จะฝากเงินออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงไปทำไม

/
/
จะฝากเงินออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงไปทำไม

ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงมีลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับการออมเผื่อฉุกเฉิน ถ้าหากเลือกวิธีการออมถูกต้องตามจุดประสงค์ก็จะบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

ผลิตภัณฑ์เงินฝากในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายประเภท และแต่ละประเภทก็เหมาะสมสำหรับเป้าหมายและแผนการเงินที่แตกต่างกัน ซึ่งหลายๆ คน คงคุ้นเคยกันดีกับเงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์ แต่ก็มีอีกผลิตภัณฑ์เงินฝากที่บางคนไม่รู้จัก และหลายคนก็ ‘ส่ายหัว’ ไม่เห็นประโยชน์ นั่นคือ ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง

จะฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงไปทำไม?

เป็นอีกคำถามที่หลายๆ คนไม่เข้าใจเกี่ยวกับ ‘เงินฝากประเภทครึ่งๆ กลางๆ’ ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงตัวนี้ เพราะจะเอาไว้ใช้จ่ายก็ไม่สะดวกเหมือนบัญชีออมทรัพย์ ส่วนดอกเบี้ยก็ไม่ได้ดีเท่าเงินฝากประจำ แล้วเงินฝากประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อเหตุผลใดกันแน่?

แต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงกันให้ดีขึ้น มาทบทวนเงินฝาก 2 ประเภทหลัก ที่เราคุ้นเคยกันอีกรอบ เพื่อดูว่าลักษณะใดของเงินฝากของแต่ละประเภทเหมาะกับจุดประสงค์ทางการเงินใด และลักษณะใดบ้างที่รวมกันออกมาเป็น ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง

รูปภาพที่1 ภายในบทความ ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง

เงินฝากประจำกับเงินฝากออมทรัพย์

ผลิตภัณฑ์เงินฝากก็มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ นั่นคือ เงินฝากประจำ และ เงินฝากออมทรัพย์ ที่มีลักษณะ ข้อได้เปรียบ และข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการเก็บและใช้ที่ต่างกัน 

บัญชีเงินฝากประจำ (Fixed Deposit Account)

บัญชีเงินฝากประจำ คือ บัญชีที่จำกัดการถอนเงิน เช่น 3, 6, 12, 24, 36 เดือน หรือมากกว่า โดยผู้ฝากจะได้ผลตอบแทนมากกว่าบัญชีประเภทอื่นๆ แต่ถ้าเผลอไปถอนก่อนกำหนด ก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยตอบแทนตามที่ตกลง 

หากคุณมี “เงินเย็นๆ” อยากเก็บเงินระยะยาวไว้ใช้ในอนาคต หรือเพื่อการลงทุน เก็บเพื่อความมั่นคง บัญชีเงินฝากประจำเหมาะกับคุณ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Saving Account)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ คือ บัญชีเงินฝากที่สามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มักใช้เป็นบัญชีเงินฝากใช้จ่ายประจำ เชื่อว่าทุกคนต่างก็ใช้บัญชีเงินฝากประเภทนี้สำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทำธุรกรรมต่างๆ ทำบัตร ATM ฯลฯ ด้วยเหตุผลที่ความสะดวกสบายมากกว่า เพียงแต่จะได้อัตราดอกเบี้ยตอบแทนที่น้อยกว่าบัญชีเงินฝากประจำ

หากจะสรุปง่ายๆ ก็คือ เงินฝากประจำมีไว้เก็บ ส่วนเงินฝากออมทรัพย์มีไว้ใช้ 

ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ลูกผสมระหว่างฝากประจำและออมทรัพย์

ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงอาจเรียกได้ว่าเป็น “ลูกผสม” ระหว่างเงินฝากประจำและออมทรัพย์ 

ที่กล่าวเช่นนั้น เพราะออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงนั้น รวมข้อดีของเงินฝากทั้ง 2 ประเภทหลักมา ได้แก่ 

  1. อัตราดอกเบี้ยสูง แม้จะไม่มากเท่าเงินฝากประจำ แต่ก็ได้อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง พร้อมด้วยอีกข้อดีที่เงินฝากประจำทำไม่ได้ ในข้อต่อไป
  2. มีสภาพคล่องในการใช้จ่าย เพราะสามารถถอนเงินมาใช้ได้เรื่อยๆ เหมือนเงินฝากออมทรัพย์ เพียงแต่ว่าจะมีข้อจำกัดมากกว่า เช่น ถอนเงินได้เดือนละ 1 – 2 ครั้ง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงออกแบบมาเพื่ออะไร

แม้หลายคนจะไม่ชอบลักษณะ “ครึ่งๆ กลางๆ” ของออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง แต่จากลักษณะ 2 ข้อข้างต้น ถือเป็นข้อดี ที่ทำให้เงินฝากประเภทนี้มีความพิเศษ และเหมาะกับการเก็บเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

  • เก็บเงินเผื่อขาดรายได้ 3 – 6 เดือน เป็นเงินส่วนที่ทุกๆ คนควรเก็บเผื่อตกงาน ขาดรายได้ เพราะรายจ่ายไม่เคยขาด หลีกเลี่ยงการกู้ยืมมาสร้างภาระหนี้สินโดยไม่จำเป็น เป็นภาระผูกพันไปอีกหลายเดือนหรือปี เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงจะช่วยให้คุณเก็บเงินได้ เพราะไม่สามารถถอนเงินมาใช้ได้บ่อยๆ แต่ก็ยังมีสภาพคล่องให้ถอนมาใช้จ่ายยามจำเป็นได้
  • เก็บเงินเผื่อฉุกเฉิน ไม่ว่าจะประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า เพราะยังสามารถถอนเงินออกมาใช้ได้ง่ายๆ ทันเหตุ หรือถ้าไม่มีเหตุจำเป็นต้องใช้ ก็สามารถเก็บเงินทำดอกเบี้ยสูงๆ ไปได้เรื่อยๆ
  • เก็บออมระยะสั้น คุณอาจใช้บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงเป็นแหล่งเก็บเงินเพื่อใช้จ่ายในระยะสั้นๆ ได้ เช่น เก็บเงินท่องเที่ยวรายเดือน หรือเก็บเงินซื้อสิ่งของที่อยากได้ เพราะเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยที่มีเงื่อนไขการถอนจำกัด จะช่วยให้คุณออมเงินได้ตามเป้าหมาย

คงจะเห็นแล้วว่า ลักษณะ “ครึ่งๆ กลางๆ” ที่หลายคนกลัวว่าจะไม่ดี ไม่ได้ประโยชน์ในสักทาง แท้ที่จริงแล้ว คือ “ความพิเศษ” ที่ออกแบบมาเฉพาะ หากคุณเลือกเก็บเงินถูกประเภทคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มๆ จากสิ่งนั้น

รูปภาพที่2 ภายในบทความ ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง

เก็บเงินสร้างพื้นฐานการเงินที่มั่นคงกับออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ธอส.

แม้ว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะเป็นธนาคารเฉพาะกิจเพื่อการมีบ้านโดยเฉพาะ แต่รู้หรือไม่ว่า สิ่งที่หนึ่งที่เราส่งเสริมมาตลอดก็คือ “การออมภาคประชาชน” ด้วยเราเล็งเห็นความสำคัญว่า รากฐานชีวิตที่มั่นคงนั้น นอกจากจะเริ่มต้นที่การมีที่อยู่อาศัยแล้ว ยังต้องมีความรู้ด้านการเงินด้วย และการออมคือจุดเริ่มต้นของวินัยทางการเงินที่แข็งแรง

ธอส. มีนโยบายที่จะส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) และการเก็บออมเงินในระบบเพื่อสิทธิประโยชน์ในการทำธุรกรรมทางการเงินของประชาชน โดย ธอส. ได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากหลากหลายประเภทที่ให้ดอกเบี้ยสูงเพื่อกระตุ้น ‘ให้คนทุกกลุ่ม’ ออมเงินในระบบและเริ่มต้นสร้างวินัยทางการเงิน

ดังนั้น นอกจากสินเชื่อบ้านที่เราให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานแล้ว ธอส. ก็มีผลิตภัณฑ์เงินฝากทั้งเงินฝากประจำและออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงที่ให้คนไทยได้เริ่มเก็บเงินกัน สร้างความมั่นคง และเก็บดอกผลจากเงินออมกันถ้วนหน้า

สรุป

การเก็บเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตหรือเพื่อบรรลุเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งนั้น หากเลือกวิธีการเก็บออมที่เหมาะสม เลือกที่เอื้อประโยชน์ต่อการเป้าหมายมากที่สุด เป้าหมายทางการเงินนั้นๆ ก็จะเป็นจริงได้

สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงที่หลายๆ คนอาจมองว่า ไม่น่าสนใจ ไม่คิดจะออมเงินในฝากเงินประเภทนี้เลย ในบทความนี้ คุณคงเห็นแล้วว่า จริงๆ ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงก็มีลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับการออมเผื่อฉุกเฉิน หรือเป้าหมายระยะสั้น เลือกวิธีการออมถูกต้อง เป้าหมายก็ง่ายขึ้น

ไม่จำเป็นต้องฝากประจำก็รับดอกเบี้ยสูงๆ ได้ ด้วยออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงจาก ธอส. มาเริ่มต้นออมเงินแบบคุ้มๆ สร้างวินัยทางการเงินด้วยตัวเอง

สนใจผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทอื่นๆ อยากเลือกดูแบบเต็มๆ อ่านต่อได้ที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน