เช็กความพร้อมในการรีไฟแนนซ์บ้าน ทางเลือกสำหรับการผ่อนบ้านให้ประหยัดยิ่งขึ้น 

/
/
เช็กความพร้อมในการรีไฟแนนซ์บ้าน ทางเลือกสำหรับการผ่อนบ้านให้ประหยัดยิ่งขึ้น 

สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์บ้าน มาเช็กความพร้อมในการรีไฟแนนซ์ของคุณ พร้อมวิธีเลือกสถาบันการเงินในการรีไฟแนนซ์ให้คุ้มค่า

การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมียอดสูงมาก ทำให้ผู้กู้ต้องใช้เวลาในการชำระคืนทั้งเงินต้นพร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยเป็นจำนวนมากและเป็นเวลานาน 

การยื่นขอรีไฟแนนซ์บ้าน เป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ผู้ที่กำลังผ่อนบ้านกับสถาบันการเงินอยู่ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ด้วยการย้ายสินเชื่อไปยังสถาบันการเงินแห่งใหม่ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยถูกลง และยังทำให้การผ่อนบ้านหมดได้เร็วขึ้นด้วย

สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์บ้าน มาเช็กความพร้อมในการรีไฟแนนซ์ของคุณ พร้อมวิธีเลือกสถาบันการเงินในการรีไฟแนนซ์ให้คุ้มค่า สบายกระเป๋ามากที่สุด

เช็กความพร้อมในการรีไฟแนนซ์บ้านของคุณ

เช็กความพร้อมในการรีไฟแนนซ์บ้านของคุณ

1. เช็กวงเงินที่ต้องการเมื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

ในการขอรีไฟแนนซ์บ้านกับสถาบันการเงินแห่งใหม่ จะเป็นการนำเงินกู้จากสินเชื่อก้อนใหม่ไปปิดสินเชื่อก้อนเดิม ซึ่งสถาบันการเงินใหม่จะใช้การประเมินราคาบ้าน ในการกำหนดวงเงินใหม่กู้ใหม่ ที่อาจทำให้ผู้กู้ได้วงเงินก้อนใหม่ เกินวงเงินปิดสินเชื่อก้อนเดิมมาด้วย

เช่น คุณขอสินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงินแรกจำนวน 3.2 ล้านบาท ผ่อนไปแล้ว 3 ปี มียอดหนี้คงเหลือ 2.8 ล้านบาท เมื่อยื่นขอรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินใหม่ ราคาประเมินบ้านอาจจะเป็น 3.5 ล้านบาท ทำให้คุณมีส่วนต่างจากการรีไฟแนนซ์อยู่ 7 แสนบาท

ทำให้ส่วนต่างจากการกู้นี้ คุณสามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้ และการชำระคืนก็ผ่อนรวมเป็นค่าบ้านปกติกับสถาบันการเงินได้เลย

2. เช็กสัญญาว่าคุณสามารถยื่นขอรีไฟแนนซ์ได้เมื่อไร

ก่อนที่จะเริ่มหาสถาบันการเงินแห่งใหม่เพื่อยื่นขอรีไฟแนนซ์ ให้คุณตรวจเช็กสัญญาสินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงินเดิมก่อน ว่าสามารถยื่นขอรีไฟแนนซ์ได้ในช่วงเวลาไหน เพราะถ้าหากขอรีไฟแนนซ์ก่อนกำหนด ก็จะทำให้คุณต้องเสียค่าปรับที่อาจไม่คุ้มกับการขอรีไฟแนนซ์ได้

สำหรับสัญญาเงินกู้ซื้อบ้านส่วนใหญ่ จะกำหนดระยะเวลาเอาไว้ที่ 3-5 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา จึงจะสามารถยื่นขอรีไฟแนนซ์ได้โดยไม่เสียค่าปรับ แต่ถ้าหากมีการยื่นรีไฟแนนซ์ก่อนกำหนด ก็จะมีค่าเบี้ยปรับการไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด 0-3% ของวงเงินกู้ ซึ่งถ้าหากนำมาคำนวณกับวงเงินกู้ที่มียอดสูงๆ แล้ว ค่าปรับก็จะยิ่งสูงขึ้น

หากว่าคุณตรวจสอบสัญญาแล้วว่าสามารถยื่นรีไฟแนนซ์กับที่ใหม่ได้ ก็ทำการติดต่อกับสถาบันการเงินแห่งเดิมเพื่อขอสรุปยอดหนี้สินเชื่อบ้านที่ค้างอยู่ และนำเอกสารนั้นไปประกอบกับเอกสารอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการขอรีไฟแนนซ์บ้านได้เลย

3. เช็กความพร้อมในเรื่องดำเนินเอกสาร

สำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านไปยังสถาบันการเงินใหม่ ในขั้นตอนการดำเนินการกับสถาบันการเงินแห่งใหม่จะเหมือนกับการขอสินเชื่อในครั้งแรก ทำให้การเตรียมตัวในเรื่องเอกสารจะต้องมีความพร้อม เพื่อให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น

สำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส. มีเอกสาร 3 ประเภทที่ต้องเตรียมให้พร้อม คือ

 1. เอกสารส่วนบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 2. เอกสารทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 3. เอกสารหลักประกัน เช่น หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน ใบเสร็จประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 12  เดือน  สำเนาสัญญากู้เงิน / สัญญาจำนอง 

4. เช็กความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่าย

ในการยื่นขอรีไฟแนนซ์บ้านกับสถาบันการเงินใหม่ นอกจากการเตรียมตัวเรื่องเอกสารยื่นกู้สินเชื่อแล้ว ก็ยังมีเรื่องค่าธรรมเนียมในการดำเนินการที่ต้องเตรียมให้พร้อมด้วย โดยค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมจะอยู่ที่ประมาณ 2-3% ของวงเงินรีไฟแนนซ์ 

ค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อกับ ธอส. ได้แก่

 • ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าธรรมเนียม 2,800 บาท/แห่ง สำหรับวงเงินขอกู้ 500,001-3,000,000 บาท และ ค่าธรรมเนียม 3,100 บาท/แห่ง สำหรับวงเงินขอกู้ มากกว่า 3,000,000 บาท
 • ค่าจดจำนอง ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้
 • ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ร้อยละ 2.5 ของราคาประเมิน

รวมถึงยังมีค่าประกันอัคคีภัย ที่เป็นประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมาย และค่าประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA ที่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ขอสินเชื่อด้วย

5. เช็กเครดิตทางเงินของคุณอีกครั้ง

การยื่นขอรีไฟแนนซ์บ้านกับสถาบันการเงินใหม่ ผู้กู้จะต้องรักษาเครดิตทางเงินเอาไว้ ให้เหมือนกับตอนยื่นขอสินเชื่อบ้านครั้งแรก เพื่อให้ทางสถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

โดยคุณสมบัติของผู้กู้ที่จะทำให้การขอรีไฟแนนซ์ได้รับการอนุมัติสะดวกขึ้น มีดังนี้

 • มีประวัติการเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิมไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • ไม่ติดแบล็คลิสต์ เป็นสิ่งสำคัญมากกับการขอสินเชื่อทุกชนิด เพราะหากคุณมีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดี สถาบันการเงินจะไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อให้ได้
 • ไม่มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ล่าช้า หากว่าไม่ได้ติดแบล็คลิสต์ แต่ผู้กู้มีประวัติการชำระหนี้ล่าช้า ขาดการชำระบ่อย นั่นอาจทำให้สถาบันการเงินมองว่าผู้กู้อาจกำลังมีปัญหาทางการเงิน ก็อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้
 • มีภาระหนี้รวมไม่เกิน 65-70% ของเงินเดือน โดยเมื่อคำนวณแล้วว่ามีภาระหนี้รวมทั้งหมดเกินกว่านี้ ให้ทำการเคลียร์ยอดให้ลดลงมากที่สุดก่อน เพื่อให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น

เลือกรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินไหนดี?

1. สถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยถูกลงกว่าเดิม

จุดประสงค์หลักในการยื่นขอรีไฟแนนซ์ ก็เพื่อให้ผู้กู้ได้รับอัตราดอกเบี้ยบ้านที่ถูกลง จากที่การผ่อนบ้านกับสถาบันการเงินเดิม โดยในช่วง 1-3 ปีแรกอัตราดอกเบี้ยมักจะถูกจากการจัดโปรโมชันของแต่ละที่ 

แต่เมื่อเข้าสู่ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยมักจะลอยตัวสูงขึ้น ทำให้การผ่อนบ้านที่จ่ายเท่าเดิมทุกเดือน แต่ถูกนำไปหักในส่วนดอกเบี้ยมากขึ้น เงินต้นจึงลดช้าลง และยังต้องผ่อนบ้านไปอีกหลายปีตามระยะเวลาในสัญญาด้วย

โดยการเลือกรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินใหม่ จะต้องมองหาและเปรียบเทียบสถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยถูกลงกว่าที่กำลังชำระอยู่ หรือรวมอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาแล้วจะต้องได้ถูกกว่า เพื่อให้การผ่อนบ้านของคุณคุ้มค่าและประหยัดเงินได้มากที่สุด 

2. สถาบันการเงินที่มีสินเชื่อรองรับการรีไฟแนนซ์โดยเฉพาะ

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสถาบันการเงินเพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สิ่งแรกที่ต้องหานั่นคือ โครงการสินเชื่อที่รองรับการรีไฟแนนซ์บ้าน เนื่องจากการเลือกโครงการที่ตรงจุดประสงค์และเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ จะช่วยให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่สะดวกยิ่งขึ้น

สถาบันการเงินที่มีสินเชื่อรองรับการรีไฟแนนซ์โดยเฉพาะ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีโครงการสินเชื่อเพื่อลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์โดยเฉพาะ กับ โครงการสินเชื่อบ้านสุขสันต์ ที่จะช่วยผ่อนภาระหนักในการผ่อนบ้าน ให้คุณได้เลือกผ่อนบ้านในจำนวนที่สบายกระเป๋ามากขึ้น กับอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มต้นเพียง 2.35% ต่อปี (สำหรับลูกค้ารายย่อย)

โดยตลอดอายุสัญญาจะได้อัตราดอกเบี้ย แบ่งออกเป็น

 • ลูกค้าสวัสดิการ 4.35% 
 • ลูกค้ารายย่อย 4.71%

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการสินเชื่อบ้านสุขสันต์ ได้แก่

 • การไถ่ถอนที่ดินพร้อมอาคาร ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และคอนโด จากสถาบันการเงินอื่น
 • การไถ่ถอนที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร
 • การไถ่ถอนที่ดินเปล่าอาคารจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ชำระเบี้ยประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของโครงการสินเชื่อ 

อ่านรายละเอียดโครงการสินเชื่อบ้านสุขสันต์ ได้ที่ > https://www.ghbank.co.th/product-detail/baansooksun-2565

สนใจขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถติดต่อได้ที่ https://bit.ly/3AbWF9S

3. สถาบันการเงินที่ให้ระยะเวลาผ่อนและข้อเสนอที่ตรงใจ

ระยะเวลาในการผ่อนบ้านตามสัญญา ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้จำนวนเงินในการผ่อนบ้านในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ โดยถ้าหากว่าคุณต้องการให้บ้านผ่อนหมดได้ไว ก็สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนที่สั้นลง เลือกผ่อนชำระเพิ่มขึ้น ก็จะผ่อนบ้านหมดได้เร็วขึ้น 

ส่วนใครที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือน ก็สามารถเลือกเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระให้นานขึ้น จำนวนงวดในการผ่อนชำระก็จะยาวขึ้น ช่วยลดยอดในการผ่อนชำระค่าบ้านในแต่ละเดือนได้

สำหรับโครงการสินเชื่อบ้านสุขสันต์ จาก ธอส. คุณสามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 3 ปี 6 เดือนขึ้นไป และสูงสุดไม่เกิน 40 ปี (อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ไม่เกิน 70 ปี) ให้คุณได้วางแผนค่าใช้จ่ายในระยะยาวอย่างคุ้มค่า

นอกจากนี้ แต่ละสถาบันการเงินก็จะมีข้อเสนอและเงื่อนไขที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าแตกต่างกันออกไป จึงควรอ่านรายละเอียดของโครงการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับให้ดีก่อน เพื่อให้คุณเลือกรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินที่คุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด

รีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส.

หากคุณกำลังมองหาสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับการขอรีไฟแนนซ์บ้าน ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงและเลือกยืดระยะเวลาผ่อนได้สูงถึง 40 ปี ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าผ่อนชำระบ้านได้แบบสบายกระเป๋า และยังผ่อนบ้านหมดไวยิ่งขึ้น

หากสนใจขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจาก ธอส. สามารถทำการกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

G H BANK Call Center: 0-2645-9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน