10 คำศัพท์เกี่ยวกับการกู้อสังหาริมทรัพย์ที่ควรรู้

/
/
10 คำศัพท์เกี่ยวกับการกู้อสังหาริมทรัพย์ที่ควรรู้

เมื่อการมี “บ้านของตัวเอง” คือของขวัญชิ้นใหญ่ของครอบครัว แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคู่กันคือราคาที่ต้องจ่ายและปัญหาไม่น้อยเลยทีเดียว

หนึ่งในเรื่องที่ทำให้คนอยากมีบ้านมากมายต่างปวดหัวกัน มีเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์ด้านการเงินอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะหากคุณไม่ได้มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน คงจะงุนงงกับตัวย่อทั้งหลายที่เป็นเหมือนกับรหัสลับและเข้าใจยาก

อย่างไรก็ตาม เราสามารถทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นได้โดยการเตรียมตัวที่ดี ยิ่งคุณเตรียมตัวมาก ปัญหายิ่งหาย และความผิดพลาดต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นก็จะยิ่งน้อยลงเช่นกัน ดังนั้น มาเปิดคลังคำศัพท์และตัวย่อ 10 คำที่คุณควรรู้ แล้วจะทำให้การซื้อบ้านกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายขึ้นทันที

1.เงินดาวน์ (Down Payment)

หมายถึง เป็นเงินส่วนที่ต้องชำระหลังจากจองและทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 10-20% ของราคาเต็ม

กรณีที่โครงการยังไม่เริ่มต้นสร้างหรือกำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างคุณสามารถผ่อนเงินดาวน์กับโครงการได้ (แต่ต้องทำความเข้าใจกับข้อกำหนดของแต่ละโครงการให้ชัดเจนก่อน) หรือในกรณีโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมโอน อาจจะกำหนดให้จ่ายเงินดาวน์เป็นก้อน เช่น 50,000 บาท

2.เงินกู้ (Loans)

หมายถึง จำนวนเงินก้อนที่สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารให้กู้ไปใช้ในการซื้อบ้านได้ โดยทั่วไปธนาคารจะอนุมัติวงเงินกู้ในช่วงระหว่าง 80-95% ซึ่งผู้กู้จะต้องชำระดอกเบี้ยตามจำนวนเงินกู้ ทำสัญญากำหนดระยะเวลาที่จะชำระหนี้ที่แน่นอน และผ่อนชำระเป็นงวด

3.ค่างวด (Installment)

หมายถึง ยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระแต่ละเดือน โดยคำนวณจากยอดวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการกู้

4.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate)

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่กำหนดเป็นตัวเลขเฉพาะตลอดอายุสัญญาเงินกู้หรือในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่ขึ้นหรือลงตามสภาวะเศรษฐกิจ เช่น กำหนดให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีเป็นเวลา 4 ปี เราก็จะเสียอัตราดอกเบี้ย 5% ตลอดระยะเวลา 4 ปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อดีของอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่คือ ไม่ต้องกังวลว่ายอดชำระเงินกู้จะสูงขึ้น และช่วยให้ผู้กู้สามารถวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างแม่นยำ

5.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate)

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของสถาบันการเงิน ซึ่งจะปรับขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ในปีที่อัตราดอกเบี้ยถูกลงเราก็จะจ่ายดอกเบี้ยถูก ในขณะเดียวกันปีใดที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยจะขึ้นกับแต่ละธนาคาร ซึ่งในแต่ละปีมีการปรับมากน้อยแตกต่างกัน

รูปภายในบทความ คำศัพท์อสังหา

6.MLR (Minimum Lending Rate) หรือ (Minimum Loan Rate)

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาเช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันพียงพอ ส่วนใหญ่อัตราดอกเบี้ยประเภทนี้จะใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน ตัวอย่าง สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

7.MRR (Minimum Retail Rate)

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดีทั้งนี้ใช้โยงเข้ากับอัตราดอกเบี้ย MLR เพื่อให้สามารถสะท้อนระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันระหว่างลูกค้ารายใหญ่กับลูกค้ารายย่อยได้โดยบวกส่วนต่างสูงสุดที่ธนาคารประกาศไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือเวียนลงวันที่ 10 สิงหาคม 2544 ยกเลิกการกำหนดส่วนต่างไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปีเพื่อให้มีความ เสมอภาคในการแข่งขันเสนอบริการสินเชื่อ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น

ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย MLR และ MRR

8.LTV (Loan to Value)

หมายถึง อัตราส่วนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเทียบกับมูลค่าบ้าน ยกตัวอย่าง บ้านราคา 1 ล้านบาท ธนาคารล่อยสินเชื่อเป็นเงินจำนวน 9 แสนบาท หมายความว่ามี LTV เท่ากับอัตราส่วนร้อยละ 90 ดังนั้นหากธนาคารปล่อยสินเชื่อโดยมีอัตราส่วน LTV ต่ำ ผู้ซื้อบ้านก็ต้องมีเงินออมจํานวนที่สูงขึ้น ความสามารถในการซื้อบ้านก็จะลดลง

9. DSCR

DSCR (Debt Service Coverage Ratio) คือ อัตราส่วนรายได้ต่อภาระจ่ายชำระหนี้สิน ซึ่งธนาคารจะเอาไว้พิจารณาปลอ่ยกู้ให้กับผู้ยื่นกู้ โดยจะเทียบสัดส่วนด้วยสูตร (รายได้ต่อเดือน ÷ ยอดผ่อนชำระต่องวด) ซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมคือ 3.0 ขึ้นไป หรือมีรายได้เป็น 3 เท่าของภาระหนี้สิน หากได้ DSCR ต่ำกว่า 3.0 นั่นจะหมายความว่าคุณมีหนี้ผ่อนชำระมากเกินไป หรือโอกาสในการขอกู้ผ่านจะน้อยลง

10. ค่าจำนอง

การจำนอง คือ สัญญากู้เงินชนิดหนึ่งที่ “ผู้จำนอง” ใช้อสังหาริมทรัพย์ตามที่กฏหมายอนุญาตให้จำนอง เช่น โฉนด ที่ดิน บ้าน  เป็นต้น จดทะเบียนกับ “ผู้รับจำนอง” เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ซึ่งการทำสัญญาจำนองจะต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเท่านั้น โดยระบุให้ชัดเจนว่าผู้จำนองกู้เงินเป็นวงเงินจำนวนเงินเท่าไร และทรัพย์ที่นำมาจำนองคืออะไร

สรุป

การจะเป็นเจ้าของบ้านสักหนึ่งหลังต้องมีการวางแผนที่รอบคอบ เปรียบเหมือนการต่อจิ๊กซอว์ที่แม้จะดูไม่เป็นรูปเป็นร่างในตอนแรก แต่ค่อยๆ ทำความเข้าใจไปทีละเรื่อง เริ่มต้นจากคำศัพท์พื้นฐาน ความรู้เบื้องต้น แล้วจึงต่อแต่ละชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน ภาพสุดท้ายจะกลายเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับครอบครัวคุณอย่างแน่นอน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน