มีบ้านในฝันก่อนวัยเกษียณ กับโครงการสินเชื่อ Senior Home จาก ธอส.

/
/
มีบ้านในฝันก่อนวัยเกษียณ กับโครงการสินเชื่อ Senior Home จาก ธอส.

ก่อนถึงวัยเกษียณหลายท่านก็อาจต้องการมีบ้าน ที่รองรับการอยู่อาศัยเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ก่อนถึงวัยเกษียณหลายท่านก็อาจต้องการมีบ้าน ที่รองรับการอยู่อาศัยเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมถึงมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ หลังช่วงเกษียณได้อย่างมีความสุข

บ้านในฝันของวัยเกษียณเป็นอย่างไร?

บ้านในฝันของวัยเกษียณเป็นอย่างไร?

เทรนด์การซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงที่ผ่าน ผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณกันมากขึ้น ซึ่งหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กลุ่มผู้บริโภคในวัยเกษียณหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาพที่ดีกันมากขึ้น ทั้งการดำเนินชีวิต รวมไปถึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยด้วย

โดยที่อยู่อาศัยที่กลุ่มผู้บริโภคในวัยเกษียณต้องการ ต้องตอบโจทย์ได้หลายด้าน ซึ่งได้แก่

 • พื้นที่ใช้สอยในบ้านที่เพียงพอต่อการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ของคนในครอบครัวหลายวัย
 • มีฟังก์ชันใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • มีระบบระบายอากาศและแสงธรรมชาติที่เพียงพอ
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่อยู่อาศัยที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตสะดวกขึ้น

นอกจากนี้ในการพิจารณาเลือกซื้อของกลุ่มผู้บริโภคในวัยเกษียณ ยังเน้นไปที่ที่อยู่อาศัยที่เพิ่มความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตได้ดีกว่าเดิม มีความปลอดภัย และอยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก

นั่นจึงทำให้บ้านเดิมที่ไม่ได้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยเมื่ออายุมากขึ้น เจ้าของบ้านก็อาจตัดสินใจปรับปรุง ขยับขยาย หรือขายบ้านต่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ที่ตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกในการดำเนินชีวิตที่มากกว่า

ที่อยู่อาศัยแบบไหนที่ตอบโจทย์วัยเกษียณ?

1. บ้านอยู่สบาย สะดวกต่อการดำเนินชีวิต

บ้านเดี่ยวอยู่สบาย ออกแบบให้มีความเรียบง่ายและคำนึงถึงการใช้งานสำหรับวัยหลังเกษียณ เป็นที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะบ้านที่มีครอบครัวใหญ่ ก็สามารถอยู่รวมกันได้อย่างสบาย มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอต่อการทำกิจกรรมของคนในบ้านที่ช่วงวัยต่างกัน 

มีสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ดี และมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้ง่ายและสะดวกมากที่สุด

โดยบ้านเดี่ยวสำหรับการดำเนินชีวิตหลังเกษียณ เจ้าของบ้านก็สามารถเลือกได้ว่าจะปรับปรุงบ้านหลังเดิมให้พร้อมกับการใช้ชีวิตให้สะดวกขึ้น หรือจะเลือกสร้างบ้านหลังใหม่ในทำเลที่มีความสงบและตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายก็ได้

2. คอนโดที่รองรับการอยู่อาศัยสำหรับชีวิตหลังเกษียณ

โครงการคอนโดสำหรับชีวิตหลังเกษียณ ก็เป็นอีกหนึ่งที่อยู่อาศัยของวัยเกษียณยุคใหม่ให้ความสนใจกันมากขึ้น โดยเหมาะกับผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และต้องการเข้าสังคม พบปะเพื่อนบ้านในวัยใกล้เคียงกัน 

โดยโครงการคอนโดเหล่านี้จะออกแบบที่พักอาศัย ที่เน้นในเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของลูกบ้านเป็นหลัก มีพื้นที่ส่วนกลาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน มีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และยังมีการจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ให้ลูกบ้านในวัยใกล้เคียงได้ใช้เวลาร่วมกันด้วย

โครงการสินเชื่อเพื่อบ้านในฝันของวัยเกษียณ Senior Home จาก ธอส.

สำหรับวัยก่อนเกษียณที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความสุขในช่วงหลังเกษียณ ธอส. มี โครงการสินเชื่อ Senior Home โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ในชื่อ

 1. โครงการสินเชื่อบ้าน Senior Home 4U (สำหรับผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไปที่ต้องการซื้อบ้าน)
 2. โครงการสินเชื่อบ้าน Senior Home 2U (สำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ต้องการซื้อบ้านต่อจากเจ้าของที่อายุ 50 ปีขึ้นไป)

โดยทั้ง 2 โครงการมีรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ ดังนี้

1. โครงการสินเชื่อบ้าน Senior Home 4U

สินเชื่อบ้านสำหรับวัยก่อนเกษียณที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย หรือเลือกรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดค่าผ่อนบ้าน ให้มีภาระค่าใช้จ่ายเบาลง ผ่อนสบายด้วยดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 2.0% ต่อปี พร้อมระยะเวลาผ่อนที่เลือกได้ตั้งแต่ 3 ปี และนานสูงสุดถึง 40 ปี (อายุผู้กู้รวมจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี)

โครงการสินเชื่อบ้าน Senior Home 4U

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ

 • ปีที่ 1 – ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.0% ต่อปี
 • ปีที่ 4 – ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย MRR -3.15% ต่อปี 
 • ปีที่ 6 – ปีที่ 7 อัตราดอกเบี้ย MRR -2.0% ต่อปี

หลังจากปีที่ 8 จนตลอดอายุสัญญา

 • ลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR -1.0% ต่อปี
 • ลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR -0.75% ต่อปี
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก อัตราดอกเบี้ย = MRR 

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ รวมถึงห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร 
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซม
 • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย 
 • เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

สิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อ

 • ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-3,100 บาท)
 • ฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

อ่านรายละเอียดสินเชื่อ พร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อ Senior Home 4U ได้ที่ https://www.ghbank.co.th/product-detail/senior-home-4-u

สำหรับท่านที่สนใจขอสินเชื่อ Senior Home 4U สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ https://bit.ly/3OPPc4d

2. โครงการสินเชื่อบ้าน Senior Home 2U

สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ต้องการซื้อบ้านในฝันต่อจากเจ้าของที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และในปัจจุบันไม่ได้มีการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีแรก 2.25% ต่อปี พร้อมระยะเวลาผ่อนที่เลือกได้ตั้งแต่ 3 ปี และนานสูงสุดถึง 40 ปี (อายุผู้กู้รวมจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี)

โครงการสินเชื่อบ้าน Senior Home 2U

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.25% ต่อปี
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR -3.40% ต่อปี 
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR -2.65% ต่อปี
 • ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย MRR -2.0% ต่อปี

หลังจากปีที่ 6 จนตลอดอายุสัญญา

 • ลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR -1.0% ต่อปี
 • ลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR -0.75% ต่อปี
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก อัตราดอกเบี้ย = MRR

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ รวมถึงห้องชุดต่อจากเจ้าของที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
 • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย 
 • เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

สิทธิพิเศษในการขอสินเชื่อ

 • ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-3,100 บาท)
 • ฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

อ่านรายละเอียดสินเชื่อ พร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อ Senior Home 2U ได้ที่ https://www.ghbank.co.th/product-detail/senior-home-2-u

สำหรับท่านที่สนใจขอสินเชื่อ Senior Home 2U สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ https://bit.ly/3ueHatQ

สินเชื่อเพื่อบ้านในฝันของวัยเกษียณ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อรองรับสำหรับวัยเกษียณ ที่ต้องการมีบ้านในฝันที่ตอบโจทย์การดำเนินชีวิตหลังเกษียณ ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าผ่อนชำระบ้านได้ยาวนาน พร้อมอัตราดอกเบี้ยต่ำ

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง หรือกลุ่มผู้มีรายได้สูง ก็มีผลิตภัณฑ์พร้อมโปรโมชันหลากหลาย ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม

หากสนใจขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจาก ธอส. สามารถทำการกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

G H BANK Call Center: 0-2645-9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน