ต่อยอดความมั่งคั่งให้การออมกับ สลากออมทรัพย์ ธอส. “ชุดต่อเงิน ต่อทอง”

/
/
ต่อยอดความมั่งคั่งให้การออมกับ สลากออมทรัพย์ ธอส. “ชุดต่อเงิน ต่อทอง”

มาทำความรู้จักและช่องทางการซื้อ สลากออมทรัพย์ชุดต่อเงินต่อทอง จาก ธอส. อีกหนึ่งทางเลือกของการออมเงิน ที่จะได้ลุ้นรางวัลสลาก 1 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพิ่มทางเลือกให้กับผู้รักการออมผ่านสลากออมทรัพย์ ที่ให้ลุ้นโชค กับผลิตภัณฑ์ “สลากออมทรัพย์ ชุดต่อเงินต่อทอง”

มาทำความรู้จักและช่องทางการซื้อ สลากออมทรัพย์ชุดต่อเงินต่อทอง จาก ธอส. อีกหนึ่งทางเลือกของการออมเงิน ที่จะได้ลุ้นรางวัลสลากสูงสุด 1 ล้านบาท พร้อมทั้งสลากที่เป็นรางวัลจะสามารถมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเท่ากับสลากที่ถูกรางวัลและจะครบอายุเท่ากับสลากที่ถูกรางวัลอีกด้วย

รู้จักกับ “สลากออมทรัพย์ ชุดต่อเงินต่อทอง”

ผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ธอส. ชุดต่อเงินต่อทอง เป็นสลากที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของเงินออมให้ได้รับดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝาก พร้อมลุ้นโชคใหญ่เป็นรางวัลสลากมูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาท ที่สามารถต่อโชคต่อลาภการลุ้นรางวัลไปได้ถึง 36 งวด

สลากออมทรัพย์ต่อเงินต่อทอง
สลากออมทรัพย์ต่อเงินต่อทอง

ข้อมูลสำคัญของ สลากออมทรัพย์ชุดต่อเงินต่อทอง มีดังนี้

 • มีมูลค่าหน่วยละ 10,000 บาท กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท 
 • มีอายุสลาก 3 ปี 
 • ให้ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.50% ต่อปี และเมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมหน่วยละ 10,150 บาท
 • สลากที่ได้เป็นรางวัล สามารถนำมาลุ้นรางวัลต่อได้จนครบอายุสลาก
 • จำหน่ายถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน 
 • เมื่อฝากครบ 3 ปี จะได้รับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

สลากออมทรัพย์ชุดต่อเงินต่อทอง เป็นสลากที่ให้ผลตอบแทนสูง และมีรางวัลต่อเงินต่อทอง (รางวัลเลขท้าย 1 ตัว) ที่มีโอกาสถูกรางวัลง่ายที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสลากออมทรัพย์อื่นๆ ในขณะนี้และเมื่อซื้อสลากเพียง 10 หน่วยติดกัน หรือ 100,000 บาท จะถูกรางวัลเลขต่อเงินต่อทองทุกงวด โดยจะได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำคิดเป็น 0.86% ต่อปี คือได้เงินรางวัลจากเลขต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 30 บาททุกงวด และผู้ซื้อยังมีโอกาสถูกรางวัลสูงถึง 0.0045% 

นอกจากนี้บุคคลธรรมดายังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย และภาษีเงินได้จากเงินรางวัลสลากออมทรัพย์อีกด้วย

วิธีการคิดดอกเบี้ยของสลากออมทรัพย์ชุดต่อเงินต่อทอง 

 • ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 3 ปี จะได้คืนเฉพาะเงินต้น ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ฝากครบ 3 ปี ได้รับดอกเบี้ยพร้อมเงินต้น

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย

เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี) x อายุสลาก

เช่น 10,000 x 0.50% x 3 = 150 บาท ทำให้เมื่อฝากครบกำหนด จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวม 10,150 บาท

รางวัลของสลากออมทรัพย์ชุดต่อเงินต่อทอง 

รางวัลเลขสลากประกอบด้วย

 • รางวัลที่ 1 ได้รับสลาก จำนวน 100 หน่วย มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล/หมวด 
 • รางวัลที่ 2 ได้รับสลาก จำนวน 10 หน่วย มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 4 รางวัล/หมวด
 • รางวัลที่ 3 ได้รับสลาก จำนวน 2 หน่วย มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 20 รางวัล/หมวด
 • รางวัลที่ 4 ได้รับสลาก จำนวน 1 หน่วย มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล/หมวด
 • รางวัลเลขต่อเงินต่อทอง (เลขวิ่งหลักหน่วย 1 ตัว) โดยจะดูหมายเลขสลากในหลักหน่วย รางวัลละ 30 บาท ออกรางวัลทุกเดือน (หมุน 1 ครั้ง) รวมทั้งหมด 36 ครั้ง

เงื่อนไขการรับรางวัลเมื่อถูกรางวัลเลขสลาก

 • เมื่อถูกรางวัลเลขสลากตั้งแต่รางวัลที่ 1-4 จะได้รับรางวัลเป็นสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดต่อเงินต่อทอง ที่มีอายุคงเหลือตามอายุสลากที่ถูกรางวัล โดยธนาคารจะดำเนินการออกสลากที่เป็นรางวัลให้ในวันถัดไปของวันที่ออกรางวัล ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อรับสลากที่ถูกรางวัลได้ที่ธนาคาร ธอส. ทุกสาขา
 • หากถูกรางวัลเลขต่อเงินต่อทอง ธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันออกรางวัลแต่ละครั้ง
 • สลากที่ได้รับเป็นรางวัลจะไม่ได้รับดอกเบี้ย แต่สามารถถือไว้เพื่อลุ้นรางวัลที่ 1-4 รวมถึงรางวัลต่อเงินต่อทองได้

ใครสามารถซื้อสลากออมทรัพย์ธอส. ชุดต่อเงินต่อทองได้บ้าง?

ผู้ที่สามารถซื้อสลากออมทรัพย์ชุดต่อเงินต่อทองได้ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต กองทุนรวม กองทุนต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนส่วนบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กลต. และบุคคลที่มีฐิ่นฐานอยู่นอกประเทศ 

โดยใช้เอกสารประกอบการซื้อสลาก ได้แก่ 

 • ใบคำขอเปิดบัญชี
 • บัตรประชาชน
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอน

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดต่อเงินต่อทอง

คลิกซื้อสลากออมทรัพย์ชุดต่อเงินต่อทองได้ที่นี่  และ ธอส. ยังมีช่องทางอื่นๆ ที่มอบความสะดวกให้กับลูกค้า ดังนี้

 • สาขาของธนาคาร ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. หรือสาขาในศูนย์การค้าวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.30-19.00 น.
 • Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ผ่านทาง  www.ghbank.co.th
 • G H Bank Call Center โทร 02-645-9000 ให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 7.30-19.00 น.
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน