มีบ้านในฝันก่อนวัยเกษียณ กับโครงการสินเชื่อ Senior Home จาก ธอส.

/
/
มีบ้านในฝันก่อนวัยเกษียณ กับโครงการสินเชื่อ Senior Home จาก ธอส.

ก่อนถึงวัยเกษียณหลายท่านก็อาจต้องการมีบ้าน ที่รองรับการอยู่อาศัยเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ก่อนถึงวัยเกษียณหลายท่านก็อาจต้องการมีบ้าน ที่รองรับการอยู่อาศัยเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมถึงมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ หลังช่วงเกษียณได้อย่างมีความสุข

บ้านในฝันของวัยเกษียณเป็นอย่างไร?

บ้านในฝันของวัยเกษียณเป็นอย่างไร?

เทรนด์การซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงที่ผ่าน ผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณกันมากขึ้น ซึ่งหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กลุ่มผู้บริโภคในวัยเกษียณหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาพที่ดีกันมากขึ้น ทั้งการดำเนินชีวิต รวมไปถึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยด้วย

โดยที่อยู่อาศัยที่กลุ่มผู้บริโภคในวัยเกษียณต้องการ ต้องตอบโจทย์ได้หลายด้าน ซึ่งได้แก่

 • พื้นที่ใช้สอยในบ้านที่เพียงพอต่อการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ของคนในครอบครัวหลายวัย
 • มีฟังก์ชันใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • มีระบบระบายอากาศและแสงธรรมชาติที่เพียงพอ
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่อยู่อาศัยที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตสะดวกขึ้น

นอกจากนี้ในการพิจารณาเลือกซื้อของกลุ่มผู้บริโภคในวัยเกษียณ ยังเน้นไปที่ที่อยู่อาศัยที่เพิ่มความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตได้ดีกว่าเดิม มีความปลอดภัย และอยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก

นั่นจึงทำให้บ้านเดิมที่ไม่ได้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยเมื่ออายุมากขึ้น เจ้าของบ้านก็อาจตัดสินใจปรับปรุง ขยับขยาย หรือขายบ้านต่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ที่ตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกในการดำเนินชีวิตที่มากกว่า

ที่อยู่อาศัยแบบไหนที่ตอบโจทย์วัยเกษียณ?

1. บ้านอยู่สบาย สะดวกต่อการดำเนินชีวิต

บ้านเดี่ยวอยู่สบาย ออกแบบให้มีความเรียบง่ายและคำนึงถึงการใช้งานสำหรับวัยหลังเกษียณ เป็นที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะบ้านที่มีครอบครัวใหญ่ ก็สามารถอยู่รวมกันได้อย่างสบาย มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอต่อการทำกิจกรรมของคนในบ้านที่ช่วงวัยต่างกัน 

มีสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ดี และมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้ง่ายและสะดวกมากที่สุด

โดยบ้านเดี่ยวสำหรับการดำเนินชีวิตหลังเกษียณ เจ้าของบ้านก็สามารถเลือกได้ว่าจะปรับปรุงบ้านหลังเดิมให้พร้อมกับการใช้ชีวิตให้สะดวกขึ้น หรือจะเลือกสร้างบ้านหลังใหม่ในทำเลที่มีความสงบและตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายก็ได้

2. คอนโดที่รองรับการอยู่อาศัยสำหรับชีวิตหลังเกษียณ

โครงการคอนโดสำหรับชีวิตหลังเกษียณ ก็เป็นอีกหนึ่งที่อยู่อาศัยของวัยเกษียณยุคใหม่ให้ความสนใจกันมากขึ้น โดยเหมาะกับผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และต้องการเข้าสังคม พบปะเพื่อนบ้านในวัยใกล้เคียงกัน 

โดยโครงการคอนโดเหล่านี้จะออกแบบที่พักอาศัย ที่เน้นในเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของลูกบ้านเป็นหลัก มีพื้นที่ส่วนกลาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน มีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และยังมีการจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ให้ลูกบ้านในวัยใกล้เคียงได้ใช้เวลาร่วมกันด้วย

โครงการสินเชื่อเพื่อบ้านในฝันของวัยเกษียณ Senior Home จาก ธอส.

สำหรับวัยก่อนเกษียณที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความสุขในช่วงหลังเกษียณ ธอส. มี โครงการสินเชื่อ Senior Home โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ในชื่อ

 1. โครงการสินเชื่อบ้าน Senior Home 4U (สำหรับผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไปที่ต้องการซื้อบ้าน)
 2. โครงการสินเชื่อบ้าน Senior Home 2U (สำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ต้องการซื้อบ้านต่อจากเจ้าของที่อายุ 50 ปีขึ้นไป)

โดยทั้ง 2 โครงการมีรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ ดังนี้

1. โครงการสินเชื่อบ้าน Senior Home 4U

สินเชื่อบ้านสำหรับวัยก่อนเกษียณที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย หรือเลือกรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดค่าผ่อนบ้าน ให้มีภาระค่าใช้จ่ายเบาลง ผ่อนสบายด้วยดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 2.0% ต่อปี พร้อมระยะเวลาผ่อนที่เลือกได้ตั้งแต่ 3 ปี และนานสูงสุดถึง 40 ปี (อายุผู้กู้รวมจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี)

โครงการสินเชื่อบ้าน Senior Home 4U

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ

 • ปีที่ 1 – ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.0% ต่อปี
 • ปีที่ 4 – ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย MRR -3.15% ต่อปี 
 • ปีที่ 6 – ปีที่ 7 อัตราดอกเบี้ย MRR -2.0% ต่อปี

หลังจากปีที่ 8 จนตลอดอายุสัญญา

 • ลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR -1.0% ต่อปี
 • ลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR -0.75% ต่อปี
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก อัตราดอกเบี้ย = MRR 

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ รวมถึงห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร 
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซม
 • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย 
 • เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

สิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อ

 • ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-3,100 บาท)
 • ฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

อ่านรายละเอียดสินเชื่อ พร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อ Senior Home 4U ได้ที่ https://www.ghbank.co.th/product-detail/senior-home-4-u

สำหรับท่านที่สนใจขอสินเชื่อ Senior Home 4U สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ https://bit.ly/3OPPc4d

2. โครงการสินเชื่อบ้าน Senior Home 2U

สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ต้องการซื้อบ้านในฝันต่อจากเจ้าของที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และในปัจจุบันไม่ได้มีการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีแรก 2.25% ต่อปี พร้อมระยะเวลาผ่อนที่เลือกได้ตั้งแต่ 3 ปี และนานสูงสุดถึง 40 ปี (อายุผู้กู้รวมจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี)

โครงการสินเชื่อบ้าน Senior Home 2U

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.25% ต่อปี
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR -3.40% ต่อปี 
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR -2.65% ต่อปี
 • ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย MRR -2.0% ต่อปี

หลังจากปีที่ 6 จนตลอดอายุสัญญา

 • ลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR -1.0% ต่อปี
 • ลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR -0.75% ต่อปี
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก อัตราดอกเบี้ย = MRR

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ รวมถึงห้องชุดต่อจากเจ้าของที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
 • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย 
 • เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

สิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อ

 • ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-3,100 บาท)
 • ฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

อ่านรายละเอียดสินเชื่อ พร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อ Senior Home 2U ได้ที่ https://www.ghbank.co.th/product-detail/senior-home-2-u

สำหรับท่านที่สนใจขอสินเชื่อ Senior Home 2U สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ https://bit.ly/3ueHatQ

สินเชื่อเพื่อบ้านในฝันของวัยเกษียณ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อรองรับสำหรับวัยเกษียณ ที่ต้องการมีบ้านในฝันที่ตอบโจทย์การดำเนินชีวิตหลังเกษียณ ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าผ่อนชำระบ้านได้ยาวนาน พร้อมอัตราดอกเบี้ยต่ำ

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง หรือกลุ่มผู้มีรายได้สูง ก็มีผลิตภัณฑ์พร้อมโปรโมชันหลากหลาย ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม

หากสนใจขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจาก ธอส. สามารถทำการกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

G H BANK Call Center: 0-2645-9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน