รวมสินเชื่อบ้าน ธอส. แนะนำ [ประจำปี 2566]

/
/
รวมสินเชื่อบ้าน ธอส. แนะนำ [ประจำปี 2566]

ในบทความนี้ เราทำการรวบรวมโครงการสินเชื่อบ้านประจำปี 2566 จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่มที่ต้องการมีบ้าน

บ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งในการซื้อเพื่อเป็นเจ้าของอาจต้องใช้เงินสดก้อนใหญ่ ที่อาจต้องใช้เวลาในการเก็บออมเป็นเวลานาน หลายคนจึงอาจมองว่าโอกาสที่จะมีบ้านเป็นของตนเองได้เป็นเรื่องยาก 

ทำให้การขอสินเชื่อบ้านกับธนาคาร เป็นช่องทางยอดนิยมที่ช่วยให้ทุกคนที่อยากมีบ้าน สามารถซื้อบ้านได้ ด้วยการขอสินเชื่อจากธนาคาร ที่จะได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อนำไปซื้อบ้านที่ตรงใจ หรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่สินเชื่อกำหนด และเลือกชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือน ที่ตอบโจทย์ตามความสามารถทางการเงินของตนเอง

ในบทความนี้ จึงได้ทำการรวบรวมโครงการสินเชื่อบ้านประจำปี 2566 จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่มที่ต้องการมีบ้าน สามารถมองหาข้อมูลโครงการสินเชื่อบ้านที่ถูกใจ และตรงกับคุณสมบัติของคุณได้มากที่สุด

สินเชื่อบ้านในปี 2566 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สำหรับโครงการสินเชื่อบ้านจาก ธอส. ได้มีการแบ่งโครงการสินเชื่อให้ตอบโจทย์คนไทยทุกคน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. โครงการสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป
 2. โครงการสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
 3. โครงการสินเชื่อบ้านสำหรับผู้ประกอบการ

โดยแต่ละโครงการสินเชื่อบ้าน มีข้อมูลและรายละเอียด ดังนี้

โครงการสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป

ลูกค้าทั่วไป หมายถึง ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ โดยไม่ว่าจะประกอบอาชีพเป็นพนักงานประจำ หรือประกอบอาชีพอิสระ เพียงมีคุณสมบัติในการกู้เงินครบตามเงื่อนไขของธนาคาร ก็สามารถขอสินเชื่อบ้านได้

แนะนำสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป ในปี 2566 

ธอส. ขอแนะนำโครงการสินเชื่อบ้านที่มีระยะเวลายื่นคำขอสินเชื่อได้ตลอดจนถึงสิ้นปี 2566 โดยมีรายการดังนี้

1. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ

สินเชื่อสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. โดยจะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อการที่อยู่อาศัย) หรือห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม  หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ

2. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก

สินเชื่อสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น (เฉพาะสัญญาที่ 1) โดยจะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อการที่อยู่อาศัย) หรือห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก

3. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข

สินเชื่อสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน และต้องการมีบ้านหลังที่สองเป็นต้นไป (สัญญาที่ 2 เป็นต้นไป) โดยจะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อการที่อยู่อาศัย) หรือห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม  หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข

4. สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ บ้านมือสอง ธอส.

สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ บ้านมือสอง ธอส.

สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป หรือเป็นลูกค้าสวัสดิการ ที่หน่วยงานทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก โดยจะได้รับวงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ ที่เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • ซื้อที่ดินอาคาร ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร 
 • ซื้อห้องชุด ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
 • ซื้อที่ดินอาคาร / ห้องชุด ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร พร้อมต่อเติม / ซ่อมแซม 
 • ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
 • ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร พร้อมปลูกสร้างอาคาร

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จนกว่าจะเต็มวงเงินของโครงการ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ บ้านมือสอง ธอส.

โครงการสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่ธนาคารแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำโครงการสินเชื่อบ้านให้ตอบโจทย์โดยเฉพาะ ซึ่งมีทั้งบุคลากรภาครัฐ ข้าราชการ ไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

แนะนำสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ในปี 2566 

ธอส. ขอแนะนำโครงการสินเชื่อบ้านที่มีระยะเวลายื่นคำขอสินเชื่อได้ตลอดจนถึงสิ้นปี 2566 โดยมีรายการดังนี้

1. สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ

สินเชื่อสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น 

และลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำนิยามในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝากที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร อิสระอื่นในกำกับของรัฐ หรือจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ หรือจัดตั้งตามนโยบายรัฐได้ลงนามร่วมกับธนาคาร

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย)  หรือห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือ ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซม
 • ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ

2. สินเชื่อ Senior Home 2U

สินเชื่อ Senior Home 2U

สินเชื่อเฉพาะกลุ่มสำหรับประชาชนทั่วไป ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยต่อจากผู้ขายที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น (เฉพาะสัญญาที่ 1)

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย) หรือห้องชุด
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > สินเชื่อ Senior Home 2U

3. สินเชื่อ Senior Home 4U

สินเชื่อ Senior Home 4U

สินเชื่อเฉพาะกลุ่มสำหรับผู้ขอสินเชื่ออายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยจะได้รับวงเงินตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อยของธนาคาร

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย) หรือห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซม
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > สินเชื่อ Senior Home 4U

4. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

สินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยปลอดภาระจำนอง โดยสามารถนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เพื่อรับเป็นค่าดำรงชีพรายเดือนได้ และจะได้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อหลักประกัน

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

โครงการสินเชื่อบ้านสำหรับผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ต้องการขอสินเชื่อบ้านเพื่อต่อยอดให้ที่อยู่อาศัยนั้น สามารถใช้ทำเป็นธุรกิจต่อได้ เช่น บ้านเช่า อพาร์ทเมนท์ โฮมสเตย์ อาคารแฟลต เป็นต้น

แนะนำสินเชื่อบ้านสำหรับผู้ประกอบการ ในปี 2566 

ธอส. ขอแนะนำโครงการที่มีระยะเวลายื่นคำขอสินเชื่อได้ตลอดจนถึงสิ้นปี 2566 โดยมีรายการดังนี้

1. สินเชื่อผู้ประกอบการโฮมสเตย์ และที่พักนักเดินทาง

สินเชื่อผู้ประกอบการโฮมสเตย์ และที่พักนักเดินทาง

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการท่ีต้องการนำไปปลูกสร้างโฮมสเตย์ เพื่อให้เป็นที่พักของนักเดินทาง โดยจะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • นำไปปลูกสร้าง Homestay / Home Lodge 
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร Homestay / Home Lodge
 • ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง Homestay / Home Lodge
 • นำไปต่อเติม / ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคาร Homestay / Home Lodge

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 29 ธันวาคม 2566 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > สินเชื่อผู้ประกอบการโฮมสเตย์ และที่พักนักเดินทาง

2. สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ / บ้านเช่า

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ / บ้านเช่า

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า หรือบ้านเพื่อปล่อยเช่า โดยจะมีวงเงินกู้ให้เลือก 2 รูปแบบคือ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และวงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป

แบบที่ 1

 • ปลูกสร้างแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า
 • ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า
 • ปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า พร้อมชำระหนี้สมทบค่าปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า
 • ซื้อที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า พร้อมชำระหนี้สมทบค่าซื้อแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า
 • ต่อเติม / ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

แบบที่ 2

 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า พร้อมซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า / บ้านเช่าระหว่างปลูกสร้าง
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า พร้อมต่อเติม / ปรับปรุง / ซ่อมแซม

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 29 ธันวาคม 2566

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ / บ้านเช่า

3. สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง

สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง

สินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านมือสอง เพื่อนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจสร้างรายได้ โดยการซื้อแล้วรีโนเวท จากนั้นนำไปขายต่อให้กับผู้ซื้อรายย่อย และจะได้วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักประกัน หรือไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขาย ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดต่ำกว่า

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่เป็นทรัพย์ NPL ของธอส. ที่กรมบังคับคดี
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่เป็นทรัพย์ NPA ของธอส.
 • ยกเว้น การกู้ที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง

ขั้นตอนในการขอสินเชื่อบ้านกับ ธอส.

เมื่อคุณเลือกได้แล้วว่า โครงการสินเชื่อบ้านไหนที่ตรงโจทย์ความต้องการของคุณ ต่อไปจะเป็นการดำเนินการขอสินเชื่อบ้านกับ ธอส. โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อ

ผู้ขอสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนได้สูงสุด 40 ปี และเมื่อนำอายุขอผู้ขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนแล้ว ต้องไม่เกิน 70 ปี หรือ 75 ปี 

2. การยื่นคำขอสินเชื่อ

โดยคุณสามารถเดินทางไปยัง ธอส. สาขาที่คุณสะดวก เพื่อยื่นเอกสารคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบ หรือสามารถเลือกยื่นช่องทางออนไลน์ก็ได้ จากนั้นพนักงานจะทำการสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารประกอบ เพื่อพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น

3. รอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

หลังจากที่คุณผ่านการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นได้ครบถ้วน ตามคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนดแล้ว พนักงานจะส่งเรื่องต่อให้กับงานประเมินหลักทรัพย์ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ทำการติดต่อกับคุณเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน และเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วพนักงานสาขาจะส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังฝ่ายอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร

4. การแจ้งผลอนุมัติสินเชื่อ

ทางธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลอนุมัติสินเชื่อให้ผู้ขอสินเชื่อภายใน 7 วันทำการ และทำการนัดวันทำสัญญา พร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องเตรียมในวันทำสัญญา

5. ทำสัญญากู้เงินและสัญญาจดจำนอง

เมื่อคุณได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว ธนาคารจะนัดหมายเพื่อทำสัญญากู้เงินที่สาขาของธนาคาร และนัดวันทำนิติกรรม ณ กรมที่ดิน ที่หลักประกันหรือโฉนดที่ดินจดทะเบียนไว้

ธอส. มีสินเชื่อบ้านที่ครอบคลุมที่ความต้องการของคนไทย

ธอส. เป็นธนาคารเพื่อคนไทยที่อยากมีบ้านโดยเฉพาะ ทำให้การออกแบบโครงการสินเชื่อ สามารถตอบโจทย์คนไทยได้ทุกกลุ่ม ให้ทุกคนที่มีรายได้สามารถมีบ้านในฝันเป็นของตนเองได้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการสินเชื่อบ้านทั้งหมดของ ธอส. สามารถกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.ghbank.co.th 

ติดต่อ G H BANK Call Center : 02 645 9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน