กู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ใครๆ ก็ทำได้ [เทคนิคกู้ซื้อบ้านสำหรับมือใหม่]

/
/
กู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ใครๆ ก็ทำได้ [เทคนิคกู้ซื้อบ้านสำหรับมือใหม่]

การกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำทำได้จริงไหม สำหรับมือใหม่ที่อยากหาสินเชื่อกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยที่ตรงกับความต้องการของตัวเอง

‘บ้าน’ ถือเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่ใครๆ ก็ใฝ่ฝันอยากจะมีไว้ในครอบครอง แต่ด้วยราคาที่สูงและใช้เวลาผ่อนกันนานหลายสิบปี ทำให้มีขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อที่ค่อนข้างนาน และหลายคนอาจใช้เวลาเป็นปีๆ ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อบ้านหนึ่งหลังเลยทีเดียว

โดยข้อมูลที่คนอยากมีบ้านมักให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อคือ ยอดการผ่อนชำระที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน รวมไปถึงเรื่องของ ‘ดอกเบี้ย’ ที่ถ้าสามารถกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำได้ด้วย ก็เปรียบเสมือนเป็นแต้มต่อที่ช่วยทำให้สามารถชำระหนี้ได้หมดไวขึ้น

แต่การกู้ซื้อบ้านนดอกเบี้ยต่ำจะสามารถทำได้จริงไหม บทความฉบับนี้มีคำตอบให้สำหรับมือใหม่ที่อยากหาสินเชื่อกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยที่ตรงกับความต้องการของตัวเองได้ด้วยวิธีการง่ายๆ เหล่านี้

ทำความเข้าใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย

ก่อนที่จะมองหาวิธีการกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำ มีสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจเลือกธนาคารที่จะกู้ได้อย่างเหมาะสม นั่นก็คือเรื่องของ ‘อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน’ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) 

เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะและคงที่ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงตามความผันผวนของธนาคารหรือต้นทุน โดยธนาคารหรือแหล่งเงินกู้จะกำหนดตัวเลขมาเลยว่า จะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยต่อปีกี่เปอร์เซ็นต์ตามเงื่อนไขสัญญา และจะคิดคงที่ตามนี้ในจำนวนปีตามแต่ช่วงเวลาที่กำหนด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate)

เป็นอัตราดอกเบี้ยที่จะปรับขึ้นหรือลงตามต้นทุนหรือผลประกอบการของธนาคาร โดยจะมีการประกาศจากธนาคารออกมาเป็นระยะๆ ตามประกาศอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยจากธนาคาร ซึ่งผู้ที่ยื่นกู้ซื้อบ้านแต่ละคนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนต่างระหว่างรายได้และรายจ่าย หรือมูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน ฯลฯ 

ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่มักใช้อ้างอิงในอัตราเงินกู้แบบลอยตัว คือ ดอกเบี้ย MLR และ MRR ที่มีรายละเอียด ดังนี้

  • MLR (Minimum Retail Rate) : เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีที่มีประวัติการเงินดี และมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับเงินกู้ที่มีระยะเวลากำหนดที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจต่างๆ ฯลฯ
  •  MRR (Minimum Retail Rate) : เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี (บุคคลทั่วไป) เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อบัตรเครดิต, สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

โดยส่วนใหญ่ของการกู้ซื้อบ้าน ทางธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ให้ในช่วง 1-3 ปีแรก (ขึ้นอยู่กับโปรโมชันและตัวโครงการ) หลังจากนั้นจะเริ่มคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งการทำความเข้าใจในตัวอัตราดอกเบี้ยแต่ละแบบจะช่วยทำให้คุณสามารถนำอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารมาคำนวณและเปรียบเทียบกันได้ว่าควรเลือกกู้ซื้อบ้านจากที่ไหนดีถึงจะได้ดอกเบี้ยต่ำตามที่ต้องการนั่นเอง

รูปภายในบทความกู้ซื้อบ้าน

ประมาณความสามารถในการกู้ของตนเอง

หลังจากตรวจสอบเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณยังต้องเลือกกู้สินเชื่อบ้านให้เหมาะสมกับความสามารถในการกู้และความต้องการของคุณเอง เพราะในบางครั้งบ้านที่คุณต้องการจะซื้ออาจไม่สามารถกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดได้ แต่คุณสามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะจ่ายได้ไหวแทนได้

คุณสามารถเริ่มต้นการประมาณได้จากการคำนวณสินเชื่อ เพื่อหาค่างวดที่จะต้องจ่ายตามอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร พร้อมกับเปรียบเทียบความคุ้มค่าและข้อเสนอของแต่ละธนาคารว่าเป็นไปตามความต้องการหรือไม่ เช่น เปอร์เซ็นต์วงเงินกู้ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย, ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องจ่าย, ระยะเวลาในการกู้, ส่วนลดเพิ่มเติม เป็นต้น 

หลังจากนั้นให้นำข้อเสนอและตัวเลือกทั้งหมดมาคิดเป็นตัวเลข และประมาณถึงความสามารถในการกู้ของตนเองตลอดระยะเวลาการกู้ตามอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารกำหนดเพื่อประกอบการตัดสินใจ ก็จะช่วยทำให้คุณสามารถกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำในระดับที่คุณพึงพอใจได้มากที่สุด 

เข้าใจวิธีการเลือกธนาคารสำหรับการกู้ซื้อบ้าน

การเลือกธนาคารในการกู้ซื้อบ้านเองก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้ได้ดอกเบี้ยต่ำและช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าคุณได้มากที่สุด โดยจะต้องเลือกกู้ซื้อบ้านกับธนาคารที่น่าเชื่อถือและมีความมั่นคงเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

พร้อมทั้งต้องทำการตรวจสอบดูความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยย้อนหลังของแต่ละธนาคารควบคู่ไปด้วยว่า มีความผันผวนมากหรือน้อยเท่าไหร่ ซึ่งคุณควรจะเลือกกู้กับธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยย้อนหลังผันผวนน้อย เนื่องจากจะช่วยทำให้สามารถจัดการและวางแผนการชำระหนี้ได้ง่ายกว่า

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกกู้จากธนาคารที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุด เช่น หากคุณเพิ่งเริ่มต้นทำงานได้ไม่นานก็อาจจะเน้นการเลือกกู้กับธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นในช่วงแรก ต่อจากนั้นจะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เพราะคุณประเมินตนเองมาแล้วว่า ในช่วงแรกของการกู้รายได้ของคุณยังมีไม่มากนัก การเลือกอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นจะทำให้คุณมีกำลังในการผ่อนที่ไม่ตึงตัวจนเกินไปในระยะยาว เป็นต้น

รอช่วงโปรโมชันจากทางธนาคาร

ในหนึ่งปีจะมีช่วงโปรโมชันที่ธนาคารออกมาช่วยประชาชนในการลดอัตราดอกเบี้ยลง เพื่อทำให้เราสามารถกู้ซื้อบ้านได้ง่าย และไม่มีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยที่สูงมากนัก 

ดังนั้น การรอช่วงโปรโมชันจากทางธนาคารก็นับเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยทำให้คุณสามารถกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติได้ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยเวลาและความพยายามในการรอคอยโปรโมชันที่ถูกใจ และเหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระอีกสักระยะหนึ่งเลยทีเดียว

อย่าลืมรีไฟแนนซ์เมื่อถึงเวลา

สำหรับคนที่มีภาระในการผ่อนบ้านอยู่แล้วและในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยบ้านเริ่มสูงขึ้นเกินกว่าที่จะจ่ายไหว การรีไฟแนนซ์ (Refinance) ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยแบ่งเบาภาระการจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการทำเรื่องยื่นกู้ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยทำให้มีเงินเหลือในการชำระเงินต้นได้เยอะขึ้น เนื่องจากสามารถลดรายจ่ายจากอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนได้นั่นเอง

สรุป

เราสามารถกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำได้ เพียงแค่รู้จักเตรียมตัวตามเงื่อนไขสินเชื่อของธนาคาร รวมถึงเลือกสินเชื่อกู้ซื้อบ้านที่เอื้อต่อความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ และหาสินเชื่อที่ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่คุณได้ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้คุณสามารถเข้ารับการให้คำปรึกษากับทางธนาคารได้ทันที เพื่อสร้างความมั่นใจและวางแผนทางการเงินในการผ่อนชำระหนี้ในระยะยาวได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นด้วย

หากคุณไม่อยากพลาดโอกาสความคุ้มค่าในการซื้อบ้าน และขอสินเชื่อเพื่อบ้านกับ ธอส. สามารถกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.ghbank.co.th 

ติดต่อ G H BANK Call Center : 02 645 9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน