ทรัพย์สินรอการขาย

ซื้อทรัพย์สินรอการขายมีดีอย่างไร

ทรัพย์สินรอการขายคืออะไร ทรัพย์สินรอการขายหรือ NPA ย่อมาจาก Non-Performing Asset หมายถึงสินทรัพย์ที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของสถาบันการเงิน เป็นสินทรัพย์ที่ลูกหนี้นำมาวางเพื่อกู...

อ่านรายละเอียด

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน

Slide In_Checklist

Slide In ผ่อนบ้านอย่างไร