สานความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองให้เป็นจริง

/
/
สานความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองให้เป็นจริง

เชื่อว่าหลายๆ คนคงมีความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพื่อที่จะได้อยู่อาศัยในบ้านอย่างเจ้าของที่แท้จริง เพื่อเป็นที่อยู่สร้างครอบครัว เป็นสมบัติ เป็นความภาคภูมิใจในชีวิต อยากจะทำอะไรก็ทำได้เพราะ “นี่คือบ้านของเรา”

และก็เชื่ออีกว่า ทุกคนที่ฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองคงไม่อยากแค่ “ฝัน” แต่อยาก “มี” บ้านเป็นของตัวเองจริงๆ และวิธีการที่จะทำได้ คือ การเริ่มลงมือสร้างฝันนั้นอย่างจริงจัง เพียงเริ่มต้นแปลงฝันออกมาเป็นเป้าหมาย คอยเตรียมตัวให้พร้อม และออกตามหาความฝัน

เปลี่ยนความฝันเป็นเป้าหมาย

ขั้นตอนแรกในการทำสานฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองให้เป็นจริง คือ การแปลงความฝันออกมาเป็นเป้าหมาย นั่นหมายถึง การมีบ้านในใจหรือตั้งเป้าหมายเป็นงบประมาณการซื้อ/สร้างบ้านเพื่อเก็บออม ทั้งนี้ ฝันมีบ้านเป็นของตัวเองอาจจะเป็นฝันที่ใหญ่ และต้องรอบคอบสักหน่อย เกณฑ์ 3 ข้อ ต่อไปนี้น่าจะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นจริงได้

1. สำรวจความจำเป็นของผู้อยู่อาศัย

การตัดสินใจมีบ้านเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ เพราะจะให้ผลไปอีกยาวนาน เพื่อที่จะตัดสินใจให้รอบคอบ คุณควรเริ่มจากการดูความจำเป็นของสมาชิกในบ้านของทุกคนอย่างรอบด้าน เช่น

  • ทำเลที่เหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ปลอดภัย อยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้ตลาด ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
  • ประเภทบ้านที่เหมาะกับผู้อยู่อาศัยทุกคน จำนวนชั้น พื้นที่ในบ้านสำหรับสัตว์เลี้ยง เด็กเล็ก หรือพื้นที่จอดรถ ฯลฯ
  • ระยะทางในการเดินทางไปทำงานของผู้อยู่อาศัย ความสะดวกในการเดินทาง การคมนาคมต่างๆ

2. ดูความต้องการของผู้อยู่อาศัย

นอกจากความจำเป็นหรือฟังก์ชั่นของการอยู่อาศัยแล้ว การมีบ้านที่อยู่แล้วสุขใจก็ต้องถูกใจผู้อยู่อาศัยด้วย ถ้าหากคุณอยู่คนเดียว เรื่องนี้จะเป็นเรื่องง่ายมาก แต่ถ้าหากมีสมาชิกในบ้านหลายคน คุณอาศัยคุยกันเพื่อหาข้อสรุปที่ทุกคนพอใจ อยากมีบ้านหลังเล็กหรือใหญ่ บ้านสไตล์ใด มีความต้องการพิเศษที่ใครต้องการหรือเปล่า คุณจำเป็นต้องคุยกันเพื่อใช้กำหนดเป็นเป้าหมายบ้านในฝัน

3. อยากมีบ้านเป็นของตัวเองได้จริง ต้องสำรวจรายได้ของตนเอง

สิ่งสำคัญที่ความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองจะเป็นจริงได้ คุณต้องตั้งเป้าหมายที่สามารถเป็นจริงได้ และชัดเจนมากพอ เพื่อที่คุณจะได้ใช้วางแผน ลงมือสานฝันต่อไป คุณจึงต้องสำรวจรายได้ของตัวเองก่อนว่าคุณมีความสามารถแค่ไหนเพื่อที่จะมีบ้าน

เริ่มต้นให้คุณดูว่าตอนนี้มีภาระอย่างอื่นที่ต้องนำเงินไปใช้หรือไม่ และควรประเมินค่าใช้จ่ายของตัวเองออกเป็นรายเดือน เพื่อดูว่าหากต้องชำระผ่อนสินเชื่อในแต่ละเดือนตามวงเงินที่กู้มา คุณต้องแบ่งจ่ายจากรายได้มากน้อยเท่าไร

คุณสามารถเข้าไปคำนวณสินเชื่อเบื้องต้น เพื่อดูยอดผ่อนต่อเดือนได้จากเครื่องคำนวณสินเชื่อ

ทั้งนี้ ยอดผ่อนชำระหนี้รวมต่อเดือนไม่ควรเกิน 40% เพื่อให้จะยังสภาพคล่องทางการเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นด้วย

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกตามหาบ้านในฝัน

หลังจากที่ได้เป้าหมายชัดเจนแล้ว ขั้นตอนนี้เราจะมาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการมีบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนแรกในการสานความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยวิธีการเตรียมตัวหลักๆ ก็คือการเตรียมความพร้อมทางการเงินและการสร้างเครดิตเพื่อขอสินเชื่อบ้าน

เก็บเงิน 20% – 25% ของราคาบ้าน

จากหัวข้อแรก เมื่อคุณได้เป้าหมายเป็นบ้านหรือราคาบ้านโดยประมาณแล้ว แม้ว่าจะสามารถขอกู้ได้ถึง 95 – 100% ของราคาประเมินบ้าน แต่จริงๆ แล้วเราก็ต้องมีเงินเก็บส่วนหนึ่ง

1. หากคุณต้องการซื้อบ้าน

คุณต้องเตรียมเงินเผื่อสำหรับดาวน์บ้าน ประมาณ 5% – 20% ตามแต่ละโครงการ รวมทั้ง ต้องเผื่อสำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโอนบ้าน ค่าจดจำนอง อีกราว 5%

2. หากคุณต้องการสร้างบ้าน

คุณจะต้องเตรียมเงินสำหรับก่อสร้างงวดแรก หรือ 20% ของแผนก่อสร้าง เพื่อเริ่มก่อสร้างบ้านไปก่อน ให้ธนาคารที่จะกู้เชื่อถือว่าเราจะใช้เงินกู้สินเชื่อบ้านได้ถูกจุดประสงค์

เตรียมเอกสารแสดงที่มารายได้

รายการเดินบัญชีเงินฝาก หรือ Statement คือเอกสารการเงินที่ธนาคารทุกแห่งจะขอเพื่อประเมินพฤติกรรมการใช้จ่ายหรือวินัยทางการเงินของเรา ถ้าหากเป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือนอาจไม่น่าห่วง แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มีรายได้ประจำ หรือไม่ได้นำเงินเข้าระบบธนาคาร ก็ควรนำเงินเข้าระบบเพื่อให้มี Statement ตรงกับรายได้ที่แท้จริงของเรา

รายการเดินบัญชีที่ธนาคารจะขอดู คือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 – 12 เดือน ธนาคารจะดูว่าคุณมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในการใช้จ่ายหรือไม่ เช่น กดเงินจนหมด กดเงินปริมาณมากๆ กดเงินบ่อย รายได้ต่อเดือนไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ ในระยะเวลา 6 เดือนก่อนกู้ หรือตั้งแต่วันนี้ วันที่คุณฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง คุณสร้างเครดิตที่ดีได้ตามข้อแนะนำต่อไปนี้

ลดภาระหนี้สินเก่า สร้างเครดิตที่น่าเชื่อถือ

เนื่องจากความสามารถในการชำระหนี้ หมายถึง หนี้สินทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้วไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ หากคุณลดภาระหนี้ลงได้ ก็จะยิ่งทำให้คุณสามารถขอสินเชื่อได้วงเงินมากขึ้น หรือถ้าคุณมีหนี้เพียงไม่กี่รายการก็ย่อมดีกับเครดิตของคุณมากกว่า ทั้งนี้ การมีหนี้สินอยู่บ้าง จะช่วยให้คุณมีประวัติในการชำระหนี้ ขอเพียงแค่ชำระหนี้ขั้นต่ำอย่างมีวินัย ตรงตามนัดทุกครั้ง ประวัติการชำระหนี้หรือเครดิตของคุณก็จะน่าเชื่อถือ

เริ่มต้นตามหาบ้านในฝัน

ความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองจะเป็นจริงไม่ได้ถ้าหากคุณไม่ริเริ่มลงมือเพื่อมีบ้าน หลังจากที่คุณแปลงเป้าหมายมาแล้ว คุณก็จะรู้ว่าราคาบ้านที่ต้องการหานั้นอยู่ในราคาระดับไหน หรืองบประมาณที่ต้องใช้คือเท่าไร พร้อมทั้งเตรียมตัวด้านการเงินให้พร้อม ก้าวแรกสู่เส้นทางมีบ้านได้จริงก็ได้เริ่มขึ้นด้วยการตั้งต้นหาบ้านที่ตรงตามเป้าหมายและตามงบประมาณ และมองหาธนาคารที่ดอกเบี้ยถูก ผ่อนได้นาน เพื่อภาระผ่อนต่อเดือนไม่หนักหนา เมื่อมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองแล้วหลับสบาย ไม่เดือนร้อนเรื่องภาระผ่อน

สรุป

บ้านที่เป็นของเราจริงๆ นั้น จะให้ความรู้สึกแบบไหน?

คุณเริ่มสร้างคำตอบของคุณเองได้ด้วยการค่อยๆ สานฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองให้เป็นจริง อาจเริ่มต้นจากคำแนะนำในบทความชิ้นนี้ 3 ข้อสำคัญ ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ เตรียมความพร้อมด้านการเงิน และต้องเริ่มลงมือจริง เชื่อว่าหากคุณทำได้ตามนี้ บ้านในฝันของคุณก็เป็นจริงได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน