รวมขั้นตอนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ใช้เองในบ้าน [ทำตามนี้ได้เลย]

/
/
รวมขั้นตอนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ใช้เองในบ้าน [ทำตามนี้ได้เลย]

บทความนี้ มาทำความรู้จักกับโซลาร์เซลล์ตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในบ้านได้ระยะยาวและคุ้มค่า พร้อมกับขั้นการติดตั้งโซลาร์เซลล์

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช้เองในบ้าน สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าต่อเดือนได้เป็นเท่าตัว ด้วยการผลิตพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาใช้เองภายในบ้านจากพลังงานแสงอาทิตย์ และในสถานการณ์ที่ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ก็ยิ่งทำให้การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในบ้านเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นด้วย

บทความนี้ มาทำความรู้จักกับโซลาร์เซลล์ตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในบ้านได้ระยะยาวและคุ้มค่า พร้อมกับขั้นการติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับใช้เองในบ้าน ที่คุณสามารถทำตามได้เลย

โซลาร์เซลล์คืออะไร? นำพลังไฟฟ้าไปใช้ได้อย่างไร?

โซลาร์เซลล์คืออะไร? นำพลังไฟฟ้าไปใช้ได้อย่างไร?

โซลาร์เซลล์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ 

โดยบ้านที่มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ในช่วงเวลากลางวันพลังงานแสงอาทิตย์จะเข้าไปกระทบกับโซลาร์เซลล์ ทำให้สารกึ่งตัวนำที่อยู่ภายในจะทำปฏิกิริยา เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นมาเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

จากนั้นเครื่องควบคุมประจุจะมีการปรับแรงดันไฟฟ้าให้เป็น 12V เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าคงที่ กลายเป็นกระแสตรง และนำพลังงานไฟฟ้าไปสำรองไว้ในแบตเตอรี่ (หรือใช้งานได้เลย ขึ้นอยู่กับระบบที่ติดตั้ง)

เมื่อมีการเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ตัวแปลงกระแสหรืออินเวอร์เตอร์ จะแปลงพลังงานไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC) ให้กลายเป็นกระแสสลับ (AC) เพื่อให้สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปในบ้านได้

การแบ่งระบบของโซลาร์เซลล์ที่ใช้เองในบ้าน

โซลาร์เซลล์ที่ใช้งานในบ้านมีหลายประเภท และมีการแบ่งระบบตามความเหมาะสมของการใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ แบบ On Grid, แบบ Off Grid และ แบบ Hybrid 

1.โซลาร์เซลล์ระบบ On Grid

เหมาะกับบ้านที่ต้องใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันสม่ำเสมอ โดยระบบโซลาร์เซลล์แบบ On Grid จะใช้การทำงานควบคู่กัน 2 ระบบ โดยจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวัน และในช่วงเวลากลางคืนก็กลับมาใช้ไฟฟ้าที่มาจากการไฟฟ้าเหมือนปกติ

จุดเด่นของโซลาร์เซลล์แบบ On-Grid คือ การผลิตไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้ได้เลยหลังจากผ่านตัวแปลงกระแสแล้ว ไม่ต้องสำรองไว้ในแบตเตอรี่ จึงเหมาะกับการติดตั้งใช้ในบ้านมากที่สุด

2.โซลาร์เซลล์ระบบ Off Grid

เหมาะกับบ้านหรือพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยระบบโซลาร์เซลล์แบบ Off Grid จะทำการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และนำไปสำรองไว้ในแบตเตอรี่ 

ทำให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืน แต่อาจมีปัญหาในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ หากไม่มีแสงแดดติดต่อกันหลายวัน

3. โซลาร์เซลล์ระบบ Hybrid 

เป็นการผสมของระบบ On Grid และ Off Grid เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้จากทั้งสายไฟฟ้าที่ส่งมาจากการไฟฟ้า และไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ โดยจะมีการติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าเอาไว้ใช้ในช่วงเวลากลางคืนได้ด้วย

สำหรับโซลาร์เซลล์ระบบ Hybrid จะต้องมีการติดตั้งแบตเตอรี่ที่มีมาตรฐาน รวมถึงมีความปลอดภัยต่อการใช้งานสูง จึงทำให้ต้นทุนของการติดตั้งสูงกว่าระบบอื่นๆ

ขั้นตอนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช้เองในบ้าน ทำตามได้เลย

สำหรับขั้นตอนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช้เองในบ้าน การขอนุญาตจะมีหลายขั้นตอนและต้องติดต่อหน่วยงานหลายที่ ส่วนการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นั้นสามารถทำได้ด้วยการใช้บริการผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้เลย

1. ขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช้เองในบ้าน

ก่อนที่จะสามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ จะต้องทำการขออนุญาตหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้การติดตั้งถูกกฎหมายและได้รับมาตรฐานการใช้งานที่ถูกต้อง โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

 • ทำแบบติดตั้งโซลาร์เซลล์ โดยมีการตรวจสอบและเซ็นรับรองจากวิศกรโยธา
 • แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน เช่น สำนักงานเขต เทศบาล อบต. ในการขอติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
 • จากนั้นสามารถเริ่มต้นติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านได้เลย

2. การติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช้เองในบ้าน

สำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเองอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ที่ซับซ้อน และต้องมีการคำนวณกำลังไฟต่างๆ ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง เพื่อความปลอดภัย จึงควรให้ผู้ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์เข้ามาดูแลทุกขั้นตอนจะดีที่สุด

3. ลงทะเบียนแจ้งการประกอบกิจการพลังงาน

 • ยื่นเอกสารกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อขอเอกสารในการติดตั้งโซลาร์เซลล์
 • นำเอกสารไปยื่นต่อการไฟฟ้าประจำพื้นที่ โดยในพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ สามารถยื่นได้ที่การไฟฟ้านครหลวง ส่วนในจังหวัดอื่นๆ สามารถยื่นได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • รอให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบโซลาร์เซลล์ และชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็สามารถใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ที่บ้านได้เลย

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช้เองในบ้านดีอย่างไร?

 • เป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • การติดตั้งในบ้าน ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มากกว่าครึ่ง ในระยะยาวสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าลงไปได้คุ้มค่า
 • มีอายุการใช้งานสูงถึง 20 ปี หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษา
 • ลงทุนติดตั้งแล้ว สามารถคืนทุนได้ด้วยการลดค่าไฟฟ้าต่อเดือน
 • สามารถติดตามการผลิตไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์จากบนแอปพลิเคชันบนมือถือ หากเกิดปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ทันที

การพิจารณาความคุ้มค่า ก่อนตัดสินใจติดตั้งโซลาร์เซลล์

แน่นอนว่าในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ จะช่วยลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของบ้านได้ในระยะยาว แต่ต้นทุนของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ก็สูงถึงหลักแสน และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมเข้ามาในระหว่างการติดตั้งอีก เช่น ค่าดำเนินการใช้การขออนุญาตติดตั้ง ค่าการปรับปรุงต่อเติมโครงสร้างให้รองรับการติดตั้ง ค่าบำรุงซ่อมแซมต่างๆ เป็นต้น

โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ใช้เองในบ้าน ให้คุ้มค่ามากที่สุด มีดังนี้

 • ในช่วงเวลากลางวันมีคนอยู่บ้านตลอด และมีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูง เช่น เปิดเครื่องปรับอากาศทั้งวัน เปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดในบ้านในช่วงกลางวัน การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จะตอบโจทย์ความประหยัดในการใช้งานได้
 • มีอัตราการจ่ายค่าไฟฟ้าต่อเดือนที่สูงเกิน 2 พันบาทขึ้นไป อาจเนื่องจากมีคนอยู่บ้านในช่วงกลางวันเยอะ มีการทำโฮมออฟฟิศ หรือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ต้องเปิดใช้งานตลอดทั้งวัน ทำให้ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะ ในส่วนนี้สามารถปรึกษากับบริษัทที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อคำนวณความคุ้มค่าในระยะยาวได้
 • ที่บ้านมีพื้นที่ที่เพียงพอต่อการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เนื่องจากจะต้องมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลลล์ด้านนอกของตัวบ้านเพื่อให้รับแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ และมีพื้นที่สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตไฟฟ้าด้วย ซึ่งถ้าบ้านไม่มีพื้นที่เพียงพอต่อการติดตั้ง อาจต้องมีการต่อเติมโครงสร้างให้สามารถติดตั้งระบบได้ ในจุดนี้เองจะเป็นการเพิ่มต้นทุนของการติดตั้งระบบ จึงควรพิจารณาในเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดี

อยากติดตั้งโซลาร์เซลล์ แต่ยังไม่มีทุน ธอส. ช่วยคุณได้

หากคุณต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้ในทุกๆ เดือน แต่ยังไม่มีทุนในการซื้อและติดตั้ง ธอส. มีโครงการสินเชื่อสำหรับการรีโนเวทบ้าน ที่ครอบคลุมถึงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วย

หากคุณสนใจขอสินเชื่อเพื่อการรีโนเวทบ้านจาก ธอส. สามารถทำการกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

สนใจขอสินเชื่อบ้านกับ ธอส. ได้ผ่านช่องทางบริการดังนี้

 • ยื่นขอสินเชื่อด้วยตนเองผ่าน GHB ALL GEN คลิก https://bit.ly/42bftBa
 • ให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ เพื่อแนะนำสินเชื่อคลิก https://bit.ly/45KbcG9
 • แชทสอบถามปรึกษาสินเชื่อคลิก m.me/GHBank
 • ข้อเสนอดีๆ เพื่อคนอยากมีบ้านจาก ธอส. เพิ่มเติมคลิก : https://www.ghbank.co.th/product/loan
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน