ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ คืออะไร? เหมาะกับใครบ้าง?

/
/
ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ คืออะไร? เหมาะกับใครบ้าง?

หากคุณกำลังมีคำถามว่า ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อคืออะไรกันแน่? บทความนี้มาทำความรู้จักกับประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อให้มากขึ้น

ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นแผนประกันภัยที่จะช่วยประกันความเสี่ยงให้ทั้งกับผู้ขอสินเชื่อและธนาคารได้ รวมถึงคนในครอบครัวของผู้ขอสินเชื่อเอง ก็ไม่ต้องรับภาระหนักในการชำระหนี้ภายหลัง

หากคุณกำลังมีคำถามว่า ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อคืออะไรกันแน่? จะตัดสินใจทำดีหรือไม่? บทความนี้ มาทำความรู้จักกับประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อให้มากขึ้น พร้อมความคุ้มค่าจากการทำประกันประเภทนี้

ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) คืออะไร?

ในการขอสินเชื่อเพื่อบ้านกับธนาคาร จะมีประกันอยู่ 2 ประเภทหลักๆ ที่ต้องทำความรู้จัก นั่นคือ ประกันอัคคีภัย ที่จะช่วยคุ้มครองตัวบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน และประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ที่จะช่วยประกันความเสี่ยงให้ทั้งกับผู้กู้และธนาคารได้

ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ หรือ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (Mortgage Reducing Term Assurance : MRTA ) เป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองกับผู้ขอสินเชื่อ ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรในขณะที่กำลังผ่อนชำระสินเชื่อบ้านอยู่ โดยประกันจะคุ้มครองวงเงินกู้ 100% หรือบางส่วนที่ 70-80% ตามที่ผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้เลือก

เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันกับผู้ขอสินเชื่อ บริษัทประกันจะเป็นผู้ชำระหนี้ที่เหลืออยู่ให้กับทางธนาคารตามทุนประกันที่ระบุเอาไว้ในสัญญา จึงช่วยให้ทายาทของผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องรับภาระหนักในการชำระหนี้ต่อ 

รูปแบบการคุ้มครองของประกันสินเชื่อบ้าน

ในการเลือกทำประกันสินเชื่อบ้าน ผู้ขอสินเชื่อสามารถเลือกได้ทั้งวงเงินและระยะเวลาคุ้มครองได้ตามต้องการ โดยแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

1. คุ้มครองแบบคงที่

เป็นรูปแบบการคุ้มครองเต็มวงเงินในทุนประกันตลอดระยะเวลาการคุ้มครอง โดยผู้ขอสินเชื่อสามารถเลือกได้เองว่าจะให้คุ้มครองเต็ม 100% ของวงเงินกู้ หรือคุ้มครองบ้างส่วนที่ 70-80% ได้ ซึ่งก็จะมีผลต่อเบี้ยประกันที่เพิ่มลดตามการคุ้มครอง

แต่การเลือกความคุ้มครองบางส่วนที่ไม่เต็มวงเงิน ก็จะทำให้ทุนประกันชำระหนี้ได้ไม่หมด ทำให้ทายาทของผู้ขอสินเชื่อต้องรับภาระในส่วนที่เหลือต่อ

2. คุ้มครองแบบลดหลั่นตามยอดหนี้คงเหลือ

เป็นรูปแบบการคุ้มครองของประกันที่จะลดลงตามยอดหนี้คงเหลือ ที่ผู้ขอสินเชื่อสามารถเลือกระยะเวลาและทุนประกันในการคุ้มครองได้เอง ไม่ว่าจะเป็น 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี จนถึง 30 ปี โดยทุนประกันและความคุ้มครองจะลดลงเรื่อยๆ ตามยอดหนี้ที่ลดลงในแต่ละปี 

จะเลือกการคุ้มครองของประกันสินเชื่อบ้านแบบไหนดี?

หากว่าคุณต้องการทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เพื่อให้คุ้มครองความเสี่ยงจากเหตุไม่คาดฝันในอนาคต แต่ยังไม่รู้จะเลือกความคุ้มครองแบบไหนดี หลักๆ ให้พิจารณาที่เบี้ยประกันและความคุ้มค่าในการคุ้มครอง 

โดยการคุ้มครองแบบคงที่ จะให้ทุนประกันเท่าเดิมไปตลอดระยะเวลาเอาประกัน เช่น ทุนประกัน 2 ล้านบาท ระยะเวลาเอาประกัน 30 ปี ไม่ว่าจะเกิดเหตุในช่วงปีไหน ก็จะยังได้ทุนประกันจำนวนเต็มตามสัญญา เป็นต้น แบบนี้จะมีเบี้ยประกันที่สูงกว่าแต่ได้รับการคุ้มครองในวงเงินที่สูง

และการคุ้มครองแบบลดหลั่นตามยอดหนี้คงเหลือ ในแต่ละปีทุนประกันจะลดลงไปตามยอดหนี้คงเหลือ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันเท่ากับจำนวนเงินกู้ที่ลดลง แบบนี้จะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่า

ถ้าหากว่าจะเลือกแบบไหนที่คุ้มค่ากว่า ก็จะขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นของผู้กู้แต่ละคน โดยค่าเบี้ยประกันก็จะขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และ ระยะเวลาความคุ้มครอง ยิ่งมีระยะเวลาคุ้มครองนานขึ้น ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นตาม

จุดเด่นของประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

  • ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านถูกลง เนื่องจากการทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อช่วยลดความเสี่ยงทั้งในฝั่งธนาคารและผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงระยะเวลาเอาประกันภัยมากขึ้น ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามที่ทางธนาคารกำหนด
  • ชำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จ่ายเป็นก้อนเดียวจบตอนที่เริ่มขอสินเชื่อ ซึ่งจะรวมอยู่ในยอดเงินกู้ที่ทางธนาคารอนุมัติด้วย
  • นำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยจะต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ สำหรับกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ก็จะสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายในปีที่ชำระ ไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้สูงสุดถึง 100,000 บาท
  • คุ้มครองภาระหนี้สินที่จะตกเป็นของทายาท ทำให้คนในครอบครัวของผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องรับภาระหนักในการผ่อนชำระสินเชื่อภายหลัง เนื่องจากทางธนาคารจะได้รับชำระหนี้ต่อจากบริษัทที่รับทำประกันจนครบตามสัญญา
  • เป็นประกันที่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ขอสินเชื่อ โดยผู้ขอสินเชื่อมีสิทธิในการเลือกซื้อประกันภัยจากธนาคารได้ตามความความสมัครใจ และปฏิเสธได้หากไม่เป็นไปตามความต้องการของตนเอง (อ้างอิงตามประกาศของ คปภ. พ.ศ. 2561)
  • ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อสามารถยกเลิกหรือเวนคืนได้ โดยการยกเลิกจะไม่กระทบกับดอกเบี้ยเงินกู้ และได้รับเงินส่วนต่างคืนตามอัตราเวนคืนในกรมธรรม์
  • ไม่ต้องทำประกันใหม่หากรีไฟแนนซ์ เมื่อรีไฟแนนซ์ไปที่ธนาคารอื่น สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นธนาคารใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องทำประกันใหม่

การทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เหมาะกับใครบ้าง?

การเลือกทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ จะมีความคุ้มค่าต่อผู้ขอสินเชื่อแต่ละบุคคลมากน้อยแตกต่างกันไปตามความจำเป็น แล้วใครบ้างที่เหมาะกับการประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ?

ผู้ที่เป็นเสาหลักในครอบครัวที่แบกรับภาระหนี้สิน

ให้พิจารณาดูว่า คุณเป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว และรายได้หลักของครอบครัวมาจากคุณใช่หรือไม่ 

หากคำตอบคือใช่ การทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อก็จะช่วยลดภาระหนักให้กับคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรส ลูก พ่อแม่ พี่น้อง ให้ไม่ต้องสานต่อภาระหนี้สินต่อในระยะยาว

ผู้ที่ต้องการส่งต่อให้บ้านหลังนี้เป็นทรัพย์สินของคนในครอบครัว

พิจารณาดูว่า อยากให้บ้านหลังที่กำลังผ่อนชำระกับธนาคารหลังนี้ เป็นมรดกส่งต่อให้กับลูกหลานหรือคนในครอบครัวได้อาศัยต่อไปหรือไม่ 

หากคำตอบคือใช่ การทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อก็จะช่วยในการชำระหนี้ให้กับธนาคารต่อจากคุณในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน ทำให้บ้านหลังนี้ไม่ต้องถูกขายต่อเพื่อนำมาชำระหนี้ที่ค้างอยู่ และเป็นทรัพย์สินของคนในครอบครัวต่อไป

เลือกทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อกับ ธอส.

หากคุณต้องการขอสินเชื่อเพื่อบ้านและทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านร่วมด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน สำหรับชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) มาเสนอให้กับคุณ

โดยเรามีสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง หรือกลุ่มผู้มีรายได้สูง เราก็มีผลิตภัณฑ์พร้อมโปรโมชั่นหลากหลาย ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม

หากคุณสนใจขอสินเชื่อบ้านจาก ธอส. สามารถทำการกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

G H BANK Call Center: 0-2645-9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน