สินเชื่อผู้สูงอายุ vs สินเชื่อทั่วไป ดีกว่าอย่างไร? คุ้มค่าขนาดไหน?

/
/
สินเชื่อผู้สูงอายุ vs สินเชื่อทั่วไป ดีกว่าอย่างไร? คุ้มค่าขนาดไหน?

มาดูกันว่าสินเชื่อเฉพาะกลุ่มอย่างสินเชื่อผู้สูงอายุ มีความแตกต่างกับสินเชื่อทั่วไปอย่างไร? แบบไหนคุ้มกว่า? ให้คุณได้สินเชื่อที่คุ้มค่า

สินเชื่อทั่วไป เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคน สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ แต่สำหรับสินเชื่อผู้สูงอายุ จะเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อทางเลือก ที่ออกแบบมาเพื่อบุคคลเฉพาะกลุ่มให้สามารถขอสินเชื่อจากธนาคาร โดยใช้บ้านเป็นหลักประกัน

หากคุณกำลังหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการเลือกประเภทสินเชื่อ มาดูกันว่าสินเชื่อเฉพาะกลุ่มอย่างสินเชื่อผู้สูงอายุ มีความแตกต่างกับสินเชื่อทั่วไปอย่างไร? แบบไหนคุ้มกว่า? เพื่อช่วยให้คุณได้เลือกสินเชื่อที่ตอบความคุ้มค่าได้มากที่สุด

สินเชื่อผู้สูงอายุ vs สินเชื่อทั่วไป คืออะไร? มาทำความรู้จักให้ครบ

สินเชื่อผู้สูงอายุ vs สินเชื่อทั่วไป คืออะไร? มาทำความรู้จักให้ครบ

จะเลือกสินเชื่อผู้สูงอายุ หรือสินเชื่อแบบทั่วไปดี อาจจะเป็นโจทย์สำหรับหลายท่านที่กำลังมองหาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แต่จริงๆ แล้ว สินเชื่อทั้ง 2 รูปแบบ มีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของที่อยู่อาศัยเท่านั้น ส่วนในเรื่องของรายละเอียดนั้น มาดูกันว่าเหมือนหรือต่างกันตรงไหนบ้าง

สินเชื่อผู้สูงอายุ คืออะไร อยากขอต้องรู้อะไรบ้าง?

สำหรับสินเชื่อผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage คือ ประเภทของสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองด้วย เนื่องจากการขอสินเชื่อประเภทนี้ จะต้องใช้ที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ

หากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เป็นการนำบ้านไปจำนองกับธนาคาร เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ โดยธนาคารที่ให้สินเชื่อจะทำการประเมินราคาที่อยู่อาศัย และจะทำการแบ่งชำระเงินให้กับผู้ขอสินเชื่อเป็นรายเดือนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบตามจำนวนในสัญญา หรือผู้กู้เสียชีวิต

ซึ่งหลังจากที่ธนาคารชำระสินเชื่อจนครบตามสัญญาแล้ว ผู้กู้ก็ยังสามารถอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยนั้นจนกว่าจะเสียชีวิต และยังสามารถขอสินเชื่อเพิ่มเติม หรือจะชำระสินเชื่อคืนธนาคารเพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัยกลับมาก็ได้เช่นเดียวกัน

สิ่งที่ต้องรู้ในการขอสินเชื่อผู้สูงอายุ

 • เป็นสินเชื่อสำหรับ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี
 • ผู้ขอสินเชื่อต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ที่อยู่อาศัยที่ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อต้องเป็นของตนเอง
 • ที่อยู่อาศัยที่นำมาขอสินเชื่อ จะต้องปลอดภาระจำนอง หรือจัดการปิดสินเชื่อบ้านก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว

สินเชื่อทั่วไปคืออะไร อยากขอต้องรู้อะไรบ้าง?

สำหรับสินเชื่อทั่วไป คือ ประเภทของสินเชื่อบ้านที่ออกแบบมาเพื่อบุคคลทั่วไป ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง หรือก็คือใครที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเพื่ออยู่อาศัยเอง หรือเพื่อลงทุนอสังหา ก็สามารถขอสินเชื่อประเภทนี้เพื่อนำไปซื้อที่อยู่อาศัยที่ต้องการนั่นเอง

โดยการขอสินเชื่อบ้าน ธนาคารจะมีการให้วงเงินสินเชื่อสำหรับนำไปซื้อบ้าน ซึ่งอาจให้เต็มวงเงินหรือไม่เต็มวงเงินก็จะขึ้นอยู่กับทางธนาคารกำหนด และหลังจากการอนุมัติสินเชื่อแล้ว ผู้กู้จะต้องทำการชำระเงินคืนเป็นงวด ร่วมกับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด จนกว่าจะครบตามสัญญา

สิ่งที่ต้องรู้ในการขอสินเชื่อทั่วไป

 • เป็นสินเชื่อเพื่อคนอยากมีบ้านทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมไปถึงผู้ที่ไม่ใช่พนักงานประจำ เช่น ค้าขาย ฟรีแลนซ์ เป็นต้น
 • เป็นสินเชื่อที่สามารถขอเพื่อนำไปซื้อที่อยู่อาศัยได้หลากหลาย เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด คอนโด ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม ที่ดิน บ้านมือสอง รวมไปถึงการนำไปต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่มีอยู่แล้วด้วย
 • ระยะเวลาในการขอสินเชื่อต้องไม่เกิน 40 ปี และรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

สินเชื่อผู้สูงอายุ vs สินเชื่อทั่วไป ต่างกันอย่างไร?

สินเชื่อผู้สูงอายุ vs สินเชื่อทั่วไป ต่างกันอย่างไร?

สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมีอยู่ 3 ประเด็นหลักๆ คือ

 1. รูปแบบของสินเชื่อ เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นความแตกต่างของวัตถุประสงค์ของสินเชื่ออย่างชัดเจน
 • สินเชื่อทั่วไป จะเป็นการขอสินเชื่อเพื่อนำไปซื้อหรือลงทุนที่อยู่อาศัย ซึ่งผู้ขอสินเชื่อจะต้องชำระสินเชื่อคืนทุกเดือน โดยจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด 
 • สินเชื่อผู้สูงอายุ จะเป็นสินเชื่อแบบย้อนกลับ โดยแทนที่จะขอสินเชื่อเพื่อนำไปซื้อที่อยู่อาศัย แต่จะเป็นการนำที่อยู่อาศัยที่ไม่มีภาระจำนอง ไปเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ และธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินให้กับผู้ขอสินเชื่อทุกงวดตามกำหนด
 1. ช่วงอายุของผู้ขอสินเชื่อ สินเชื่อผู้สูงอายุจะเป็นสินเชื่อเฉพาะกลุ่ม ที่ออกมาแบบเพื่อผู้สูงอายุในช่วงอายุระหว่าง 60-80 ปี ที่ต้องการสภาพคล่องทางการเงินหลังชีวิตเกษียณ ส่วนสินเชื่อทั่วไปจะออกแบบเพื่อผู้ขอสินเชื่อที่ต้องการมีบ้านทุกคน โดยอายุของผู้กู้กับระยะเวลาในการขอสินเชื่อต้องรวมกันไม่เกิน 70 ปี
 2. การถือกรรมสิทธิ์บ้านของผู้ขอสินเชื่อ 
 • สินเชื่อทั่วไป เมื่อมีการจดจำนองแล้ว กรรมสิทธิ์ของที่อยู่อาศัยนั้น จะเป็นของธนาคาร หากผู้ขอสินเชื่อทำการผ่อนชำระสินเชื่อจนครบถ้วนตามสัญญาของธนาคารแล้ว ผู้ขอสินเชื่อจะกลายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยนั้น
 • สินเชื่อผู้สูงอายุ กรรมสิทธิ์ของบ้านจะเป็นของธนาคารหลังจากมีการขอสินเชื่อแล้ว แต่ผู้ขอสินเชื่อยังอาศัยอยู่ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยนั้นต่อไปได้เรื่อยๆ แม้ธนาคารจะชำระเงินให้ครบทุกงวดแล้วก็ตาม และในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อเสียชีวิต ทายาทของผู้ขอสินเชื่อสามารถมาชำระหนี้เพื่อไถ่ถอนจำนองได้ แต่ถ้าไม่มีการมาไถ่ถอน ธนาคารจะนำที่อยู่อาศัยนั้นไปขายทอดตลาดต่อไป

ขอสินเชื่อบ้านแบบไหนจึงตอบโจทย์ความคุ้มค่า

ความคุ้มค่าของการขอสินเชื่อบ้านสำหรับ สินเชื่อผู้สูงอายุ vs สินเชื่อทั่วไป

 1. สินเชื่อผู้สูงอายุ มีความคุ้มค่ากับผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และต้องการนำเงินมาใช้สร้างหลักประกันความมั่นคงหลังการเกษียณ โดยสามารถนำเงินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น
 • นำไปใช้จ่ายเพื่อดำรงชีพในแต่ละเดือน
 • ใช้เป็นเงินเกษียณสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีบำเหน็จ บำนาญ
 • นำไปชำระหนี้อื่นๆ 
 • นำไปต่อยอดลงทุน หรือทำธุรกิจได้
 1. สินเชื่อทั่วไป มีความคุ้มค่ากับบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือจะเลือกขอสินเชื่อเพื่อลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ได้เช่นกัน สำหรับประโยชน์ในการขอสินเชื่อทั่วไป ก็มีอยู่หลากหลาย เช่น
 • ผู้ที่อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ไม่ต้องหาเงินก้อนใหญ่มาซื้อทีเดียว แต่สามารถขอสินเชื่อเพื่อให้ธนาคารชำระค่าบ้านล่วงหน้าไปก่อน จากนั้นจึงทำการผ่อนชำระกับธนาคารในแต่ละเดือน
 • ช่วยให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณดี เนื่องจากไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อซื้อบ้านทีเดียว และยังช่วยให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ดี เนื่องจากจำนวนเงินในการผ่อนชำระจะค่อนข้างคงที่ในแต่ละปี
 • สำหรับผู้ที่อยากลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ก็สามารถขอสินเชื่อเพื่อนำไปซื้อที่อยู่อาศัย และต่อยอดในการทำธุรกิจได้หลากหลาย เช่น ซื้อเพื่อปล่อยเช่า ซื้อเพื่อเก็งกำไร ซื้อเพื่อนำมาปรับปรุงและขายหรือปล่อยเช่าต่อ ฯลฯ 

ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.

หากคุณตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบไหน ที่ตอบโจทย์และคุ้มค่ากับคุณได้มากที่สุด ที่ ธอส. เรามีโครงการสินเชื่อที่ครอบคลุมกับคนไทยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือบุคคลเฉพาะกลุ่มอย่างกลุ่มผู้สูงอายุ ก็สามารถขอสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้เช่นเดียวกัน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการสินเชื่อบ้านจาก ธอส. สามารถกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.ghbank.co.th 

ติดต่อ G H BANK Call Center : 02 645 9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน