ซื้อบ้านหลังแรก นำไปลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่? [อ่านจบใน 5 นาที]

/
/
ซื้อบ้านหลังแรก นำไปลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่? [อ่านจบใน 5 นาที]

สำหรับผู้ที่กู้ซื้อบ้านหลังแรกหากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี มาดูกันว่าจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ และทำได้อย่างไร

ในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านหลังแรก นอกจากที่จะช่วยให้คุณได้เป็นเจ้าของบ้านได้ตามความต้องการแล้ว ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีได้ด้วย

สำหรับผู้ที่กู้ซื้อบ้านหลังแรกหากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี มาดูกันว่าจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ และทำได้อย่างไร เพื่อช่วยให้คุณวางแผนการจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการซื้อบ้านหลังแรกได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

ลดหย่อนภาษีจากการซื้อบ้านหลังแรก คืออะไร?

ลดหย่อนภาษีจากการซื้อบ้านหลังแรก คืออะไร?

ในการซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น บ้านพร้อมที่ดิน คอนโดฯ ทาวน์โฮม บ้านแฝด จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ก็ต่อเมื่อ มีการกู้ยืมเงินจากผู้ประกอบกิจการภายในประเทศตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ 

โดยดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินมาซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยต่างๆ ที่ผู้กู้จะจ่ายให้กับทางธนาคารทุกเดือน สามารถนำมายื่นขอลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกได้สูงสุดปีละไม่เกิน 100,000 บาท จึงช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาได้อีกส่วนหนึ่ง

กรมสรรพากรได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การหักลดหย่อนสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร ไว้ดังนี้

 1. ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมต้องมาจากผู้ประกอบกิจการภายในประเทศ ซึ่งได้แก่ 
 • ธนาคาร 
 • บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
 • บริษัทประกันชีวิต
 • สหกรณ์
 • นายจ้างที่มีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนที่จัดสรรเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามกฎหมาย ว่าด้วยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 1. ดอกเบี้ยเงินกู้ ต้องมาจากสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่ง บ้านมือสอง บ้านพร้อมที่ดิน สร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง รวมไปถึงคอนโดมิเนียม แต่ยกเว้นเงินกู้เพื่อซ่อมแซมบ้าน จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้
 2. ต้องมีการจดจำนองบ้าน คอนโด หรือบ้านพร้อมที่ดิน เป็นหลักประกันในการกู้ยืมนั้น 
 3. หากผู้ใช้สิทธิลดหย่อนมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 แห่ง ก็ยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วจะต้องอยู่ในเงื่อนไขลดหย่อนที่ไม่เกิน 100,000 บาท
 4. กู้ซื้อบ้านหลังแรกได้แล้ว ก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปีนั้นได้ทันที
 5. หากมีการกู้ร่วมซื้อบ้าน ผู้กู้ร่วมก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ แต่ทุกคนจะเฉลี่ยค่าลดหย่อนคนละเท่าๆ กัน และรวมกันจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท 

ซื้อบ้านหลังแรก ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่?

สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้าน จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายไป แต่จะไม่เกิน 100,000 บาท

โดยวิธีการคิดการหักลดหย่อน จะคิดเฉพาะส่วนดอกเบี้ยจากการกู้ยืม ไม่คิดส่วนเงินต้น เช่น จ่ายดอกเบี้ยบ้านเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน จะรวมเป็นดอกเบี้ยต่อปีคือ 120,000 บาท แต่จะได้รับสิทธิการลดหย่อนสูงสุดที่ 100,000 บาท เท่านั้น

ส่วนกรณีกู้ร่วม จะต้องแบ่งค่าลดหย่อนให้กับผู้ยื่นกู้ร่วมเท่ากัน แต่จะต้องรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท เช่นเดียวกับการกู้ซื้อบ้านคนเดียว เช่น สามีภรรยา ยื่นกู้ซื้อบ้านร่วมกันโดยมีการจ่ายดอกเบี้ยทั้งปีเป็นเงิน 120,000 บาท จะได้ลดหย่อนรวมสูงสุดที่ 100,000 บาท และจะได้ลดหย่อนแบ่งคนละครึ่งคือ คนละ 50,000 บาท

ลดหย่อนภาษีซื้อบ้านหลังแรกได้ตอนไหน?

เมื่อขอสินเชื่อซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยไปแล้ว หากต้องการนำดอกเบี้ยเงินกู้มาใช้สำหรับลดหย่อนภาษี ให้เช็กว่าคุณต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าไร เพื่อจะได้คำนวณอัตราการลดหย่อนได้ถูกต้อง

ลดหย่อนภาษีซื้อบ้านหลังแรกได้ตอนไหน?

โดยหากว่ารายได้ต่อปีของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยการนำค่าลดหย่อนต่างๆ มาหักลบ

ได้แก่ ค่าลดหย่อนจากส่วนตัวและครอบครัว ค่าลดหย่อนจากเบี้ยประกัน ค่าลดหย่อนจากกองทุน ค่าลดหย่อนจากนโยบายภาครัฐ ค่าลดหย่อนจากเงินบริจาค ไปจนถึงค่าลดหย่อนจากดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ที่ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท

ลดหย่อนภาษี “ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน” ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านประจำปี สำหรับสัญญาเงินกู้ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 สามารถแจ้งส่งข้อมูลสิทธิลดหย่อน ด้วยการแจ้งทางธนาคารหรือผู้ให้กู้ยืมตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ ให้ส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้กับกรมสรรพากรแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองดอกเบี้ยจากธนาคารหรือเอกสารอะไรเลย 

ขั้นตอนการแจ้งสิทธิลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน กับ ธอส.

สำหรับลูกค้า ธอส. ที่ทำสัญญากู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 สามารถแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน และยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากรได้เลย โดยแจ้งการใช้สิทธิได้ตามช่องทางดังนี้

 1. Application : GHB ALL 
 • เข้าสู่แอปพลิเคชัน ไปที่แถบเมนูซ้ายล่าง เลือก “บริการอื่นๆ”
 • เลือก “หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ / แจ้งสิทธิยกเว้นภาษี” 
 • แล้วเลือก “แจ้งใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม” และกดตกลง
 1. เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • คลิกที่ลิงก์ https://cm01.ghbank.co.th/consentRD
 • อ่านเนื้อหาคำชี้แจง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดยืนยัน

เมื่อแจ้งการใช้สิทธิในช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้ว ธนาคารจะนำส่งข้อมูลของลูกค้าไปประกอบการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้กับทางกรมสรรพากร และลูกค้าจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกได้ทันที โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองดอกเบี้ยจากธนาคารอีก

การแจ้งใช้สิทธิดอกเบี้ยเงินภาษีเงินได้ เงินกู้ยืม

ส่วนลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้งานหนังสือรับรองดอกเบี้ยจากธนาคาร สามารถดาวน์โหลดได้จาก 2 ช่องทาง คือ

 1. Application : GHB ALL 
 • เข้าสู่แอปพลิเคชัน ไปที่แถบเมนูซ้ายล่าง เลือก “บริการอื่นๆ”
 • เลือก “หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ / แจ้งสิทธิยกเว้นภาษี”
 • เลือก “ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้” แล้วระบบจะแสดงข้อมูลหมายเลขบัญชีเงินกู้ พร้อมยอดชำระดอกเบี้ยประจำปี
 • เลือก “ขอรับเอกสาร” จากนั้นกรอกอีเมลที่ต้องการให้ทางธนาคารส่งหนังสือรับรองดอกเบี้ยไปให้
 • กด “ส่งอีเมล” แล้วหนังสือฯ จะถูกส่งไปยังอีเมลที่กรอกเอาไว้ทันที
 1. เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • คลิกที่ลิงก์ https://www.ghbank.co.th/electronic-services/web-application/smart-interest-certificate จะพาคุณไปที่หน้า “ระบบพิมพ์หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประจำปี”
 • ทำการลงทะเบียนการใช้งานระบบ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 • หลังจากยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ จะสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ทางเว็บไซต์ได้ทันที

แนะนำสินเชื่อสำหรับซื้อบ้านหลังแรกจาก ธอส.

สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาโครงการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านหลังแรกเป็นของตนเอง และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกได้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีรายละเอียดข้อเสนอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่ตอบทุกโจทย์ของคนอยากมีบ้านมาแนะนำ 

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง หรือกลุ่มผู้มีรายได้สูง ก็มีผลิตภัณฑ์พร้อมโปรโมชันหลากหลาย ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม

หากสนใจขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจาก ธอส. สามารถทำการกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

G H BANK Call Center: 0-2645-9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน