ตอบโจทย์การลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า กับผลิตภัณฑ์ “ใบรับเงินฝากประจำ”

/
/
ตอบโจทย์การลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า กับผลิตภัณฑ์ “ใบรับเงินฝากประจำ”

รู้จักกับผลิตภัณฑ์ “ใบรับเงินฝากประจำ (Fixed Deposit Receipt) ที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ในปัจจุบันนี้ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย เช่น ออมทรัพย์ เงินฝากประจำ สลากออมทรัพย์ และใบรับเงินฝากประจำ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละแบบ ก็ได้รับการออกแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป

ฝ่ายเงินฝากและพันธมิตรของ ธอส. ขอแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ “ใบรับเงินฝากประจำ (Fixed Deposit Receipt) ที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า พร้อมวิธีการสมัครใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

ใบรับเงินฝากประจำ คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์ “ใบรับเงินฝากประจำ (Fixed Deposit Receipt) ตัวย่อ FDR” เป็นตัวช่วยในการบริหารทางเงิน ภายใต้สโลแกน “ตอบโจทย์การลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า” ซึ่งได้กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มนิติบุคคล กองทุน สถาบันการเงินต่างๆ ราชการ และรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

ใบรับเงินฝากประจำ คืออะไร?

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ “ใบรับเงินฝากประจำ หรือ FDR”

สำหรับใบรับเงินฝากประจำ หรือ FDR จัดเป็นตราสารการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ เช่น 

 • ประเภทรายวัน ได้แก่ 7 วัน, 14 วัน 
 • ประเภทรายเดือน ได้แก่ 3 เดือน, 6 เดือน 12 เดือน 

หรือกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาฝากได้ โดยอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่ตามที่ตกลง และผู้ฝากจะได้รับเงินฝากคืนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด นั่นจึงทำให้ใบรับเงินฝากประจำตอบโจทย์กับการลงทุนเพื่อบริหารเงินขององค์กรได้อย่างคล่องตัว 

ความสะดวกในการใช้บริการใบรับเงินฝากประจำ

ในการใช้บริการใบรับเงินฝากประจำ หรือ FDR จะช่วยลดความยุ่งยากในการเปิดบัญชีของลูกค้า โดยในการเปิดบัญชีเพียงครั้งเดียว ก็สามารถรับฝากได้ทุกผลิตภัณฑ์ของใบรับเงินฝากประจำ 

รวมถึงการมอบความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้บริการด้านอื่นๆ ได้แก่

 • การเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเงินครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท จึงทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ เน้นไปที่ลูกค้ากลุ่มนิติบุคคล กองทุน สถาบันการเงินต่างๆ ประกันภัย ประกันชีวิต สถาบันไม่แสวงหากำไร ราชการ และรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • ใบรับเงินฝากประจำไม่มีการรับฝากเงินสด เมื่อเงินฝากครบกำหนดและถอน ธนาคารจะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะเท่านั้น (A/C Payee Only)
 • ไม่มีบัญชีคู่โอน ลูกค้าสามารถแจ้งธนาคารให้โอนดอกเบี้ยรับไปที่ธนาคารอื่นได้
 • สะดวกในการทำธุรกรรมแจ้งฝาก – ถอน ล่วงหน้าได้ 
 • สามารถใช้เป็นหลักประกันในการวางเงินสำรอง สำหรับบริษัทประกันภัย / ประกันชีวิตได้
 • ทุกบัญชีของใบรับเงินฝากประจำ จะมีพนักงานในฝ่าย RM (Relation Management) ดูแลและให้บริการลูกค้าตั้งแต่การเปิดบัญชี บริการหลังการขาย เช่น ฝาก /ถอน / แจ้งยอดครบกำหนด / แจ้งข่าวสารธนาคาร เป็นต้น
 • มีบริการจัดส่งเอกสารรับ – ส่ง นอกสถานที่ ทำให้ลูกค้าไม่เสียเวลาในการเดินทาง

ลูกค้าจะทราบอัตราดอกเบี้ยได้อย่างไร?

สำหรับลูกค้าที่สนใจใช้บริการใบรับเงินฝากประจำ หรือ FDR สามารถสอบถามและเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของธนาคารได้จาก 2 ช่องทาง คือ

 1. โทรติดต่อสอบถามมายังฝ่ายเงินฝากและพันธมิตร ส่วนบริการลูกค้าเงินฝากกองทุน และส่วนบริการลูกค้าเงินฝากทั่วไป ที่อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่านักงานใหญ่ โทร 02-202-1311

โดยพนักงานจะมีการเปรียบเทียบจากอัตราดอกเบี้ยประกาศของธนาคารเป็นหลัก ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้าแต่ละรายด้วย

 1. ช่องทางออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำหรับในปี 2564 ฝ่ายเงินฝากและพันธมิตรมีการยกระดับการให้บริการ ใบรับเงินฝากประจำเพื่อให้ลูกค้าใหม่สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นจากช่องทางออนไลน์ ภายใต้ “โครงการ FDR Digital Platform” โดยได้เพิ่มช่องทางในการคัดกรองเอกสารก่อนการเปิดบัญชีใบรับเงินฝากประจำผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าในการยื่นส่งเอกสารเปิดบัญชี

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ ใบรับเงินฝากประจำ FDR ผ่านเว็บไซต์

ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล สถาบันการเงิน กองทุน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องการใช้บริการใบรับเงินฝากประจำ หรือ FDR กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถสมัครใช้บริการใบรับเงินฝากประจำ FDR – GHBank ง่ายๆ ดังนี้

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ > เลือกเมนู “เงินฝาก” > ใบรับเงินฝากประจำ หรือคลิก ใบรับเงินฝากประจำ (FDR)
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการฯ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครได้ตามเมนู “เอกสารประกอบการสมัคร”
 3. กรอกข้อมูลพร้อมลงนาม โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและตราประทับ (ถ้ามี)
 4. จัดส่งใบคำขอใช้บริการฯ และ Upload เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่: https://cm01.ghbank.co.th/GHBOPENFDR/FDR_FRONTEND/

หากไม่สามารถ Upload เอกสารเปิดบัญชีได้กรุณาติดต่อ 02-2021311

5.การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ โดยยื่นเอกสารขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการฯ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการฯ ตามที่ช่องทางที่ธนาคารกำหนด

ให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับ FDR – GHBank

หากลูกค้าสนใจใช้บริการ ใบรับเงินฝากประจำ FDR กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้การบริการเงินลงทุนเป็นไปอย่างคล่องตัว สามารถเปิดบัญชีใบรับเงินฝากประจำผ่านเว็บไซต์ธนาคาร คลิก https://www.ghbank.co.th/product-detail/-fdr

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายเงินฝากและพันธมิตร อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่านักงานใหญ่ 

โทร. 02-202-1311, 02-202-2043, 02-202-1953, 02-202-1793, 02-202-1758

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน