ต่อยอดความมั่งคั่งให้การออมกับ สลากออมทรัพย์ ธอส. “ชุดต่อเงิน ต่อทอง”

/
/
ต่อยอดความมั่งคั่งให้การออมกับ สลากออมทรัพย์ ธอส. “ชุดต่อเงิน ต่อทอง”

มาทำความรู้จักและช่องทางการซื้อ สลากออมทรัพย์ชุดต่อเงินต่อทอง จาก ธอส. อีกหนึ่งทางเลือกของการออมเงิน ที่จะได้ลุ้นรางวัลสลาก 1 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพิ่มทางเลือกให้กับผู้รักการออมผ่านสลากออมทรัพย์ ที่ให้ลุ้นโชค กับผลิตภัณฑ์ “สลากออมทรัพย์ ชุดต่อเงินต่อทอง”

มาทำความรู้จักและช่องทางการซื้อ สลากออมทรัพย์ชุดต่อเงินต่อทอง จาก ธอส. อีกหนึ่งทางเลือกของการออมเงิน ที่จะได้ลุ้นรางวัลสลากสูงสุด 1 ล้านบาท พร้อมทั้งสลากที่เป็นรางวัลจะสามารถมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเท่ากับสลากที่ถูกรางวัลและจะครบอายุเท่ากับสลากที่ถูกรางวัลอีกด้วย

รู้จักกับ “สลากออมทรัพย์ ชุดต่อเงินต่อทอง”

ผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ธอส. ชุดต่อเงินต่อทอง เป็นสลากที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของเงินออมให้ได้รับดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝาก พร้อมลุ้นโชคใหญ่เป็นรางวัลสลากมูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาท ที่สามารถต่อโชคต่อลาภการลุ้นรางวัลไปได้ถึง 36 งวด

สลากออมทรัพย์ต่อเงินต่อทอง
สลากออมทรัพย์ต่อเงินต่อทอง

ข้อมูลสำคัญของ สลากออมทรัพย์ชุดต่อเงินต่อทอง มีดังนี้

 • มีมูลค่าหน่วยละ 10,000 บาท กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท 
 • มีอายุสลาก 3 ปี 
 • ให้ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.50% ต่อปี และเมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมหน่วยละ 10,150 บาท
 • สลากที่ได้เป็นรางวัล สามารถนำมาลุ้นรางวัลต่อได้จนครบอายุสลาก
 • จำหน่ายถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน 
 • เมื่อฝากครบ 3 ปี จะได้รับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

สลากออมทรัพย์ชุดต่อเงินต่อทอง เป็นสลากที่ให้ผลตอบแทนสูง และมีรางวัลต่อเงินต่อทอง (รางวัลเลขท้าย 1 ตัว) ที่มีโอกาสถูกรางวัลง่ายที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสลากออมทรัพย์อื่นๆ ในขณะนี้และเมื่อซื้อสลากเพียง 10 หน่วยติดกัน หรือ 100,000 บาท จะถูกรางวัลเลขต่อเงินต่อทองทุกงวด โดยจะได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำคิดเป็น 0.86% ต่อปี คือได้เงินรางวัลจากเลขต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 30 บาททุกงวด และผู้ซื้อยังมีโอกาสถูกรางวัลสูงถึง 0.0045% 

นอกจากนี้บุคคลธรรมดายังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย และภาษีเงินได้จากเงินรางวัลสลากออมทรัพย์อีกด้วย

วิธีการคิดดอกเบี้ยของสลากออมทรัพย์ชุดต่อเงินต่อทอง 

 • ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 3 ปี จะได้คืนเฉพาะเงินต้น ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ฝากครบ 3 ปี ได้รับดอกเบี้ยพร้อมเงินต้น

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย

เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี) x อายุสลาก

เช่น 10,000 x 0.50% x 3 = 150 บาท ทำให้เมื่อฝากครบกำหนด จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวม 10,150 บาท

รางวัลของสลากออมทรัพย์ชุดต่อเงินต่อทอง 

รางวัลเลขสลากประกอบด้วย

 • รางวัลที่ 1 ได้รับสลาก จำนวน 100 หน่วย มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล/หมวด 
 • รางวัลที่ 2 ได้รับสลาก จำนวน 10 หน่วย มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 4 รางวัล/หมวด
 • รางวัลที่ 3 ได้รับสลาก จำนวน 2 หน่วย มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 20 รางวัล/หมวด
 • รางวัลที่ 4 ได้รับสลาก จำนวน 1 หน่วย มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 20 รางวัล/หมวด
 • รางวัลเลขต่อเงินต่อทอง (เลขวิ่งหลักหน่วย 1 ตัว) โดยจะดูหมายเลขสลากในหลักหน่วย รางวัลละ 30 บาท ออกรางวัลทุกเดือน (หมุน 1 ครั้ง) รวมทั้งหมด 36 ครั้ง

เงื่อนไขการรับรางวัลเมื่อถูกรางวัลเลขสลาก

 • เมื่อถูกรางวัลเลขสลากตั้งแต่รางวัลที่ 1-4 จะได้รับรางวัลเป็นสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดต่อเงินต่อทอง ที่มีอายุคงเหลือตามอายุสลากที่ถูกรางวัล โดยธนาคารจะดำเนินการออกสลากที่เป็นรางวัลให้ในวันถัดไปของวันที่ออกรางวัล ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อรับสลากที่ถูกรางวัลได้ที่ธนาคาร ธอส. ทุกสาขา
 • หากถูกรางวัลเลขต่อเงินต่อทอง ธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันออกรางวัลแต่ละครั้ง
 • สลากที่ได้รับเป็นรางวัลจะไม่ได้รับดอกเบี้ย แต่สามารถถือไว้เพื่อลุ้นรางวัลที่ 1-4 รวมถึงรางวัลต่อเงินต่อทองได้

ใครสามารถซื้อสลากออมทรัพย์ธอส. ชุดต่อเงินต่อทองได้บ้าง?

ผู้ที่สามารถซื้อสลากออมทรัพย์ชุดต่อเงินต่อทองได้ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต กองทุนรวม กองทุนต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนส่วนบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กลต. และบุคคลที่มีฐิ่นฐานอยู่นอกประเทศ 

โดยใช้เอกสารประกอบการซื้อสลาก ได้แก่ 

 • ใบคำขอเปิดบัญชี
 • บัตรประชาชน
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอน

ช่องทางอื่นๆ สำหรับการซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดต่อเงินต่อทอง

คลิกซื้อสลากออมทรัพย์ชุดต่อเงินต่อทองได้ที่นี่  และ ธอส. ยังมีช่องทางอื่นๆ ที่มอบความสะดวกให้กับลูกค้า ดังนี้

 • สาขาของธนาคาร ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. หรือสาขาในศูนย์การค้าวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.30-19.00 น.
 • Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ผ่านทาง  www.ghbank.co.th
 • G H Bank Call Center โทร 02-645-9000 ให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 7.30-19.00 น.
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน