ธอส. สินเชื่อบ้านประจำปี 2566 [สินเชื่อที่เข้าถึงคนทุกกลุ่ม]

/
/
ธอส. สินเชื่อบ้านประจำปี 2566 [สินเชื่อที่เข้าถึงคนทุกกลุ่ม]

บทความนี้ได้รวบรวมเอาสินเชื่อบ้านประจำปี 2566 จาก ธอส. ที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มเอาไว้ในที่เดียว สามารถเลือกสินเชื่อที่ตอบโจทย์กับตนเองได้เลย

ธอส. เป็นธนาคารเพื่อคนไทยที่อยากมีบ้านโดยเฉพาะ และในปี 2566 นี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีโครงการสินเชื่อบ้านที่คุ้มค่าและเหมาะกับคนทุกกลุ่มมานำเสนอ

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บทความนี้ได้รวบรวมเอาสินเชื่อบ้านประจำปี 2566 จาก ธอส. ที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มเอาไว้ในที่เดียว เพื่อให้ผู้ที่กำลังวางแผนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย สามารถเลือกสินเชื่อที่ตอบโจทย์กับตนเองได้มากที่สุด

โครงการสินเชื่อบ้านประจำปี 2566 

ในบทความนี้จะจำแนกโครงการสินเชื่อบ้านออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ที่มีกำหนดเวลาขอสินเชื่อได้จนถึงสิ้นปี 2566 และครอบคลุมถึงคนทุกกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 

 1. โครงการสินเชื่อเพื่อบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีบ้าน 
 2. โครงการสินเชื่อเพื่อบุคคลเฉพาะกลุ่ม
 3. โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ

1. โครงการสินเชื่อเพื่อบุคคลทั่วไป

เป็นโครงการสินเชื่อบ้านที่เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง โดยในปี 2566 มีโครงการแนะนำดังนี้

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2566

เป็นโครงการบ้านสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็นประชาชนทั่วไป รายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน โดยไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านกับ ธอส. หรือสถาบันการเงินอื่นมาก่อน 

วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อรายต่อหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 = 3.90% ต่อปี
 • ปีที่ 2 = 4.30% ต่อปี
 • ปีที่ 3 = MRR-1.85% ต่อปี
 • ตั้งแต่ปีที่ 4 = MRR-0.75% ต่อปี (สำหรับลูกค้ารายย่อย) และ MRR-1.00% ต่อปี (สำหรับลูกค้าสวัสดิการ)

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย และห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • นำไปต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • นำไปซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก 
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2566

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข ปี 2566

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข ปี 2566

เป็นโครงการบ้านสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็นประชาชนทั่วไป รายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน และต้องการมีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 เป็นต้นไป

วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อรายต่อหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 = MRR-3.15% ต่อปี
 • ปีที่ 2 = MRR-2.15% ต่อปี
 • ปีที่ 3 = MRR-1.40% ต่อปี
 • ตั้งแต่ปีที่ 4 = MRR-0.75% ต่อปี (สำหรับลูกค้ารายย่อย) และ MRR-1.00% ต่อปี (สำหรับลูกค้าสวัสดิการ)

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย และห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น 
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • นำไปซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก 
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข ปี 2566

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2566

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2566

เป็นโครงการบ้านสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็นประชาชนทั่วไป รายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน และไม่มีประวัติผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.

วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อรายต่อหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 = MRR-2.80% ต่อปี
 • ปีที่ 2 = MRR-2.40% ต่อปี
 • ปีที่ 3 = MRR-1.80% ต่อปี
 • ตั้งแต่ปีที่ 4 = MRR-0.75% ต่อปี

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย และห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น 
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2566

2. โครงการสินเชื่อเพื่อบุคคลเฉพาะกลุ่ม

เป็นโครงการสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อบุคคลเฉพาะกลุ่ม ให้สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ โดยในปี 2566 มีโครงการแนะนำดังนี้

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2566

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2566 

เป็นโครงการสำหรับ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำนิยามในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก

วงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย

ฟรีค่าธรรมเนียม ประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 3,100 บาท)

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 = MRR-3.65% ต่อปี
 • ปีที่ 2 = MRR-3.40% ต่อปี
 • ปีที่ 3 = MRR-2.90% ต่อปี
 • ปีที่ 4-5 = MRR-2.00% ต่อปี
 • ปีที่ 6 เป็นต้นไป = MRR-1.00% ต่อปี

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย และห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น 
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อนำไปชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 • นำไปซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2566

โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15

โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15

เป็นโครงการสำหรับ ข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น

วงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินราคาที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคาร หรือห้องชุด และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขาย หรือราคาค่าก่อสร้าง แล้วแต่ว่าราคาใดต่ำกว่า

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 = 0% ต่อปี
 • ปีที่ 2 = MRR-2.75% ต่อปี
 • ปีที่ 3 = MRR-1.75% ต่อปี
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR-1.25% ต่อปี

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย และห้องชุด
 • ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น 
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อนำไปชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 • นำไปซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15

โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม.

โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม.

โครงการบ้านสำหรับผู้ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และมีบัตรประจำตัว อสม. รวมถึงมีที่ดินที่มีเอกสิทธิ์เป็นโฉนดหรือ น.ส.3 ก. และปลอดหนี้สิน

วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 7 แสนบาท (ราคาตามค่าก่อสร้างไม่เกิน 7 แสนบาท)

ฟรีค่าธรรมเนียม ประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท) และค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1-4 = 1.99% ต่อปี
 • ปีที่ 5-7 = MRR-2.00% ต่อปี
 • ปีที่ 8 เป็นต้นไป = MRR-0.75% ต่อปี

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ

 • เพื่อปลูกสร้างอาคารที่เป็นบ้านเดี่ยว หรือตามที่สถาบันประชาชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐานกำหนดไว้ โดยต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับอยู่อาศัย

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม.

3. โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ

เป็นโครงการสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการ ให้สามารถนำไปลงทุนและต่อยอดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ โดยในปี 2566 มีโครงการแนะนำดังนี้

โครงการสินเชื่อพาร์ทเม้นท์ / บ้านเช่า 

โครงการสินเชื่อพาร์ทเม้นท์ / บ้านเช่า 

เป็นโครงการสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์หรือบ้านเช่า 

วงเงินสินเชื่อ แบ่งเป็นวงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป และวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ย

สำหรับวงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป

 • ปีที่ 1 = MLR-2.00% ต่อปี
 • ปีที่ 2-5 = MLR ไม่เกิน 1.00%
 • ปีที่ 6 เป็นต้นไป = MLR

สำหรับวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

 • ปีที่ 1-2 = MLR-1.75% ต่อปี
 • ปีที่ 3 เป็นต้นไป = MLR

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ แบ่งเป็น 2 แบบ

แบบที่ 1

 • เพื่อปลูกสร้างแฟลต/บ้าน ให้เช่า
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารแฟลต/บ้าน ให้เช่า
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างแฟลต/บ้าน ให้เช่า
 • เพื่อปลูกสร้างแฟลต/บ้าน ให้เช่า พร้อมชำระหนี้สมทบ ค่าปลูกสร้างอาคารแฟลต/บ้าน ให้เช่า
 • เพื่อซื้อที่ดินและอาคารแฟลต/บ้าน ให้เช่า พร้อมชำระหนี้สมทบค่าซื้อแฟลต/บ้าน ให้เช่า
 • เพื่อต่อเติม / ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

แบบที่ 2

 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลต/บ้าน ให้เช่า
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลต/บ้าน ให้เช่า พร้อมซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลต/บ้าน ให้เช่า ระหว่างปลูกสร้าง
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลต/บ้าน ให้เช่า พร้อมต่อเติม หรือปรับปรุง หรือซ่อมแซม

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการสินเชื่อพาร์ทเม้นท์ / บ้านเช่า

โครงการสินเชื่อผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (Homestay) และที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

โครงการสินเชื่อผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (Homestay) และที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

เป็นโครงการสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจโฮมสเตย์

วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 = MRR-1.95% ต่อปี
 • ปีที่ 2 เป็นต้นไป = MRR-0.75%

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ

 • เพื่อปลูกสร้าง โฮมสเตย์ (Homestay) หรือที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร โฮมสเตย์ (Homestay) หรือที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)
 • เพื่อนำไปต่อเติม หรือปรับปรุง หรือซ่อมแซม หรือนำไปซื้ออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคาร โฮมสเตย์ (Homestay) หรือที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการสินเชื่อผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (Homestay) และที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

โครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ (Project Loan For Carbon Reduction Building)

โครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ (Project Loan For Carbon Reduction Building)

เป็นโครงการสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจแฟลตให้เช่า หรือพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยโครงการต้องมีคุณสมบัติและมีข้อกำหนดทางเทคนิคอาคาร ตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับธนาคารกำหนด

ฟรีค่าธรรมเนียม การยื่นกู้ และค่าประเมินหลักทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1-2 = MLR -3.76% ต่อปี
 • ปีที่ 3-5 = MLR-1.50% ต่อปี
 • ปีที่ 6 เป็นต้นไป = MLR 

วัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ของโครงการ แบ่งเป็น 2 แบบ

แบบที่ 1

 • เพื่อปลูกสร้างแฟลตให้เช่า
 • เพื่อต่อเติม หรือปรับปรุง หรือซ่อมแซมแฟลตให้เช่า
 • กู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้างแฟลตให้เช่า
 • กู้เพิ่มเพื่อต่อเติม หรือปรับปรุง หรือซ่อมแซมแฟลตให้เช่า

แบบที่ 2

 • เพื่อก่อสร้างอาคาร บ้านแนวราบ หรืออาคารแนวสูง

อ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อได้ที่ > โครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ (Project Loan For Carbon Reduction Building)

ธอส. ช่วยให้คนไทยทุกกลุ่ม มีบ้านเป็นของตนเองได้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีโครงการสินเชื่อที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์คนไทยทุกกลุ่มที่ต้องการมีบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา บุคคลเฉพาะกลุ่ม ไปจนถึงผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หากคุณกำลังสนใจโครงการสินเชื่อบ้านจาก ธอส. สามารถกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.ghbank.co.th 

ติดต่อ G H BANK Call Center : 02 645 9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน