พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กู้ซื้อบ้านยังไงดี? ธอส. พร้อมให้คำตอบ [แบบละเอียด]

/
/
พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กู้ซื้อบ้านยังไงดี? ธอส. พร้อมให้คำตอบ [แบบละเอียด]

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย

อาชีพขายสินค้าออนไลน์กำลังมาแรง เพราะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องมีหน้าร้านก็สามารถขายของได้

ซึ่งเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่ง พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่มีรายได้เข้ามาต่อเนื่อง ก็มีความฝันที่จะมีบ้านเพื่อการลงหลักปักฐานและสร้างอนาคตที่มั่นคง และใช้วิธีการขอสินเชื่อกับธนาคารเพื่อให้บ้านในฝันนั้นเป็นจริงได้

แต่ในการทำอาชีพค้าขายบนช่องทางออนไลน์ ก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคน เกิดข้อกังวลขึ้นมา เกี่ยวกับการขอสินเชื่อกับธนาคาร ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย

เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่?

เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่?

การเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ มีการเปิดหน้าร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์เป็นช่องทางของรายได้หลัก ธนาคารจะถือว่าเป็นการประกอบอาชีพอิสระ และสามารถขอสินเชื่อซื้อบ้านได้ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ซึ่งการขอสินเชื่อซื้อบ้านของผู้ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ มีขั้นตอนและการเตรียมตัวที่มากกว่าคนทำงานประจำ เนื่องจากอาชีพอิสระจะมีรายได้ที่อาจไม่สม่ำเสมอหรืออาจมีความไม่ชัดเจนของรายรับ 

ในขั้นตอนของการยื่นขอสินเชื่อจึงต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนและละเอียดมากที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธนาคารได้ว่า คุณมีความสามารถและความพร้อมในการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านได้ในระยะยาว

การกู้ซื้อบ้านของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะได้วงเงินสินเชื่ออยู่ที่เท่าไหร่?

สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ รายได้ต่อเดือนอาจมีความไม่คงที่ การคำนวณวงเงินสินเชื่อจึงจะใช้การนำรายได้ทั้งปีที่มีการเสียภาษี มาหารด้วย 12 (จำนวนเดือนใน 1 ปี) และจะได้เป็นวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารจะสามารถอนุมัติได้ 

เช่น รายได้รวมทั้งปีอยู่ที่ 5 แสนบาท 

จะได้เป็น 500,000 / 12 = 41,667 บาท เป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และธนาคารให้ภาระในการผ่อนบ้านรวมหนี้สินอื่นๆ ไม่เกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน 

ดังนั้น จำนวนเงินที่จะผ่อนชำระต่อเดือนได้จะอยู่ที่ประมาณ 16,667 บาทต่อเดือน (คิดจาก 40% ของ 41,667 บาท)

หากคิดวงเงินสินเชื่อจากยอดผ่อนชำระสูงสุดต่อเดือน จะได้วงเงินสินเชื่ออยู่ที่ 

ใช้สูตร (1,000,000 x ยอดผ่อนชำระต่อเดือน) / 7,000 

จากตัวอย่าง จะได้วงเงินสินเชื่ออยู่ที่ (1,000,000 x 16,667) / 7,000 = 2,381,000 บาท

*ยอดเงินที่คำนวณจะเป็นตัวเลขโดยประมาณ ซึ่งธนาคารจะมีการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ ร่วมกับความสามารถในการผ่อนชำระ และหักลบยอดหนี้สิน และจะได้เป็นวงเงินสินเชื่อตามที่ธนาคารพิจารณาให้ตามแต่ละบุคคล

อยากกู้ซื้อบ้านให้ผ่าน พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

อยากกู้ซื้อบ้านให้ผ่าน พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะมีเอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียมตัวมากกว่าคนที่มีรายได้ประจำ เพื่อทำให้ธนาคารเห็นถึงความมั่นคง และความพร้อมในการผ่อนชำระสินเชื่อมากที่สุด โดยเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1.ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินบัญชีของคุณ

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไม่ได้มีสลิปเงินเดือนเหมือนกับพนักงานประจำ จึงต้องใช้ข้อมูลเดินบัญชีย้อนหลัง 

โดยข้อมูลการเงินที่ธนาคารจะใช้ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ จะเป็นรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ไปจนถึง 1 ปี เพื่อดูรายได้รวมของคุณ ว่ามีความสามารถในการผ่อนสินเชื่อได้ในระยะยาวหรือไม่ 

สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่มีรายรับหลายช่องทาง สามารถรวบรวมบัญชีย้อนหลังจากหลายธนาคารมายื่นพร้อมกันได้ เพื่อใช้การันตีว่ารายได้ที่มาจากการขายของออนไลน์ มีรายได้รวมเพียงพอและมีกำไรจากการขายจริง จะช่วยให้ธนาคารพิจารณาการให้สินเชื่อง่ายขึ้น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ที่เชื่อถือได้

หนึ่งหลักฐานสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับแม่ค้าออนไลน์ที่อยากขอสินเชื่อซื้อบ้าน นั่นคือ ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ของคุณ ซึ่งจะมีข้อมูลต่างๆ ดังนี้

  • ภาพหน้าเว็บไซต์ หรือหน้าเพจขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์
  • ภาพถ่ายสต๊อกสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ และข้อมูลสถานที่เก็บสินค้า
  • สำเนาใบสั่งซื้อสินค้าที่นำมาขายบนหน้าร้านค้าออนไลน์

นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าออนไลน์ ด้วยการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถพิจารณาการปล่อยสินเชื่อซื้อบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น

3. ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)

เป็นใบเสร็จที่ออกให้กับลูกค้าเพื่อแสดงว่าได้รับการชำระเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องมีข้อมูลเป็น ชื่อ-สกุล ที่อยู่อาศัย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี วันที่ทำรายการซื้อขาย เลขที่ใบเสร็จรับเงิน รายการสินค้า ยอดเงินที่ชำระ 

เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันถึงที่มาของรายได้ ว่ามาจากการขายสินค้าบนช่องทางออนไลน์แบบถูกต้อง รวมไปถึงการเซฟสลิปโอนเงินที่ลูกค้าส่งให้รวบรวมเอาไว้ สำหรับใช้เป็นหลักฐานการรับเงินเพิ่มเติม

4. หลักฐานการยื่นภาษี

โดยให้คุณทำการยื่นภาษีทุกปี และเก็บหลักฐานจากการยื่นภาษีเอาไว้ ซึ่งทางธนาคารจะมีการเรียกขอจากผู้ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงรายได้ขั้นต่ำในการขอสินเชื่อซื้อบ้าน 

5. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

เป็นอีกหนึ่งเอกสารที่จะช่วยให้ธนาคารได้เห็นภาพรวมด้านการเงินของร้านค้าออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น โดยให้จัดทำเป็นเอกสารรายรับ-รายจ่าย ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในร้านค้าออนไลน์เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันเริ่มต้นขายมาจนถึงช่วงเวลาปัจจุบัน 

เทคนิคที่ช่วยให้การขอสินเชื่อสำหรับแม่ค้าออนไลน์ผ่านง่าย

นอกเหนือจากเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นขอสินเชื่อแล้ว ยังมีวิธีการเพิ่มความเชื่อมั่นให้ธนาคารเห็นถึงความพร้อมในด้านการเงินของคุณ

ออมเงินในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับรายรับที่เข้ามาจากการการขายของออนไลน์ หากมีการเปิดบัญชีออมทรัพย์ในรูปแบบของการฝากประจำ และแยกรายได้บางส่วนมาเก็บออมอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ธนาคารเห็นว่าคุณมีวินัยทางการเงินที่ดี และเห็นถึงความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อในแต่ละเดือนได้

เปิดบัตรเครดิต

การเปิดบัตรเครดิต และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จะทำให้ธนาคารเห็นภาพรวมของพฤติกรรมในการใช้จ่ายของคุณ รวมถึงสามารถดูวินัยในการชำระคืนบัตรเครดิตด้วย ว่ามีความตรงต่อเวลา หรือสามารถชำระได้ตามยอดที่ธนาคารกำหนดเอาไว้ในแต่ละเดือนหรือไม่

จัดการหนี้สินเก่าให้เรียบร้อย

ในการขอสินเชื่อกับธนาคาร จะมีการพิจารณาไปถึงหนี้สินที่ยังคงค้างชำระอยู่ หากยอดเงินเหล่านั้นยังไม่ถูกจัดการให้เรียบร้อย โอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อก็มีน้อยลง หรืออาจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ แต่วงเงินที่ได้รับก็จะลดลงไป อาจทำให้ไม่ครอบคลุมราคาบ้านที่ต้องการซื้อ

ใช้วิธีการกู้ร่วม

หากคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ แต่ต้องการกู้บ้านให้มีโอกาสผ่านมากขึ้น สามารถทำการขอกู้ร่วมกับคนที่ทำงานประจำได้ โดยอาจเป็นคู่สมรส ญาติพี่น้อง จะช่วยให้ได้รับการอนุมัติที่ง่ายขึ้น และวงเงินสินเชื่อที่ได้รับก็อาจสูงขึ้นด้วย ขึ้นอยู่กับการพิจาณาของธนาคาร

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อยากมีบ้าน ธอส. ช่วยให้ฝันเป็นจริงได้

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ แม้จะมีที่มาของรายได้ไม่เหมือนกับการทำงานประจำ แต่ก็สามารถสร้างวินัยทางการเงิน และพิสูจน์ได้ว่าร้านค้าออนไลน์มีรายได้อย่างสม่ำเสมอ มีความมั่นคง ก็สามารถขอสินเชื่อบ้านสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระได้

หากคุณสนใจขอสินเชื่อบ้านสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ธอส. สามารถทำการกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อบ้านที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.ghbank.co.th 

ติดต่อ G H BANK Call Center : 02 645 9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน