เงินเดือนน้อย เลือกสินเชื่อบ้านอย่างไรดี

/
/
เงินเดือนน้อย เลือกสินเชื่อบ้านอย่างไรดี

แม้ “รายได้” เป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนอนุมัติสินเชื่อ คนเงินเดือนน้อยก็กู้สินเชื่อบ้านซื้อสร้างบ้านได้

แม้ว่าบ้านจะเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสูงมากก็ตาม แต่เพราะมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ก็ทำให้ความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองของใครหลายคนเป็นจริงได้ กระนั้นก็ตาม ยังมีคนบางกลุ่มที่มักถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงิน ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ เพราะคุณสมบัติไม่ตรงบ้าง เครดิตไม่ดีบ้าง หรือว่าเงินเดือนน้อยเกินไป…

ไม่ว่าใครที่มีฝันก็อยากจะทำให้มันเป็นจริง 

สำหรับเรื่องบ้าน จริงๆ แล้ว แม้ “รายได้” เป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนอนุมัติสินเชื่อ แต่ก็ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ใช้พิจารณาด้วย และรู้หรือไม่ว่า คนเงินเดือนน้อยก็กู้สินเชื่อบ้านซื้อ/สร้างบ้านได้ และผ่อนได้ไม่ลำบาก ถ้ารู้จักเลือก

คนเงินเดือนน้อยก็กู้สินเชื่อบ้านได้ 

ก่อนที่เราจะไปเลือกกันว่า สินเชื่อบ้านแบบไหนที่เหมาะกับคนเงินเดือนน้อย เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ทำไมคนรายได้น้อยถึงมักจะกู้สินเชื่อบ้านไม่ผ่าน

คำตอบของคำถามข้างต้นนั้น ก็เพราะว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินบางแห่งมีการกำหนดขั้นต่ำเงินเดือนของผู้กู้ไว้ เช่น 20,000 บาท 25,000 บาท หรือ 30,000 บาท เป็นต้น เมื่อมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่สามารถกู้ได้ สิ่งที่เราต้องดูอย่างแรกเลยคือ สินเชื่อโครงการต่างๆ จากธนาคารแต่ละแห่งมีกำหนดฐานเงินเดือนหรือไม่ และเลือกสินเชื่อเฉพาะที่เอื้อประโยชน์สำหรับคนรายได้น้อย

และนอกจากนั้น สำหรับหลายๆ คน สาเหตุที่แท้จริงอาจไม่ใช่เรื่องของ “รายได้” แต่เป็นเรื่องอื่นๆ ที่ทำให้ขอสินเชื่อไม่ผ่าน ดังนั้น เรามาดูปัจจัยที่ธนาคารใช้พิจารณากัน เพื่อที่จะได้เตรียมตัวยื่นขอสินเชื่อให้ผ่าน

รูปภาพภายในบทความ เงินเดือนน้อย

ปัจจัยที่ธนาคารใช้พิจารณาอนุมัติ

รายการเดินบัญชี

ปัจจัยข้อแรกนี้ คือ เอกสารสำคัญที่ธนาคารจะใช้พิจารณาสถานะการเงินของเรา และดูว่าเรามีรายได้เข้ามาประจำหรือไม่ (แม้จะไม่ได้มีเงินเดือนก็ตาม) 

สิ่งสำคัญคือเราต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชี ถ้าเป็นคนไม่มีเงินเดือนประจำก็ต้องนำเงินมาฝากเข้าระบบ ส่วนคนที่มีเงินเดือนน้อย ก็ไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่เป็นเหตุเป็นผล การถอนเงินจนหมดบัญชี เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง

ประวัติการผ่อนชำระ (เครดิตบูโร)

ข้อนี้ ธนาคารจะเข้าไปตรวจประวัติการชำระหนี้ของเรากับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau) ถ้าหากเรามีประวัติการค้างชำระหนี้อื่นๆ อยู่ หรือมีประวัติชำระหนี้ไม่ตรงนัดหมาย โอกาสได้สินเชื่อก็น้อยลง ทางที่ดี เราควรชำระหนี้สินตามกำหนดทุกครั้ง และควรสะสางหนี้สินอื่นๆ ให้น้อยลง ก่อนยื่นขอสินเชื่อ

สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ (DSR)

ต่อเนื่องจากปัจจัยข้อที่แล้ว ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อและวงเงินให้เท่าไร ขึ้นอยู่กับสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ (Debt Service Ratio) โดยสัดส่วนที่เหมาะสมนั้น ภาระหนี้ทั้งหมด รวมถึงภาระหนี้สำหรับการกู้บ้านครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30% – 40% ของรายได้ เช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน 20,000 บาท/เดือน และมีหนี้ผ่อนชำระอื่นรวม 5,000 บาท คุณจะสามารถมียอดชำระต่อเดือนได้อีก [(20,000 x 40%) – 5,000] = 3,000 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ต่ำเกินไป ธนาคารก็จะไม่อนุมัติสินเชื่อให้ แต่ถ้าลดภาระหนี้อื่นๆ ลง ก็อาจขอสินเชื่อผ่านได้

ปัจจัยการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อทั้ง 3 ข้อข้างต้นเป็นปัจจัยหลักๆ ที่ธนาคารจะดู นอกเหนือจากฐานเงินเดือนขั้นต่ำที่ตั้งไว้ ดังนั้น จะเห็นแล้วว่า การมีรายได้น้อยยังไม่ใช่ประเด็นหลัก แต่มันอยู่ที่ความน่าเชื่อถือ 

เงินเดือนน้อย ควรเลือกสินเชื่อแบบไหน

สำหรับคนที่เงินเดือนน้อย รายได้น้อย การที่มีภาระหนี้เพิ่มขึ้น อาจส่งผลต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพราะต้องจัดสรรเงินมาชำระสินเชื่อในแต่ละเดือนๆ ดังนั้น เมื่อจะเลือกสินเชื่อบ้านจึงควรเลือกสินเชื่อที่เอื้อต่อความสามารถในการชำระหนี้ของเรา 

ดูวิธีการเลือกสินเชื่อสำหรับคนเงินเดือนน้อย ได้ดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับฐานรายได้ตนเอง เลือกดูสินเชื่อโครงการเฉพาะที่กำหนดฐานเงินเดือนไม่สูงมาก โดยโครงการพิเศษมักจะจำกัดวงเงินกู้เพื่อที่คนมีรายได้น้อยจะสามารถผ่อนชำระได้

2.อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ให้คุณเลือกสินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าในระยะยาว โดยดูที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 – 5 ปี หรือเลือกแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว เพื่อง่ายต่อการจัดการ และอาจเลือกสินเชื่อโครงการพิเศษหรือสินเชื่อโปรโมชั่นได้ ซึ่งอาจจำกัดวงเงินกู้เช่นเดียวกับข้อแรก 

3.ระยะเวลาผ่อนชำระยาวนาน ยิ่งระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานเท่าไร ยอดผ่อนชำระต่อเดือนก็จะลดลง เพราะหารด้วยจำนวนเวลาแล้ว โดยระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนานกว่า 10 ปี อาจสามารถลดยอดผ่อนชำระต่อเดือนได้มากกว่า 1,000 บาท ลดภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน

4.สิทธิสวัสดิการจากหน่วยงาน ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการจากองค์การที่ทำงาน ว่ามีการทำข้อตกลงกับธนาคารในเรื่องการกู้สินเชื่อบ้านไว้บ้างหรือไม่ ถ้ามี คุณอาจได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ได้วงเงินกู้มากขึ้น หรือฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น

ถึงตรงนี้ คุณคงจะเข้าใจแล้วว่า คนเงินเดือนน้อย ก็ขอสินเชื่อให้ผ่านได้ เพียงแต่จะต้องเลือกดูให้ดีๆ ว่าจะเลือกสินเชื่อจากที่ใด และเกณฑ์การเลือกข้างต้นก็น่าจะช่วยให้คุณได้พบกับสินเชื่อที่ทำให้คุณมีบ้านในฝันได้จริง 

สำหรับสินเชื่อโครงการพิเศษหรือสินเชื่อสำหรับคนเงินเดือนน้อย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่ดำเนินนโยบายของรัฐ ก็มีสินเชื่อพิเศษมากมายให้กับคนทุกกลุ่ม เพื่อขยายโอกาสการมีบ้านของคนไทย

รวมสินเชื่อเงินเดือนน้อยจาก ธอส.

ธอส. มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหลากหลายโครงการ ออกแบบมาสำหรับคนทุกกลุ่มอาชีพ ระดับรายได้ และยังเปิดโอกาสให้คนที่คุณสมบัติไม่ผ่าน เช่น กลุ่มคนที่ติดเครดิตบูโร กลุ่มคนที่ไม่มีรายได้ประจำ สามารถกู้สินเชื่อกับ ธอส. ได้ โดยสินเชื่อบ้านของ ธอส. ก็แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อตอบโจทย์เงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของคนแต่ละกลุ่ม ดังนี้

1.สินเชื่อนโยบายรัฐ

โครงการสินเชื่อจากนโยบายรัฐ คือ สินเชื่อที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยโดยการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษ และไม่กำหนดเกณฑ์เงินเดือนขั้นต่ำ เป็นการขยายโอกาสการมีบ้านให้คนไทยในทุกระดับ

สินเชื่อนโยบายรัฐนี้ จะเวียนมาในทุกๆ ปี ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งโครงการที่ผ่านมาก็ได้การตอบรับอย่างล้นหลาน มีผู้ยื่นขอสิทธิ์มากกว่าวงเงินที่ธนาคารตั้งไว้

2.สินเชื่อลูกค้าทั่วไป

สินเชื่อลูกค้าทั่วไปนั้น มีอยู่หลายโครงการ ครอบคลุมทุกจุดประสงค์เรื่องบ้าน ไม่ว่าจะซื้อ สร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ซื้อของตกแต่ง ไถ่ถอน ก็สามารถทำได้

จุดเด่นของสินเชื่อในกลุ่มนี้ คือ คุณสามารถเลือกสินเชื่อที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่างๆ ได้หลากหลาย หรือเลือกสินเชื่อที่เอื้อประโยชน์กับเงื่อนไขของคุณได้ และแน่นอนว่า เป็นกลุ่มที่รวบรวมโปรโมชั่นใหม่ๆ จาก ธอส. อยู่ตลอด 

3.สินเชื่อลูกค้าสวัสดิการ

สินเชื่อลูกค้าสวัสดิการ เป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาสำหรับพนักงานของรัฐ และเอกชนที่ทำข้อตกลงกับธนาคาร หรือมีความจำเป็นพิเศษ ให้สามารถกู้สินเชื่อได้ นอกจากจะได้วงเงินกู้ที่สูงแล้ว ยังได้ดอกเบี้ยต่ำกว่าอีกด้วย 

4.สินเชื่อผู้ประกอบการ

สินเชื่อผู้ประกอบการ เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินเพื่อไปลงทุนกับที่อยู่อาศัย เช่น ห้องเช่า บ้านเช่า บ้านมือสอง แฟลต อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ โดยสินเชื่อจาก ธอส. ครอบคลุมวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ก็สามารถทำได้ และสำหรับคนเงินเดือนน้อยที่อยากเริ่มลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ก็อาจเริ่มต้นจากบ้านมือสองโดยขอสินเชื่อกับทาง ธอส. ได้

สรุป

คนเงินเดือนน้อย ก็สามารถมีบ้านในฝันได้

เพียงแค่รู้จักเตรียมตัวตามเงื่อนไขสินเชื่อของธนาคาร เลือกสินเชื่อที่สามารถเอื้อต่อความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อของเรา ไม่จำกัดเกณฑ์ และหาสินเชื่อที่ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่เราได้

ธอส. เป็นอีกทางเลือกที่พร้อมช่วยคุณให้มีบ้านในฝัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน