รวมสินเชื่อบ้าน ธอส. แนะนำ [ประจำปี 2566]

/
/
รวมสินเชื่อบ้าน ธอส. แนะนำ [ประจำปี 2566]

ในบทความนี้ เราทำการรวบรวมโครงการสินเชื่อบ้านประจำปี 2566 จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่มที่ต้องการมีบ้าน

บ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งในการซื้อเพื่อเป็นเจ้าของอาจต้องใช้เงินสดก้อนใหญ่ ที่อาจต้องใช้เวลาในการเก็บออมเป็นเวลานาน หลายคนจึงอาจมองว่าโอกาสที่จะมีบ้านเป็นของตนเองได้เป็นเรื่องยาก 

ทำให้การขอสินเชื่อบ้านกับธนาคาร เป็นช่องทางยอดนิยมที่ช่วยให้ทุกคนที่อยากมีบ้าน สามารถซื้อบ้านได้ ด้วยการขอสินเชื่อจากธนาคาร ที่จะได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อนำไปซื้อบ้านที่ตรงใจ หรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่สินเชื่อกำหนด และเลือกชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือน ที่ตอบโจทย์ตามความสามารถทางการเงินของตนเอง

ในบทความนี้ จึงได้ทำการรวบรวมโครงการสินเชื่อบ้านประจำปี 2566 จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่มที่ต้องการมีบ้าน สามารถมองหาข้อมูลโครงการสินเชื่อบ้านที่ถูกใจ และตรงกับคุณสมบัติของคุณได้มากที่สุด

สินเชื่อบ้านในปี 2566 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สำหรับโครงการสินเชื่อบ้านจาก ธอส. ได้มีการแบ่งโครงการสินเชื่อให้ตอบโจทย์คนไทยทุกคน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. โครงการสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป
 2. โครงการสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
 3. โครงการสินเชื่อบ้านสำหรับผู้ประกอบการ

โดยแต่ละโครงการสินเชื่อบ้าน มีข้อมูลและรายละเอียด ดังนี้

โครงการสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป

ลูกค้าทั่วไป หมายถึง ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ โดยไม่ว่าจะประกอบอาชีพเป็นพนักงานประจำ หรือประกอบอาชีพอิสระ เพียงมีคุณสมบัติในการกู้เงินครบตามเงื่อนไขของธนาคาร ก็สามารถขอสินเชื่อบ้านได้

แนะนำสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป ในปี 2566 

ธอส. ขอแนะนำโครงการสินเชื่อบ้านที่มีระยะเวลายื่นคำขอสินเชื่อได้ตลอดจนถึงสิ้นปี 2566 โดยมีรายการดังนี้

1. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ

สินเชื่อสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. โดยจะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อการที่อยู่อาศัย) หรือห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม  หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ

2. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก

สินเชื่อสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น (เฉพาะสัญญาที่ 1) โดยจะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อการที่อยู่อาศัย) หรือห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก

3. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข

สินเชื่อสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน และต้องการมีบ้านหลังที่สองเป็นต้นไป (สัญญาที่ 2 เป็นต้นไป) โดยจะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อการที่อยู่อาศัย) หรือห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม  หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข

4. สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ บ้านมือสอง ธอส.

สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ บ้านมือสอง ธอส.

สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป หรือเป็นลูกค้าสวัสดิการ ที่หน่วยงานทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก โดยจะได้รับวงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ ที่เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • ซื้อที่ดินอาคาร ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร 
 • ซื้อห้องชุด ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
 • ซื้อที่ดินอาคาร / ห้องชุด ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร พร้อมต่อเติม / ซ่อมแซม 
 • ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
 • ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร พร้อมปลูกสร้างอาคาร

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จนกว่าจะเต็มวงเงินของโครงการ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ บ้านมือสอง ธอส.

โครงการสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่ธนาคารแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำโครงการสินเชื่อบ้านให้ตอบโจทย์โดยเฉพาะ ซึ่งมีทั้งบุคลากรภาครัฐ ข้าราชการ ไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

แนะนำสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ในปี 2566 

ธอส. ขอแนะนำโครงการสินเชื่อบ้านที่มีระยะเวลายื่นคำขอสินเชื่อได้ตลอดจนถึงสิ้นปี 2566 โดยมีรายการดังนี้

1. สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ

สินเชื่อสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น 

และลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำนิยามในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝากที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร อิสระอื่นในกำกับของรัฐ หรือจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ หรือจัดตั้งตามนโยบายรัฐได้ลงนามร่วมกับธนาคาร

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย)  หรือห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือ ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซม
 • ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ

2. สินเชื่อ Senior Home 2U

สินเชื่อ Senior Home 2U

สินเชื่อเฉพาะกลุ่มสำหรับประชาชนทั่วไป ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยต่อจากผู้ขายที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น (เฉพาะสัญญาที่ 1)

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย) หรือห้องชุด
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > สินเชื่อ Senior Home 2U

3. สินเชื่อ Senior Home 4U

สินเชื่อ Senior Home 4U

สินเชื่อเฉพาะกลุ่มสำหรับผู้ขอสินเชื่ออายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยจะได้รับวงเงินตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อยของธนาคาร

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย) หรือห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซม
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > สินเชื่อ Senior Home 4U

4. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

สินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยปลอดภาระจำนอง โดยสามารถนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เพื่อรับเป็นค่าดำรงชีพรายเดือนได้ และจะได้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อหลักประกัน

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

โครงการสินเชื่อบ้านสำหรับผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ต้องการขอสินเชื่อบ้านเพื่อต่อยอดให้ที่อยู่อาศัยนั้น สามารถใช้ทำเป็นธุรกิจต่อได้ เช่น บ้านเช่า อพาร์ทเมนท์ โฮมสเตย์ อาคารแฟลต เป็นต้น

แนะนำสินเชื่อบ้านสำหรับผู้ประกอบการ ในปี 2566 

ธอส. ขอแนะนำโครงการที่มีระยะเวลายื่นคำขอสินเชื่อได้ตลอดจนถึงสิ้นปี 2566 โดยมีรายการดังนี้

1. สินเชื่อผู้ประกอบการโฮมสเตย์ และที่พักนักเดินทาง

สินเชื่อผู้ประกอบการโฮมสเตย์ และที่พักนักเดินทาง

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการท่ีต้องการนำไปปลูกสร้างโฮมสเตย์ เพื่อให้เป็นที่พักของนักเดินทาง โดยจะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • นำไปปลูกสร้าง Homestay / Home Lodge 
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร Homestay / Home Lodge
 • ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง Homestay / Home Lodge
 • นำไปต่อเติม / ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคาร Homestay / Home Lodge

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 29 ธันวาคม 2566 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > สินเชื่อผู้ประกอบการโฮมสเตย์ และที่พักนักเดินทาง

2. สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ / บ้านเช่า

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ / บ้านเช่า

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า หรือบ้านเพื่อปล่อยเช่า โดยจะมีวงเงินกู้ให้เลือก 2 รูปแบบคือ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และวงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป

แบบที่ 1

 • ปลูกสร้างแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า
 • ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า
 • ปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า พร้อมชำระหนี้สมทบค่าปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า
 • ซื้อที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า พร้อมชำระหนี้สมทบค่าซื้อแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า
 • ต่อเติม / ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

แบบที่ 2

 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า พร้อมซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า / บ้านเช่าระหว่างปลูกสร้าง
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า / บ้านเช่า พร้อมต่อเติม / ปรับปรุง / ซ่อมแซม

ระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 29 ธันวาคม 2566

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ / บ้านเช่า

3. สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง

สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง

สินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านมือสอง เพื่อนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจสร้างรายได้ โดยการซื้อแล้วรีโนเวท จากนั้นนำไปขายต่อให้กับผู้ซื้อรายย่อย และจะได้วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักประกัน หรือไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขาย ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดต่ำกว่า

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้สินเชื่อ 

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่เป็นทรัพย์ NPL ของธอส. ที่กรมบังคับคดี
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่เป็นทรัพย์ NPA ของธอส.
 • ยกเว้น การกู้ที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อได้ที่ > สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง

ขั้นตอนในการขอสินเชื่อบ้านกับ ธอส.

เมื่อคุณเลือกได้แล้วว่า โครงการสินเชื่อบ้านไหนที่ตรงโจทย์ความต้องการของคุณ ต่อไปจะเป็นการดำเนินการขอสินเชื่อบ้านกับ ธอส. โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อ

ผู้ขอสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนได้สูงสุด 40 ปี และเมื่อนำอายุขอผู้ขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนแล้ว ต้องไม่เกิน 70 ปี หรือ 75 ปี 

2. การยื่นคำขอสินเชื่อ

โดยคุณสามารถเดินทางไปยัง ธอส. สาขาที่คุณสะดวก เพื่อยื่นเอกสารคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบ หรือสามารถเลือกยื่นช่องทางออนไลน์ก็ได้ จากนั้นพนักงานจะทำการสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารประกอบ เพื่อพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น

3. รอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

หลังจากที่คุณผ่านการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นได้ครบถ้วน ตามคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนดแล้ว พนักงานจะส่งเรื่องต่อให้กับงานประเมินหลักทรัพย์ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ทำการติดต่อกับคุณเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน และเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วพนักงานสาขาจะส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังฝ่ายอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร

4. การแจ้งผลอนุมัติสินเชื่อ

ทางธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลอนุมัติสินเชื่อให้ผู้ขอสินเชื่อภายใน 7 วันทำการ และทำการนัดวันทำสัญญา พร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องเตรียมในวันทำสัญญา

5. ทำสัญญากู้เงินและสัญญาจดจำนอง

เมื่อคุณได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว ธนาคารจะนัดหมายเพื่อทำสัญญากู้เงินที่สาขาของธนาคาร และนัดวันทำนิติกรรม ณ กรมที่ดิน ที่หลักประกันหรือโฉนดที่ดินจดทะเบียนไว้

ธอส. มีสินเชื่อบ้านที่ครอบคลุมที่ความต้องการของคนไทย

ธอส. เป็นธนาคารเพื่อคนไทยที่อยากมีบ้านโดยเฉพาะ ทำให้การออกแบบโครงการสินเชื่อ สามารถตอบโจทย์คนไทยได้ทุกกลุ่ม ให้ทุกคนที่มีรายได้สามารถมีบ้านในฝันเป็นของตนเองได้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการสินเชื่อบ้านทั้งหมดของ ธอส. สามารถกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.ghbank.co.th 

ติดต่อ G H BANK Call Center : 02 645 9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน