เช็กความพร้อมในการรีไฟแนนซ์บ้าน ทางเลือกสำหรับการผ่อนบ้านให้ประหยัดยิ่งขึ้น 

/
/
เช็กความพร้อมในการรีไฟแนนซ์บ้าน ทางเลือกสำหรับการผ่อนบ้านให้ประหยัดยิ่งขึ้น 

สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์บ้าน มาเช็กความพร้อมในการรีไฟแนนซ์ของคุณ พร้อมวิธีเลือกสถาบันการเงินในการรีไฟแนนซ์ให้คุ้มค่า

การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมียอดสูงมาก ทำให้ผู้กู้ต้องใช้เวลาในการชำระคืนทั้งเงินต้นพร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยเป็นจำนวนมากและเป็นเวลานาน 

การยื่นขอรีไฟแนนซ์บ้าน เป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ผู้ที่กำลังผ่อนบ้านกับสถาบันการเงินอยู่ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ด้วยการย้ายสินเชื่อไปยังสถาบันการเงินแห่งใหม่ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยถูกลง และยังทำให้การผ่อนบ้านหมดได้เร็วขึ้นด้วย

สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์บ้าน มาเช็กความพร้อมในการรีไฟแนนซ์ของคุณ พร้อมวิธีเลือกสถาบันการเงินในการรีไฟแนนซ์ให้คุ้มค่า สบายกระเป๋ามากที่สุด

เช็กความพร้อมในการรีไฟแนนซ์บ้านของคุณ

เช็กความพร้อมในการรีไฟแนนซ์บ้านของคุณ

1. เช็กวงเงินที่ต้องการเมื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

ในการขอรีไฟแนนซ์บ้านกับสถาบันการเงินแห่งใหม่ จะเป็นการนำเงินกู้จากสินเชื่อก้อนใหม่ไปปิดสินเชื่อก้อนเดิม ซึ่งสถาบันการเงินใหม่จะใช้การประเมินราคาบ้าน ในการกำหนดวงเงินใหม่กู้ใหม่ ที่อาจทำให้ผู้กู้ได้วงเงินก้อนใหม่ เกินวงเงินปิดสินเชื่อก้อนเดิมมาด้วย

เช่น คุณขอสินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงินแรกจำนวน 3.2 ล้านบาท ผ่อนไปแล้ว 3 ปี มียอดหนี้คงเหลือ 2.8 ล้านบาท เมื่อยื่นขอรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินใหม่ ราคาประเมินบ้านอาจจะเป็น 3.5 ล้านบาท ทำให้คุณมีส่วนต่างจากการรีไฟแนนซ์อยู่ 7 แสนบาท

ทำให้ส่วนต่างจากการกู้นี้ คุณสามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้ และการชำระคืนก็ผ่อนรวมเป็นค่าบ้านปกติกับสถาบันการเงินได้เลย

2. เช็กสัญญาว่าคุณสามารถยื่นขอรีไฟแนนซ์ได้เมื่อไร

ก่อนที่จะเริ่มหาสถาบันการเงินแห่งใหม่เพื่อยื่นขอรีไฟแนนซ์ ให้คุณตรวจเช็กสัญญาสินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงินเดิมก่อน ว่าสามารถยื่นขอรีไฟแนนซ์ได้ในช่วงเวลาไหน เพราะถ้าหากขอรีไฟแนนซ์ก่อนกำหนด ก็จะทำให้คุณต้องเสียค่าปรับที่อาจไม่คุ้มกับการขอรีไฟแนนซ์ได้

สำหรับสัญญาเงินกู้ซื้อบ้านส่วนใหญ่ จะกำหนดระยะเวลาเอาไว้ที่ 3-5 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา จึงจะสามารถยื่นขอรีไฟแนนซ์ได้โดยไม่เสียค่าปรับ แต่ถ้าหากมีการยื่นรีไฟแนนซ์ก่อนกำหนด ก็จะมีค่าเบี้ยปรับการไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด 0-3% ของวงเงินกู้ ซึ่งถ้าหากนำมาคำนวณกับวงเงินกู้ที่มียอดสูงๆ แล้ว ค่าปรับก็จะยิ่งสูงขึ้น

หากว่าคุณตรวจสอบสัญญาแล้วว่าสามารถยื่นรีไฟแนนซ์กับที่ใหม่ได้ ก็ทำการติดต่อกับสถาบันการเงินแห่งเดิมเพื่อขอสรุปยอดหนี้สินเชื่อบ้านที่ค้างอยู่ และนำเอกสารนั้นไปประกอบกับเอกสารอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการขอรีไฟแนนซ์บ้านได้เลย

3. เช็กความพร้อมในเรื่องดำเนินเอกสาร

สำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านไปยังสถาบันการเงินใหม่ ในขั้นตอนการดำเนินการกับสถาบันการเงินแห่งใหม่จะเหมือนกับการขอสินเชื่อในครั้งแรก ทำให้การเตรียมตัวในเรื่องเอกสารจะต้องมีความพร้อม เพื่อให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น

สำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส. มีเอกสาร 3 ประเภทที่ต้องเตรียมให้พร้อม คือ

 1. เอกสารส่วนบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 2. เอกสารทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 3. เอกสารหลักประกัน เช่น หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน ใบเสร็จประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 12  เดือน  สำเนาสัญญากู้เงิน / สัญญาจำนอง 

4. เช็กความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่าย

ในการยื่นขอรีไฟแนนซ์บ้านกับสถาบันการเงินใหม่ นอกจากการเตรียมตัวเรื่องเอกสารยื่นกู้สินเชื่อแล้ว ก็ยังมีเรื่องค่าธรรมเนียมในการดำเนินการที่ต้องเตรียมให้พร้อมด้วย โดยค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมจะอยู่ที่ประมาณ 2-3% ของวงเงินรีไฟแนนซ์ 

ค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อกับ ธอส. ได้แก่

 • ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าธรรมเนียม 2,800 บาท/แห่ง สำหรับวงเงินขอกู้ 500,001-3,000,000 บาท และ ค่าธรรมเนียม 3,100 บาท/แห่ง สำหรับวงเงินขอกู้ มากกว่า 3,000,000 บาท
 • ค่าจดจำนอง ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้
 • ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ร้อยละ 2.5 ของราคาประเมิน

รวมถึงยังมีค่าประกันอัคคีภัย ที่เป็นประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมาย และค่าประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA ที่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ขอสินเชื่อด้วย

5. เช็กเครดิตทางเงินของคุณอีกครั้ง

การยื่นขอรีไฟแนนซ์บ้านกับสถาบันการเงินใหม่ ผู้กู้จะต้องรักษาเครดิตทางเงินเอาไว้ ให้เหมือนกับตอนยื่นขอสินเชื่อบ้านครั้งแรก เพื่อให้ทางสถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

โดยคุณสมบัติของผู้กู้ที่จะทำให้การขอรีไฟแนนซ์ได้รับการอนุมัติสะดวกขึ้น มีดังนี้

 • มีประวัติการเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิมไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • ไม่ติดแบล็คลิสต์ เป็นสิ่งสำคัญมากกับการขอสินเชื่อทุกชนิด เพราะหากคุณมีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดี สถาบันการเงินจะไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อให้ได้
 • ไม่มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ล่าช้า หากว่าไม่ได้ติดแบล็คลิสต์ แต่ผู้กู้มีประวัติการชำระหนี้ล่าช้า ขาดการชำระบ่อย นั่นอาจทำให้สถาบันการเงินมองว่าผู้กู้อาจกำลังมีปัญหาทางการเงิน ก็อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้
 • มีภาระหนี้รวมไม่เกิน 65-70% ของเงินเดือน โดยเมื่อคำนวณแล้วว่ามีภาระหนี้รวมทั้งหมดเกินกว่านี้ ให้ทำการเคลียร์ยอดให้ลดลงมากที่สุดก่อน เพื่อให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น

เลือกรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินไหนดี?

1. สถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยถูกลงกว่าเดิม

จุดประสงค์หลักในการยื่นขอรีไฟแนนซ์ ก็เพื่อให้ผู้กู้ได้รับอัตราดอกเบี้ยบ้านที่ถูกลง จากที่การผ่อนบ้านกับสถาบันการเงินเดิม โดยในช่วง 1-3 ปีแรกอัตราดอกเบี้ยมักจะถูกจากการจัดโปรโมชันของแต่ละที่ 

แต่เมื่อเข้าสู่ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยมักจะลอยตัวสูงขึ้น ทำให้การผ่อนบ้านที่จ่ายเท่าเดิมทุกเดือน แต่ถูกนำไปหักในส่วนดอกเบี้ยมากขึ้น เงินต้นจึงลดช้าลง และยังต้องผ่อนบ้านไปอีกหลายปีตามระยะเวลาในสัญญาด้วย

โดยการเลือกรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินใหม่ จะต้องมองหาและเปรียบเทียบสถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยถูกลงกว่าที่กำลังชำระอยู่ หรือรวมอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาแล้วจะต้องได้ถูกกว่า เพื่อให้การผ่อนบ้านของคุณคุ้มค่าและประหยัดเงินได้มากที่สุด 

2. สถาบันการเงินที่มีสินเชื่อรองรับการรีไฟแนนซ์โดยเฉพาะ

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสถาบันการเงินเพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สิ่งแรกที่ต้องหานั่นคือ โครงการสินเชื่อที่รองรับการรีไฟแนนซ์บ้าน เนื่องจากการเลือกโครงการที่ตรงจุดประสงค์และเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ จะช่วยให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่สะดวกยิ่งขึ้น

สถาบันการเงินที่มีสินเชื่อรองรับการรีไฟแนนซ์โดยเฉพาะ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีโครงการสินเชื่อเพื่อลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์โดยเฉพาะ กับ โครงการสินเชื่อบ้านสุขสันต์ ที่จะช่วยผ่อนภาระหนักในการผ่อนบ้าน ให้คุณได้เลือกผ่อนบ้านในจำนวนที่สบายกระเป๋ามากขึ้น กับอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มต้นเพียง 2.35% ต่อปี (สำหรับลูกค้ารายย่อย)

โดยตลอดอายุสัญญาจะได้อัตราดอกเบี้ย แบ่งออกเป็น

 • ลูกค้าสวัสดิการ 4.35% 
 • ลูกค้ารายย่อย 4.71%

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการสินเชื่อบ้านสุขสันต์ ได้แก่

 • การไถ่ถอนที่ดินพร้อมอาคาร ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และคอนโด จากสถาบันการเงินอื่น
 • การไถ่ถอนที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร
 • การไถ่ถอนที่ดินเปล่าอาคารจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ชำระเบี้ยประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของโครงการสินเชื่อ 

อ่านรายละเอียดโครงการสินเชื่อบ้านสุขสันต์ ได้ที่ > https://www.ghbank.co.th/product-detail/baansooksun-2565

สนใจขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถติดต่อได้ที่ https://bit.ly/3AbWF9S

3. สถาบันการเงินที่ให้ระยะเวลาผ่อนและข้อเสนอที่ตรงใจ

ระยะเวลาในการผ่อนบ้านตามสัญญา ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้จำนวนเงินในการผ่อนบ้านในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ โดยถ้าหากว่าคุณต้องการให้บ้านผ่อนหมดได้ไว ก็สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนที่สั้นลง เลือกผ่อนชำระเพิ่มขึ้น ก็จะผ่อนบ้านหมดได้เร็วขึ้น 

ส่วนใครที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือน ก็สามารถเลือกเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระให้นานขึ้น จำนวนงวดในการผ่อนชำระก็จะยาวขึ้น ช่วยลดยอดในการผ่อนชำระค่าบ้านในแต่ละเดือนได้

สำหรับโครงการสินเชื่อบ้านสุขสันต์ จาก ธอส. คุณสามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 3 ปี 6 เดือนขึ้นไป และสูงสุดไม่เกิน 40 ปี (อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ไม่เกิน 70 ปี) ให้คุณได้วางแผนค่าใช้จ่ายในระยะยาวอย่างคุ้มค่า

นอกจากนี้ แต่ละสถาบันการเงินก็จะมีข้อเสนอและเงื่อนไขที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าแตกต่างกันออกไป จึงควรอ่านรายละเอียดของโครงการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับให้ดีก่อน เพื่อให้คุณเลือกรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินที่คุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด

รีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส.

หากคุณกำลังมองหาสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับการขอรีไฟแนนซ์บ้าน ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงและเลือกยืดระยะเวลาผ่อนได้สูงถึง 40 ปี ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าผ่อนชำระบ้านได้แบบสบายกระเป๋า และยังผ่อนบ้านหมดไวยิ่งขึ้น

หากสนใจขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจาก ธอส. สามารถทำการกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

G H BANK Call Center: 0-2645-9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน