ธอส. สินเชื่อบ้านประจำปี 2566 [สินเชื่อที่เข้าถึงคนทุกกลุ่ม]

/
/
ธอส. สินเชื่อบ้านประจำปี 2566 [สินเชื่อที่เข้าถึงคนทุกกลุ่ม]

บทความนี้ได้รวบรวมเอาสินเชื่อบ้านประจำปี 2566 จาก ธอส. ที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มเอาไว้ในที่เดียว สามารถเลือกสินเชื่อที่ตอบโจทย์กับตนเองได้เลย

ธอส. เป็นธนาคารเพื่อคนไทยที่อยากมีบ้านโดยเฉพาะ และในปี 2566 นี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีโครงการสินเชื่อบ้านที่คุ้มค่าและเหมาะกับคนทุกกลุ่มมานำเสนอ

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บทความนี้ได้รวบรวมเอาสินเชื่อบ้านประจำปี 2566 จาก ธอส. ที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มเอาไว้ในที่เดียว เพื่อให้ผู้ที่กำลังวางแผนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย สามารถเลือกสินเชื่อที่ตอบโจทย์กับตนเองได้มากที่สุด

โครงการสินเชื่อบ้านประจำปี 2566 

ในบทความนี้จะจำแนกโครงการสินเชื่อบ้านออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ที่มีกำหนดเวลาขอสินเชื่อได้จนถึงสิ้นปี 2566 และครอบคลุมถึงคนทุกกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 

 1. โครงการสินเชื่อเพื่อบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีบ้าน 
 2. โครงการสินเชื่อเพื่อบุคคลเฉพาะกลุ่ม
 3. โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ

1. โครงการสินเชื่อเพื่อบุคคลทั่วไป

เป็นโครงการสินเชื่อบ้านที่เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง โดยในปี 2566 มีโครงการแนะนำดังนี้

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2566

เป็นโครงการบ้านสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็นประชาชนทั่วไป รายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน โดยไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านกับ ธอส. หรือสถาบันการเงินอื่นมาก่อน 

วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อรายต่อหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 = 3.90% ต่อปี
 • ปีที่ 2 = 4.30% ต่อปี
 • ปีที่ 3 = MRR-1.85% ต่อปี
 • ตั้งแต่ปีที่ 4 = MRR-0.75% ต่อปี (สำหรับลูกค้ารายย่อย) และ MRR-1.00% ต่อปี (สำหรับลูกค้าสวัสดิการ)

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย และห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • นำไปต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • นำไปซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก 
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2566

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข ปี 2566

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข ปี 2566

เป็นโครงการบ้านสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็นประชาชนทั่วไป รายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน และต้องการมีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 เป็นต้นไป

วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อรายต่อหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 = MRR-3.15% ต่อปี
 • ปีที่ 2 = MRR-2.15% ต่อปี
 • ปีที่ 3 = MRR-1.40% ต่อปี
 • ตั้งแต่ปีที่ 4 = MRR-0.75% ต่อปี (สำหรับลูกค้ารายย่อย) และ MRR-1.00% ต่อปี (สำหรับลูกค้าสวัสดิการ)

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย และห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น 
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • นำไปซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก 
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข ปี 2566

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2566

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2566

เป็นโครงการบ้านสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็นประชาชนทั่วไป รายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน และไม่มีประวัติผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.

วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อรายต่อหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 = MRR-2.80% ต่อปี
 • ปีที่ 2 = MRR-2.40% ต่อปี
 • ปีที่ 3 = MRR-1.80% ต่อปี
 • ตั้งแต่ปีที่ 4 = MRR-0.75% ต่อปี

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย และห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น 
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2566

2. โครงการสินเชื่อเพื่อบุคคลเฉพาะกลุ่ม

เป็นโครงการสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อบุคคลเฉพาะกลุ่ม ให้สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ โดยในปี 2566 มีโครงการแนะนำดังนี้

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2566

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2566 

เป็นโครงการสำหรับ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำนิยามในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก

วงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย

ฟรีค่าธรรมเนียม ประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 3,100 บาท)

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 = MRR-3.65% ต่อปี
 • ปีที่ 2 = MRR-3.40% ต่อปี
 • ปีที่ 3 = MRR-2.90% ต่อปี
 • ปีที่ 4-5 = MRR-2.00% ต่อปี
 • ปีที่ 6 เป็นต้นไป = MRR-1.00% ต่อปี

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย และห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น 
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อนำไปชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 • นำไปซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2566

โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15

โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15

เป็นโครงการสำหรับ ข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น

วงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินราคาที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคาร หรือห้องชุด และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขาย หรือราคาค่าก่อสร้าง แล้วแต่ว่าราคาใดต่ำกว่า

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 = 0% ต่อปี
 • ปีที่ 2 = MRR-2.75% ต่อปี
 • ปีที่ 3 = MRR-1.75% ต่อปี
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-1.25% ต่อปี

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย และห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น 
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อนำไปชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 • นำไปซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15

โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม.

โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม.

โครงการบ้านสำหรับผู้ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และมีบัตรประจำตัว อสม. รวมถึงมีที่ดินที่มีเอกสิทธิ์เป็นโฉนดหรือ น.ส.3 ก. และปลอดหนี้สิน

วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 7 แสนบาท (ราคาตามค่าก่อสร้างไม่เกิน 7 แสนบาท)

ฟรีค่าธรรมเนียม ประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท) และค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1-4 = 1.99% ต่อปี
 • ปีที่ 5-7 = MRR-2.00% ต่อปี
 • ปีที่ 8 เป็นต้นไป = MRR-0.75% ต่อปี

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ

 • เพื่อปลูกสร้างอาคารที่เป็นบ้านเดี่ยว หรือตามที่สถาบันประชาชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐานกำหนดไว้ โดยต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับอยู่อาศัย

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม.

3. โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ

เป็นโครงการสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการ ให้สามารถนำไปลงทุนและต่อยอดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ โดยในปี 2566 มีโครงการแนะนำดังนี้

โครงการสินเชื่อพาร์ทเม้นท์ / บ้านเช่า 

โครงการสินเชื่อพาร์ทเม้นท์ / บ้านเช่า 

เป็นโครงการสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์หรือบ้านเช่า 

วงเงินสินเชื่อ แบ่งเป็นวงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป และวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ย

สำหรับวงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป

 • ปีที่ 1 = MLR-2.00% ต่อปี
 • ปีที่ 2-5 = MLR ไม่เกิน 1.00%
 • ปีที่ 6 เป็นต้นไป = MLR

สำหรับวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

 • ปีที่ 1-2 = MLR-1.75% ต่อปี
 • ปีที่ 3 เป็นต้นไป = MLR

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ แบ่งเป็น 2 แบบ

แบบที่ 1

 • เพื่อปลูกสร้างแฟลต/บ้าน ให้เช่า
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารแฟลต/บ้าน ให้เช่า
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างแฟลต/บ้าน ให้เช่า
 • เพื่อปลูกสร้างแฟลต/บ้าน ให้เช่า พร้อมชำระหนี้สมทบ ค่าปลูกสร้างอาคารแฟลต/บ้าน ให้เช่า
 • เพื่อซื้อที่ดินและอาคารแฟลต/บ้าน ให้เช่า พร้อมชำระหนี้สมทบค่าซื้อแฟลต/บ้าน ให้เช่า
 • เพื่อต่อเติม / ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

แบบที่ 2

 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลต/บ้าน ให้เช่า
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลต/บ้าน ให้เช่า พร้อมซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลต/บ้าน ให้เช่า ระหว่างปลูกสร้าง
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลต/บ้าน ให้เช่า พร้อมต่อเติม หรือปรับปรุง หรือซ่อมแซม

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการสินเชื่อพาร์ทเม้นท์ / บ้านเช่า

โครงการสินเชื่อผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (Homestay) และที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

โครงการสินเชื่อผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (Homestay) และที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

เป็นโครงการสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจโฮมสเตย์

วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 = MRR-1.95% ต่อปี
 • ปีที่ 2 เป็นต้นไป = MRR-0.75%

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ

 • เพื่อปลูกสร้าง โฮมสเตย์ (Homestay) หรือที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร โฮมสเตย์ (Homestay) หรือที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)
 • เพื่อนำไปต่อเติม หรือปรับปรุง หรือซ่อมแซม หรือนำไปซื้ออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคาร โฮมสเตย์ (Homestay) หรือที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการสินเชื่อผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (Homestay) และที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

โครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ (Project Loan For Carbon Reduction Building)

โครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ (Project Loan For Carbon Reduction Building)

เป็นโครงการสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจแฟลตให้เช่า หรือพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยโครงการต้องมีคุณสมบัติและมีข้อกำหนดทางเทคนิคอาคาร ตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับธนาคารกำหนด

ฟรีค่าธรรมเนียม การยื่นกู้ และค่าประเมินหลักทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1-2 = MLR -3.76% ต่อปี
 • ปีที่ 3-5 = MLR-1.50% ต่อปี
 • ปีที่ 6 เป็นต้นไป = MLR 

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ แบ่งเป็น 2 แบบ

แบบที่ 1

 • เพื่อปลูกสร้างแฟลตให้เช่า
 • เพื่อต่อเติม หรือปรับปรุง หรือซ่อมแซมแฟลตให้เช่า
 • กู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้างแฟลตให้เช่า
 • กู้เพิ่มเพื่อต่อเติม หรือปรับปรุง หรือซ่อมแซมแฟลตให้เช่า

แบบที่ 2

 • เพื่อก่อสร้างอาคาร บ้านแนวราบ หรืออาคารแนวสูง

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ (Project Loan For Carbon Reduction Building)

ธอส. ช่วยให้คนไทยทุกกลุ่ม มีบ้านเป็นของตนเองได้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีโครงการสินเชื่อที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์คนไทยทุกกลุ่มที่ต้องการมีบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา บุคคลเฉพาะกลุ่ม ไปจนถึงผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หากคุณกำลังสนใจโครงการสินเชื่อบ้านจาก ธอส. สามารถกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.ghbank.co.th 

ติดต่อ G H BANK Call Center : 02 645 9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน