กู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ใครๆ ก็ทำได้ [เทคนิคกู้ซื้อบ้านสำหรับมือใหม่]

/
/
กู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ใครๆ ก็ทำได้ [เทคนิคกู้ซื้อบ้านสำหรับมือใหม่]

การกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำทำได้จริงไหม สำหรับมือใหม่ที่อยากหาสินเชื่อกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยที่ตรงกับความต้องการของตัวเอง

‘บ้าน’ ถือเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่ใครๆ ก็ใฝ่ฝันอยากจะมีไว้ในครอบครอง แต่ด้วยราคาที่สูงและใช้เวลาผ่อนกันนานหลายสิบปี ทำให้มีขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อที่ค่อนข้างนาน และหลายคนอาจใช้เวลาเป็นปีๆ ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อบ้านหนึ่งหลังเลยทีเดียว

โดยข้อมูลที่คนอยากมีบ้านมักให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อคือ ยอดการผ่อนชำระที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน รวมไปถึงเรื่องของ ‘ดอกเบี้ย’ ที่ถ้าสามารถกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำได้ด้วย ก็เปรียบเสมือนเป็นแต้มต่อที่ช่วยทำให้สามารถชำระหนี้ได้หมดไวขึ้น

แต่การกู้ซื้อบ้านนดอกเบี้ยต่ำจะสามารถทำได้จริงไหม บทความฉบับนี้มีคำตอบให้สำหรับมือใหม่ที่อยากหาสินเชื่อกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยที่ตรงกับความต้องการของตัวเองได้ด้วยวิธีการง่ายๆ เหล่านี้

ทำความเข้าใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย

ก่อนที่จะมองหาวิธีการกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำ มีสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจเลือกธนาคารที่จะกู้ได้อย่างเหมาะสม นั่นก็คือเรื่องของ ‘อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน’ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) 

เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะและคงที่ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงตามความผันผวนของธนาคารหรือต้นทุน โดยธนาคารหรือแหล่งเงินกู้จะกำหนดตัวเลขมาเลยว่า จะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยต่อปีกี่เปอร์เซ็นต์ตามเงื่อนไขสัญญา และจะคิดคงที่ตามนี้ในจำนวนปีตามแต่ช่วงเวลาที่กำหนด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate)

เป็นอัตราดอกเบี้ยที่จะปรับขึ้นหรือลงตามต้นทุนหรือผลประกอบการของธนาคาร โดยจะมีการประกาศจากธนาคารออกมาเป็นระยะๆ ตามประกาศอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยจากธนาคาร ซึ่งผู้ที่ยื่นกู้ซื้อบ้านแต่ละคนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนต่างระหว่างรายได้และรายจ่าย หรือมูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน ฯลฯ 

ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่มักใช้อ้างอิงในอัตราเงินกู้แบบลอยตัว คือ ดอกเบี้ย MLR และ MRR ที่มีรายละเอียด ดังนี้

  • MLR (Minimum Retail Rate) : เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีที่มีประวัติการเงินดี และมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับเงินกู้ที่มีระยะเวลากำหนดที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจต่างๆ ฯลฯ
  •  MRR (Minimum Retail Rate) : เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี (บุคคลทั่วไป) เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อบัตรเครดิต, สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

โดยส่วนใหญ่ของการกู้ซื้อบ้าน ทางธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ให้ในช่วง 1-3 ปีแรก (ขึ้นอยู่กับโปรโมชันและตัวโครงการ) หลังจากนั้นจะเริ่มคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งการทำความเข้าใจในตัวอัตราดอกเบี้ยแต่ละแบบจะช่วยทำให้คุณสามารถนำอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารมาคำนวณและเปรียบเทียบกันได้ว่าควรเลือกกู้ซื้อบ้านจากที่ไหนดีถึงจะได้ดอกเบี้ยต่ำตามที่ต้องการนั่นเอง

รูปภายในบทความกู้ซื้อบ้าน

ประมาณความสามารถในการกู้ของตนเอง

หลังจากตรวจสอบเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณยังต้องเลือกกู้สินเชื่อบ้านให้เหมาะสมกับความสามารถในการกู้และความต้องการของคุณเอง เพราะในบางครั้งบ้านที่คุณต้องการจะซื้ออาจไม่สามารถกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดได้ แต่คุณสามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะจ่ายได้ไหวแทนได้

คุณสามารถเริ่มต้นการประมาณได้จากการคำนวณสินเชื่อ เพื่อหาค่างวดที่จะต้องจ่ายตามอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร พร้อมกับเปรียบเทียบความคุ้มค่าและข้อเสนอของแต่ละธนาคารว่าเป็นไปตามความต้องการหรือไม่ เช่น เปอร์เซ็นต์วงเงินกู้ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย, ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องจ่าย, ระยะเวลาในการกู้, ส่วนลดเพิ่มเติม เป็นต้น 

หลังจากนั้นให้นำข้อเสนอและตัวเลือกทั้งหมดมาคิดเป็นตัวเลข และประมาณถึงความสามารถในการกู้ของตนเองตลอดระยะเวลาการกู้ตามอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารกำหนดเพื่อประกอบการตัดสินใจ ก็จะช่วยทำให้คุณสามารถกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำในระดับที่คุณพึงพอใจได้มากที่สุด 

เข้าใจวิธีการเลือกธนาคารสำหรับการกู้ซื้อบ้าน

การเลือกธนาคารในการกู้ซื้อบ้านเองก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้ได้ดอกเบี้ยต่ำและช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าคุณได้มากที่สุด โดยจะต้องเลือกกู้ซื้อบ้านกับธนาคารที่น่าเชื่อถือและมีความมั่นคงเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

พร้อมทั้งต้องทำการตรวจสอบดูความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยย้อนหลังของแต่ละธนาคารควบคู่ไปด้วยว่า มีความผันผวนมากหรือน้อยเท่าไหร่ ซึ่งคุณควรจะเลือกกู้กับธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยย้อนหลังผันผวนน้อย เนื่องจากจะช่วยทำให้สามารถจัดการและวางแผนการชำระหนี้ได้ง่ายกว่า

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกกู้จากธนาคารที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุด เช่น หากคุณเพิ่งเริ่มต้นทำงานได้ไม่นานก็อาจจะเน้นการเลือกกู้กับธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นในช่วงแรก ต่อจากนั้นจะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เพราะคุณประเมินตนเองมาแล้วว่า ในช่วงแรกของการกู้รายได้ของคุณยังมีไม่มากนัก การเลือกอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นจะทำให้คุณมีกำลังในการผ่อนที่ไม่ตึงตัวจนเกินไปในระยะยาว เป็นต้น

รอช่วงโปรโมชันจากทางธนาคาร

ในหนึ่งปีจะมีช่วงโปรโมชันที่ธนาคารออกมาช่วยประชาชนในการลดอัตราดอกเบี้ยลง เพื่อทำให้เราสามารถกู้ซื้อบ้านได้ง่าย และไม่มีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยที่สูงมากนัก 

ดังนั้น การรอช่วงโปรโมชันจากทางธนาคารก็นับเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยทำให้คุณสามารถกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติได้ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยเวลาและความพยายามในการรอคอยโปรโมชันที่ถูกใจ และเหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระอีกสักระยะหนึ่งเลยทีเดียว

อย่าลืมรีไฟแนนซ์เมื่อถึงเวลา

สำหรับคนที่มีภาระในการผ่อนบ้านอยู่แล้วและในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยบ้านเริ่มสูงขึ้นเกินกว่าที่จะจ่ายไหว การรีไฟแนนซ์ (Refinance) ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยแบ่งเบาภาระการจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการทำเรื่องยื่นกู้ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยทำให้มีเงินเหลือในการชำระเงินต้นได้เยอะขึ้น เนื่องจากสามารถลดรายจ่ายจากอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนได้นั่นเอง

สรุป

เราสามารถกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำได้ เพียงแค่รู้จักเตรียมตัวตามเงื่อนไขสินเชื่อของธนาคาร รวมถึงเลือกสินเชื่อกู้ซื้อบ้านที่เอื้อต่อความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ และหาสินเชื่อที่ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่คุณได้ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้คุณสามารถเข้ารับการให้คำปรึกษากับทางธนาคารได้ทันที เพื่อสร้างความมั่นใจและวางแผนทางการเงินในการผ่อนชำระหนี้ในระยะยาวได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นด้วย

หากคุณไม่อยากพลาดโอกาสความคุ้มค่าในการซื้อบ้าน และขอสินเชื่อเพื่อบ้านกับ ธอส. สามารถกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.ghbank.co.th 

ติดต่อ G H BANK Call Center : 02 645 9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน