อยากซื้อบ้านหลังแรก เงินเดือนเท่านี้ซื้อบ้านราคาเท่าไหร่ได้บ้าง?

/
/
อยากซื้อบ้านหลังแรก เงินเดือนเท่านี้ซื้อบ้านราคาเท่าไหร่ได้บ้าง?

บ้านเป็นทรัพย์สินราคาสูงและมีความจำเป็นกับการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ ซึ่งบ้านหนึ่งหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ ก็มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 

ทำให้การจะเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านคงต้องใช้เวลาอีกหลายปี การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจึงเป็นทางเลือกที่หลายคนใช้เพื่อสานฝัน ของคนที่อยากซื้อบ้านหลังแรกได้สำเร็จ 

แล้วถ้า “อยากซื้อบ้านหลังแรก” ต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะสามารถซื้อได้ ในบทความนี้ เราจะช่วยให้คำตอบในเบื้องต้นผ่านการคำนวณรายได้และวงเงินกู้สินเชื่อ พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อดูว่ารายได้ต่อเดือนของคุณจะซื้อบ้านได้ในราคาเท่าไรบ้าง มาคำนวณไปพร้อมกัน

เงินเดือนของคุณ กู้สินเชื่อซื้อบ้านได้เท่าไหร่?

“เงินเดือนเท่านี้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่” จริงๆ แล้วมีวิธีในการคำนวณอยู่ ซึ่งสามารถนำไปคิดได้กับทั้งมนุษย์เงินเดือนและผู้ประกอบอาชีพอิสระ แต่ว่าเราจะต้องคำนวณรายได้ออกมาเป็นรายเดือนเท่านั้น 

วิธีคำนวณหาวงเงินกู้สูงสุด สินเชื่อบ้าน

วิธีคำนวณหาวงเงินสินเชื่อซื้อบ้านสูงสุด จะคิดโดยยึด “ความสามารถในการชำระหนี้” เป็นตัวตั้ง ซึ่งธนาคารโดยทั่วไปจะตั้งเกณฑ์ไว้ที่ไม่เกิน 40% ของรายได้หลังหักหนี้สินอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว นั่นคือ ถ้าคุณมีรายได้ต่อเดือนที่ 20,000 บาท (โดยไม่มีหนี้สินอื่นๆ) คุณจะสามารถชำระหนี้สินได้เดือนละ 8,000 บาท เป็นต้น 

จากนั้น เพื่อที่จะหาวงสินเชื่อบ้านสูงสุดโดยการ นำ “ความสามารถในการชำระหนี้” คูณด้วย 150 ก็จะได้วงเงินสูงสุดโดยประมาณ จากตัวอย่างข้างต้นจะได้ 8,000 x 150 = 1,200,000 บาท 

สรุปสูตรคำนวณหาวงเงินกู้สินเชื่อบ้าน

  1. หาความสามารถในการผ่อนชำระ คือ (เงินเดือน x 40%) – หนี้สินอื่น
  2. หาวงเงินสินเชื่อสูงสุด ด้วยสูตร ความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ x 150

ทีนี้ คุณก็สามารถคำนวณได้แล้วว่า เงินเดือนของคุณจะสามารถซื้อบ้านได้ในราคาเท่าไหร่! หรือดูจากตารางข้างล่างนี้ที่เราคำนวณตามสูตรข้างต้นไว้ให้คุณแล้ว

ตารางเทียบเงินเดือนและวงเงินกู้ (เงินเดือนเท่านี้ กู้เงินซื้อบ้านได้เท่าไร)

ตารางเทียบเงินเดือนและวงเงินกู้ (เงินเดือนเท่านี้ กู้เงินซื้อบ้านได้เท่าไร)

หมายเหตุ: สูตรการคำนวณดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น หากผู้ยื่นกู้ต้องการทราบข้อมูลแบบละเอียดชัดเจน แนะนำให้ทำการติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่จากธนาคาร ธอส.

มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้วงเงินกู้น้อยลง?

นอกจากความสามารถในการผ่อนชำระหนี้แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ธนาคารนำมาคิดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยวงเงินด้วย เพื่อที่คุณจะสามารถเพิ่มโอกาสได้รับวงเงินสูงๆ จึงควรทำความรู้จักปัจจัยเหล่านี้ไว้

1. ภาระหนี้สิ้นอื่นๆ

ในสูตรคำนวณความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ “หนี้สินอื่น” คือ ปัจจัยแรกที่ธนาคารนำมาพิจารณา ด้วยการหักลบออกจากรายได้ของคุณทันที เวลาจะคำนวณวงเงินสินเชื่อจึงต้องตัดภาระหนี้สินอื่นออกเป็นอย่างแรก ยิ่งมีหนี้สินอื่นมากเท่าไหร่ ความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของคุณก็จะลดลง 

นอกจากนี้ การที่มีภาระหนี้สินหลายๆ อย่าง เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า ภาระผ่อนรถยนต์ ฯลฯ ยังลดโอกาสที่จะขอสินเชื่อผ่านด้วย 

2. คุณสมบัติของผู้กู้

“คุณสมบัติ” ของผู้กู้ คือ อีกสิ่งที่ธนาคารใช้ในการพิจารณาว่าจะให้วงเงินสินเชื่อเท่าไหร่ ซึ่งคุณสมบัติ 2 ข้อที่ธนาคารให้น้ำหนักมากที่สุด ได้แก่

  • อาชีพของผู้กู้ ถ้าเป็นอาชีพที่มีรายได้แน่นอน เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชนที่ได้รับเงินเดือน ก็จะขอสินเชื่อได้ง่ายและมีโอกาสได้วงเงินสูงกว่าอาชีพอิสระ เป็นต้น
  • อายุของผู้กู้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารจะให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี โดยสามารถชำระได้ถึงอายุ 70 ปี หมายความว่า ถ้าผู้กู้กู้สินเชื่อเมื่ออายุ 30 ปี ก็สามารถกู้และผ่อนชำระได้นานถึง 30 ปี และมีโอกาสได้วงเงินเต็ม 100% มากกว่า ผู้กู้ที่มีอายุ 45 ปี ซึ่งสามารถผ่อนชำระหนี้ได้เพียง 25 ปี ก็อาจได้วงเงินน้อยลง เพราะมีเวลาผ่อนชำระหนี้ได้น้อยกว่า

3. ประวัติการเงินและประวัติการชำระหนี้

ประวัติการเงิน ธนาคารจะดูจาก “รายการเดินบัญชี” หรือ “Statement” เพื่อดูว่า ผู้ขอสินเชื่อมีพฤติกรรมการใช้เงินที่น่าเชื่อถือหรือไม่ ถ้าหากผู้ขอสินเชื่อมีรายได้อย่างสม่ำเสมอและมีเงินอยู่ในบัญชีจำนวนหนึ่ง (ไม่ใช้เงินจนหมดบัญชี) ธนาคารจะพิจารณาว่า ผู้กู้มีความน่าเชื่อถือหรือมีความเสี่ยงต่ำที่จะผิดงวดชำระหนี้

สำหรับประวัติการชำระหนี้ ธนาคารจะตรวจสอบจาก “เครดิตบูโร” หรือ “ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชำระหนี้” ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลการกู้ยืมและการชำระหนี้สินในระบบทั้งหมด ธนาคารจะขอข้อมูลจาก “เครดิตบูโร” เพื่อดูว่า ผู้ขอสินเชื่อมีความน่าเชื่อถือและมีวินัยในการชำระหนี้แค่ไหน 

ดังนั้นก่อนที่จะขอสินเชื่อ ผู้กู้สินเชื่อควรชำระหนี้สินอื่นๆ ให้ตรงเวลาและสะสางหนี้ให้เหลือน้อยที่สุด ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสที่ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้และให้วงเงินสินเชื่อบ้านได้มากขึ้น 

อยากซื้อบ้านหลังแรก แต่วงเงินกู้ไม่เพียงพอ จะทำอย่างไร?

หลังจากที่รู้วิธีคำนวณวงเงินกู้สินเชื่อสูงสุดกันมาแล้ว บางคนที่ตั้งเป้าหมายบ้านไว้แล้ว อาจค้นพบว่าเงินเดือนของตัวเองไม่เพียงพอที่จะสานฝันอยากซื้อบ้านหลังแรกได้ 

อย่างไรก็ตาม ยังพอมีวิธีเพิ่มความเป็นไปได้ขอวงเงินเพิ่มด้วยวิธีเหล่านี้ 

1. ลองขอสินเชื่อจากธนาคารอื่น

วิธีแรกที่ควรทำ คือ การติดต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อจากที่ต่างๆ ดู เพื่อเปรียบเทียบและเจรจาขอวงเงินที่ต้องการ สำหรับเกณฑ์การพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อของแต่ละแห่งก็อาจจะแตกต่างกันไป บางทีอาจให้วงเงินกู้ได้ถึง 100% ของราคาประเมินสินทรัพย์ที่จะซื้อก็ได้

คำแนะนำเพิ่มเติม ธนาคารที่ให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานกว่า ก็จะมีโอกาสปล่อยวงเงินให้มากกว่า รวมไปถึงธนาคารที่มีความมั่นคง เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีหลักค้ำประกันจากกระทรวงการคลั งและเป็นธนาคารเพื่อการมีบ้านจึงมีสินเชื่อหลากหลายสำหรับกลุ่มคนต่างๆ ที่ช่วยให้เป็นเจ้าของบ้านได้จริง

อ่านเพิ่มเติม: วิธีเลือกสินเชื่อบ้าน สำหรับคนเงินเดือนน้อย

2. เพิ่มรายรับต่อเดือนในรายการเดินบัญชี

แม้ว่าธนาคารจะพิจารณาสถานภาพทางการเงินจากรายการเดินบัญชี อย่างไรก็ตาม คุณควรที่จะมีรายรับเพิ่มขึ้นจริง เพื่อที่คุณจะได้คำนวณหา “ความสามารถในการผ่อนชำระหนี้” ที่เป็นจริง 

โดยธนาคารจะตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลังประมาณ 6 เดือน – 1 ปี ถ้าคุณมีแผนซื้อบ้านหลังแรกในอีก 3 – 4 ปี ข้างหน้า แล้วรายได้ปัจจุบันไม่เพียงพอ ตอนนี้คุณยังมีโอกาสเพิ่มรายได้ของคุณให้ขยับไปอยู่อีกเรตได้

3. หาผู้กู้ร่วม

การหาผู้กู้ร่วมที่มีสถานะการเงินมากกว่า จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ธนาคารปล่อยวงเงินกู้ได้ง่ายและให้วงเงินได้สูง โดยผู้กู้ร่วมจะอาจเป้นคู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง หรือบุตร ก็ได้ และอาจเพิ่มผู้กู้ร่วมได้อีกไม่เกิน 1 คน ที่ไม่ได้มีความผูกพันทางกฎหมาย แต่บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ที่จำนอง (หรือบ้านที่กำลังกู้ซื้อ) 

วิธีหาผู้กู้ร่วมเพื่อเพิ่มวงเงินกู้ มีข้อควรระวัง คือ ถ้ากู้ได้มากขึ้นแล้ว นั่นหมายความว่า เราจะมีภาระผ่อนต่องวดสูงขึ้น จึงควรไตร่ตรองให้ดีก่อน แต่ถ้าผู้กู้ร่วมคือคนที่ช่วยผ่อนด้วย ภาระก็จะไม่หนักเกินไป 

อย่างไรก็ตาม แนะนำว่า ควรปรึกษากับธนาคารเรื่องสินเชื่อและวงเงินกู้ก่อน และลองสอบถามถึงวิธีในการเพิ่มวงเงินกู้ด้วยวิธีนี้ ว่าทำได้จริงหรือไม่ และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เพราะเงื่อนไขและเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อบ้านของแต่ละธนาคารแตกต่างกันไป

4. เปลี่ยนเป้าหมาย / ลดงบประมาณลง

หลังจากที่ได้ปรึกษาขอสินเชื่อจากธนาคารหลากหลายแห่งแล้ว ลองคิดหาวิธีเพิ่มรายได้ให้เพียงพอ รวมทั้งลองปรึกษาถึงความเป็นไปได้ในการกู้ร่วมกับธนาคารแล้ว แต่คุณยังได้วงเงินไม่เพียงพอ ขั้นตอนสุดท้าย คือ คุณควรเปลี่ยนเป้าหมายหรือลดงบประมาณในการซื้อบ้านลง ไม่ควรหาวิธีเพิ่มวงเงินไปมากกว่านี้ เพราะวงเงินที่สูงเท่ากับภาระผ่อนชำระหนี้ที่หนักมากขึ้น 

การเปลี่ยนเป้าหมายด้วยการมองหาบ้านหลังอื่น ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับความต้องการเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกว่า หรืออีกวิธี คือ การซื้อบ้านมือสองสภาพดี แล้วนำมารีโนเวตตกแต่งใหม่ ก็อาจเป็นวิธีที่ช่วยให้คุณมีบ้านหลังแรกได้ง่ายกว่าการซื้อบ้านใหม่มือหนึ่งเลยก็ได้ 

“อยากซื้อบ้านหลังแรก” สานฝันให้เป็นจริงเริ่มต้นเรียนรู้ที่นี่

หลังจากที่คุณได้อ่านเนื้อหาจนจบบทความนี้แล้ว คุณคงได้คำตอบว่า เงินเดือนของคุณจะสามารถซื้อบ้านได้ในราคาเท่าไหร่ แต่นั่นคือก้าวแรกๆ ของการสานฝันเป็นเจ้าของบ้านเท่านั้น 

ธอส. ธนาคารเพื่อการมีบ้าน ยังมีสาระความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการมีบ้านอีกมากมายที่จะช่วยให้ความฝันของคุณเป็นจริง 

แนะนำสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยจาก ธอส.

หากคุณกำลังมองหาสินเชื่อสำหรับการซื้อบ้านหลังแรก ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีรายละเอียดข้อเสนอสินเชื่อบ้านและคอนโดดีๆ มานำเสนอให้กับคุณ!

โดยเรามีสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง หรือกลุ่มผู้มีรายได้สูง ก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม

หากคุณสนใจขอสินเชื่อบ้านจาก ธอส. สามารถทำการกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: 02 645 9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน