เงินเดือนน้อย เลือกสินเชื่อบ้านอย่างไรดี

/
/
เงินเดือนน้อย เลือกสินเชื่อบ้านอย่างไรดี

แม้ “รายได้” เป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนอนุมัติสินเชื่อ คนเงินเดือนน้อยก็กู้สินเชื่อบ้านซื้อสร้างบ้านได้

แม้ว่าบ้านจะเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสูงมากก็ตาม แต่เพราะมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ก็ทำให้ความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองของใครหลายคนเป็นจริงได้ กระนั้นก็ตาม ยังมีคนบางกลุ่มที่มักถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงิน ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ เพราะคุณสมบัติไม่ตรงบ้าง เครดิตไม่ดีบ้าง หรือว่าเงินเดือนน้อยเกินไป…

ไม่ว่าใครที่มีฝันก็อยากจะทำให้มันเป็นจริง 

สำหรับเรื่องบ้าน จริงๆ แล้ว แม้ “รายได้” เป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนอนุมัติสินเชื่อ แต่ก็ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ใช้พิจารณาด้วย และรู้หรือไม่ว่า คนเงินเดือนน้อยก็กู้สินเชื่อบ้านซื้อ/สร้างบ้านได้ และผ่อนได้ไม่ลำบาก ถ้ารู้จักเลือก

คนเงินเดือนน้อยก็กู้สินเชื่อบ้านได้ 

ก่อนที่เราจะไปเลือกกันว่า สินเชื่อบ้านแบบไหนที่เหมาะกับคนเงินเดือนน้อย เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ทำไมคนรายได้น้อยถึงมักจะกู้สินเชื่อบ้านไม่ผ่าน

คำตอบของคำถามข้างต้นนั้น ก็เพราะว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินบางแห่งมีการกำหนดขั้นต่ำเงินเดือนของผู้กู้ไว้ เช่น 20,000 บาท 25,000 บาท หรือ 30,000 บาท เป็นต้น เมื่อมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่สามารถกู้ได้ สิ่งที่เราต้องดูอย่างแรกเลยคือ สินเชื่อโครงการต่างๆ จากธนาคารแต่ละแห่งมีกำหนดฐานเงินเดือนหรือไม่ และเลือกสินเชื่อเฉพาะที่เอื้อประโยชน์สำหรับคนรายได้น้อย

และนอกจากนั้น สำหรับหลายๆ คน สาเหตุที่แท้จริงอาจไม่ใช่เรื่องของ “รายได้” แต่เป็นเรื่องอื่นๆ ที่ทำให้ขอสินเชื่อไม่ผ่าน ดังนั้น เรามาดูปัจจัยที่ธนาคารใช้พิจารณากัน เพื่อที่จะได้เตรียมตัวยื่นขอสินเชื่อให้ผ่าน

รูปภาพภายในบทความ เงินเดือนน้อย

ปัจจัยที่ธนาคารใช้พิจารณาอนุมัติ

รายการเดินบัญชี

ปัจจัยข้อแรกนี้ คือ เอกสารสำคัญที่ธนาคารจะใช้พิจารณาสถานะการเงินของเรา และดูว่าเรามีรายได้เข้ามาประจำหรือไม่ (แม้จะไม่ได้มีเงินเดือนก็ตาม) 

สิ่งสำคัญคือเราต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชี ถ้าเป็นคนไม่มีเงินเดือนประจำก็ต้องนำเงินมาฝากเข้าระบบ ส่วนคนที่มีเงินเดือนน้อย ก็ไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่เป็นเหตุเป็นผล การถอนเงินจนหมดบัญชี เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง

ประวัติการผ่อนชำระ (เครดิตบูโร)

ข้อนี้ ธนาคารจะเข้าไปตรวจประวัติการชำระหนี้ของเรากับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau) ถ้าหากเรามีประวัติการค้างชำระหนี้อื่นๆ อยู่ หรือมีประวัติชำระหนี้ไม่ตรงนัดหมาย โอกาสได้สินเชื่อก็น้อยลง ทางที่ดี เราควรชำระหนี้สินตามกำหนดทุกครั้ง และควรสะสางหนี้สินอื่นๆ ให้น้อยลง ก่อนยื่นขอสินเชื่อ

สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ (DSR)

ต่อเนื่องจากปัจจัยข้อที่แล้ว ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อและวงเงินให้เท่าไร ขึ้นอยู่กับสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ (Debt Service Ratio) โดยสัดส่วนที่เหมาะสมนั้น ภาระหนี้ทั้งหมด รวมถึงภาระหนี้สำหรับการกู้บ้านครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30% – 40% ของรายได้ เช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน 20,000 บาท/เดือน และมีหนี้ผ่อนชำระอื่นรวม 5,000 บาท คุณจะสามารถมียอดชำระต่อเดือนได้อีก [(20,000 x 40%) – 5,000] = 3,000 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ต่ำเกินไป ธนาคารก็จะไม่อนุมัติสินเชื่อให้ แต่ถ้าลดภาระหนี้อื่นๆ ลง ก็อาจขอสินเชื่อผ่านได้

ปัจจัยการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อทั้ง 3 ข้อข้างต้นเป็นปัจจัยหลักๆ ที่ธนาคารจะดู นอกเหนือจากฐานเงินเดือนขั้นต่ำที่ตั้งไว้ ดังนั้น จะเห็นแล้วว่า การมีรายได้น้อยยังไม่ใช่ประเด็นหลัก แต่มันอยู่ที่ความน่าเชื่อถือ 

เงินเดือนน้อย ควรเลือกสินเชื่อแบบไหน

สำหรับคนที่เงินเดือนน้อย รายได้น้อย การที่มีภาระหนี้เพิ่มขึ้น อาจส่งผลต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพราะต้องจัดสรรเงินมาชำระสินเชื่อในแต่ละเดือนๆ ดังนั้น เมื่อจะเลือกสินเชื่อบ้านจึงควรเลือกสินเชื่อที่เอื้อต่อความสามารถในการชำระหนี้ของเรา 

ดูวิธีการเลือกสินเชื่อสำหรับคนเงินเดือนน้อย ได้ดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับฐานรายได้ตนเอง เลือกดูสินเชื่อโครงการเฉพาะที่กำหนดฐานเงินเดือนไม่สูงมาก โดยโครงการพิเศษมักจะจำกัดวงเงินกู้เพื่อที่คนมีรายได้น้อยจะสามารถผ่อนชำระได้

2.อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ให้คุณเลือกสินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าในระยะยาว โดยดูที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 – 5 ปี หรือเลือกแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว เพื่อง่ายต่อการจัดการ และอาจเลือกสินเชื่อโครงการพิเศษหรือสินเชื่อโปรโมชั่นได้ ซึ่งอาจจำกัดวงเงินกู้เช่นเดียวกับข้อแรก 

3.ระยะเวลาผ่อนชำระยาวนาน ยิ่งระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานเท่าไร ยอดผ่อนชำระต่อเดือนก็จะลดลง เพราะหารด้วยจำนวนเวลาแล้ว โดยระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนานกว่า 10 ปี อาจสามารถลดยอดผ่อนชำระต่อเดือนได้มากกว่า 1,000 บาท ลดภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน

4.สิทธิสวัสดิการจากหน่วยงาน ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการจากองค์การที่ทำงาน ว่ามีการทำข้อตกลงกับธนาคารในเรื่องการกู้สินเชื่อบ้านไว้บ้างหรือไม่ ถ้ามี คุณอาจได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ได้วงเงินกู้มากขึ้น หรือฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น

ถึงตรงนี้ คุณคงจะเข้าใจแล้วว่า คนเงินเดือนน้อย ก็ขอสินเชื่อให้ผ่านได้ เพียงแต่จะต้องเลือกดูให้ดีๆ ว่าจะเลือกสินเชื่อจากที่ใด และเกณฑ์การเลือกข้างต้นก็น่าจะช่วยให้คุณได้พบกับสินเชื่อที่ทำให้คุณมีบ้านในฝันได้จริง 

สำหรับสินเชื่อโครงการพิเศษหรือสินเชื่อสำหรับคนเงินเดือนน้อย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่ดำเนินนโยบายของรัฐ ก็มีสินเชื่อพิเศษมากมายให้กับคนทุกกลุ่ม เพื่อขยายโอกาสการมีบ้านของคนไทย

รวมสินเชื่อเงินเดือนน้อยจาก ธอส.

ธอส. มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหลากหลายโครงการ ออกแบบมาสำหรับคนทุกกลุ่มอาชีพ ระดับรายได้ และยังเปิดโอกาสให้คนที่คุณสมบัติไม่ผ่าน เช่น กลุ่มคนที่ติดเครดิตบูโร กลุ่มคนที่ไม่มีรายได้ประจำ สามารถกู้สินเชื่อกับ ธอส. ได้ โดยสินเชื่อบ้านของ ธอส. ก็แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อตอบโจทย์เงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของคนแต่ละกลุ่ม ดังนี้

1.สินเชื่อนโยบายรัฐ

โครงการสินเชื่อจากนโยบายรัฐ คือ สินเชื่อที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยโดยการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษ และไม่กำหนดเกณฑ์เงินเดือนขั้นต่ำ เป็นการขยายโอกาสการมีบ้านให้คนไทยในทุกระดับ

สินเชื่อนโยบายรัฐนี้ จะเวียนมาในทุกๆ ปี ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งโครงการที่ผ่านมาก็ได้การตอบรับอย่างล้นหลาน มีผู้ยื่นขอสิทธิ์มากกว่าวงเงินที่ธนาคารตั้งไว้

2.สินเชื่อลูกค้าทั่วไป

สินเชื่อลูกค้าทั่วไปนั้น มีอยู่หลายโครงการ ครอบคลุมทุกจุดประสงค์เรื่องบ้าน ไม่ว่าจะซื้อ สร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ซื้อของตกแต่ง ไถ่ถอน ก็สามารถทำได้

จุดเด่นของสินเชื่อในกลุ่มนี้ คือ คุณสามารถเลือกสินเชื่อที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่างๆ ได้หลากหลาย หรือเลือกสินเชื่อที่เอื้อประโยชน์กับเงื่อนไขของคุณได้ และแน่นอนว่า เป็นกลุ่มที่รวบรวมโปรโมชั่นใหม่ๆ จาก ธอส. อยู่ตลอด 

3.สินเชื่อลูกค้าสวัสดิการ

สินเชื่อลูกค้าสวัสดิการ เป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาสำหรับพนักงานของรัฐ และเอกชนที่ทำข้อตกลงกับธนาคาร หรือมีความจำเป็นพิเศษ ให้สามารถกู้สินเชื่อได้ นอกจากจะได้วงเงินกู้ที่สูงแล้ว ยังได้ดอกเบี้ยต่ำกว่าอีกด้วย 

4.สินเชื่อผู้ประกอบการ

สินเชื่อผู้ประกอบการ เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินเพื่อไปลงทุนกับที่อยู่อาศัย เช่น ห้องเช่า บ้านเช่า บ้านมือสอง แฟลต อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ โดยสินเชื่อจาก ธอส. ครอบคลุมวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ก็สามารถทำได้ และสำหรับคนเงินเดือนน้อยที่อยากเริ่มลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ก็อาจเริ่มต้นจากบ้านมือสองโดยขอสินเชื่อกับทาง ธอส. ได้

สรุป

คนเงินเดือนน้อย ก็สามารถมีบ้านในฝันได้

เพียงแค่รู้จักเตรียมตัวตามเงื่อนไขสินเชื่อของธนาคาร เลือกสินเชื่อที่สามารถเอื้อต่อความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อของเรา ไม่จำกัดเกณฑ์ และหาสินเชื่อที่ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่เราได้

ธอส. เป็นอีกทางเลือกที่พร้อมช่วยคุณให้มีบ้านในฝัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน