ซื้อบ้านร่วมกับแฟนต้องทำอย่างไร? มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?

/
/
ซื้อบ้านร่วมกับแฟนต้องทำอย่างไร? มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?

บ้าน นับเป็นหนึ่งในทรัพย์สินชิ้นสำคัญสำหรับผู้ที่อยากมีความมั่นคงในชีวิต แต่ด้วยมูลค่าที่สูง การกู้ซื้อเพียงคนเดียวอาจสร้างภาระการเงินจนเกินตัวได้

เพราะฉะนั้น การกู้ซื้อบ้านร่วมกับแฟนที่หมายมั่นปั้นมือจะใช้ชีวิตร่วมกัน จึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้การกู้เป็นไปได้ง่ายขึ้น

บทความนี้ ธอส. จะมาตอบคำถามที่ว่า การกู้ซื้อบ้านร่วมกับแฟนนั้น สามารถทำได้อย่างไร? และมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง!

buying-home-with-girlfriend-01

ซื้อบ้านร่วมกับแฟนมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?

ซื้อบ้านร่วมกับแฟนอาจเป็นจุดมุ่งหมายหลักในชีวิตคู่ของใครบางคน เนื่องจากการกู้ร่วมจะช่วยให้สถาบันการเงินเห็นว่า ผู้ร่วมรับภาระหนี้มีความสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้ตามสัญญา

นอกจากนี้ยังทำให้สถาบันทางการเงินอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้นอีกด้วย!

โดยจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการกู้ดังนี้

 • ผู้ขอสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 40 ปี แต่เมื่อนำอายุของผู้ขอรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อแล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นคู่รักที่จดทะเบียนสมรสร่วมกัน
 • ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีหลักฐานยืนยันการแต่งงาน เช่น ภาพถ่าย
 • ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรร่วมกัน (หนังสือรับรองบุตร)

หมายความว่า ผู้ที่เป็นแฟนกันโดยไม่มีหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์นั้น จะไม่สามารถทำการขอกู้ร่วมซื้อบ้านได้นั่นเอง

buying-home-with-girlfriend-03

ข้อดีและข้อควรระวังในการกู้ร่วมซื้อบ้าน

แม้ว่าการกู้ร่วมจะมีส่วนช่วยให้การซื้อบ้านร่วมกับแฟนเป็นไปได้อย่างง่ายดาย แต่ทั้งนี้ก็มีข้อควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วยเช่นกัน เรามาดูกันว่าข้อดีและข้อควรระวังในการกู้ร่วมซื้อบ้านมีอะไรบ้าง!

ข้อดีของการกู้ร่วมซื้อบ้าน

โดยมากแล้ว ปัญหาหลักๆ ของการกู้ร่วมซื้อบ้านก็คือ สถานะทางการเงินไม่เพียงพอที่จะรับผิดชอบหนี้สิน หรือมีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดี

ด้วยเหตุนี้ ข้อดีที่ทำให้หลายๆ เลือกการกู้ร่วมซื้อบ้านก็คือ

 • มีโอกาสในการ อนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
 • อาจได้ วงเงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

เนื่องจากสถาบันทางการเงินถือว่าการมีผู้มากู้ร่วมซื้อบ้านด้วยจะเพิ่มความสามารถในการผ่อนชำระมีมากขึ้น รวมถึงเป็นการกระจายความเสี่ยง และเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นขอสินเชื่อ ส่งผลให้มีโอกาสที่จะยินยอมอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

ข้อควรระวังในการกู้ร่วมซื้อบ้าน

แม้ว่าการกู้ร่วมจะมีข้อดีที่ตอบโจทย์ใครหลายคน แต่ก็มีข้อควรระวังที่มองข้ามไม่ได้เช่นกัน โดยสิ่งที่คุณควรคำนึงก่อนดำเนินเรื่องกู้ร่วมซื้อบ้าน มีดังนี้

 • รับผิดชอบหนี้ร่วมกัน

การกู้ร่วมซื้อบ้านจะนับว่า มีภาระหนี้ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพราะฉะนั้น หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ อีกคนหนึ่งก็ต้องรับหน้าที่จ่ายในส่วนนั้นด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้น

นอกจากนี้ การขอถอนรายชื่อจากการเป็นผู้กู้ร่วมก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากทางธนาคารจะทำการตรวจสอบใหม่อีกครั้งว่าผู้กู้คนที่เหลือมีความสามารถในการผ่อนชำระเพียงพอหรือไม่ หากคุณสมบัติไม่ผ่าน ก็ไม่สามารถถอนชื่อผู้กู้ร่วมได้

และที่สำคัญ แม้จะมีการจ่ายหนี้จากผู้กู้เพียงคนเดียว แต่ตราบใดที่อีกฝ่ายยังมีชื่อในสัญญากู้ร่วมซื้อบ้าน บ้าน ก็ถือว่าเป็นเจ้าของร่วมเช่นเดียวกัน ซึ่งกรณีนี้สร้างปัญหาให้กับผู้กู้ร่วมซื้อบ้านหลายกรณีมากมาย เช่น อีกฝ่ายไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของมาให้ เพราะฉะนั้น จึงต้องคำนึงเรื่องนี้กันให้ดีๆ

 • การขายบ้านต้องได้รับการยินยอมจากทุกฝ่าย

ในกรณีของการกู้ร่วมซื้อบ้าน หากต้องการขายบ้านที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน จะต้องได้รับการยินยอมจากทุกฝ่าย ซึ่งการกู้ร่วมนั้นทำให้กรรมสิทธิ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายระหว่างเรากับแฟนนั่นเอง

โดยมักจะเกิดในกรณีที่คู่รักหย่าร้าง หรือเลิกรากัน ซึ่งคนหนึ่งอยากขายบ้านแต่อีกคนหนึ่งไม่ยินยอม ทำให้การขายต้องถูกยืดระยะเวลาออกไปจนกว่าจะยินยอมทุกฝ่าย โดยอาจลุกลามไปจนถึงการฟ้องร้องกันเป็นเรื่องใหญ่โต

เพราะฉะนั้นควรจะมั่นใจให้ดีๆ ว่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคู่ในภายหลัง จากนั้นจึงค่อยทำการตัดสินใจกู้ซื้อบ้านร่วมกัน

เอกสารจำเป็นสำหรับการยื่นกู้

เอกสารจำเป็นสำหรับการกู้ซื้อบ้านร่วมกับแฟน มีด้วยกันดังนี้

เอกสารข้อมูลส่วนตัว

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (หากมี)
 • เอกสารหลักประกัน (ตามที่สถาบันทางการเงินกำหนด)

เอกสารยืนยันสถานะคู่สมรส

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ร่วม (แฟน / คู่สมรส)
 • สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (หากมี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • หนังสือรับรองบุตร

เอกสารแสดงรายได้

กรณีอาชีพประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
 • Statement เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมฉบับจริง)

กรณีอาชีพอิสระ

 • Statement เงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนบริษัท / ทะเบียนนิติบุคคล
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • ภาพถ่ายกิจการ 3 – 4 ใบ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสั่งซื้อสินค้า
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)

buying-home-with-girlfriend-02

แนะนำสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยจาก ธอส.

หากคุณกำลังจะตัดสินใจจะกู้ซื้อบ้านร่วมกับแฟน ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีรายละเอียดข้อเสนอสินเชื่อบ้านและคอนโดดีๆ มานำเสนอให้กับคุณ!

เรามีสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง หรือกลุ่มผู้มีรายได้สูง เราก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม

หากคุณสนใจขอสินเชื่อบ้านจาก ธอส. สามารถทำการกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ หรือ

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: 02 645 9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน