ทางออกของคน (อยากสร้างบ้านแต่ไม่มีเงิน)

/
/
ทางออกของคน (อยากสร้างบ้านแต่ไม่มีเงิน)

สำหรับคนอยากสร้างบ้านแต่ไม่มีเงิน จริงๆแล้วการสร้างบ้านหลังหนึ่งสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องรอให้มีเงินเท่ามูลค่าของบ้าน

สำหรับบางคนแล้ว เมื่อต้องการมีบ้านซึ่งเป็นสถานที่ที่จะได้อยู่อาศัยไปอีกนาน หลายคนจึงอยาก ‘เลือก’ ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นทำเล สภาพแวดล้อม และสไตล์บ้าน เพื่อให้ภาพบ้านในฝันเป็นจริง แต่ความใฝ่ฝันทั้งหมดนั้นจะเป็นจริงไม่ได้ถ้าหากมีกำลังเงินไม่เพียงพอ ซึ่งนั่นอาจหมายถึง อยากสร้างบ้านแต่ไม่มีเงินออมไว้สำหรับการสร้างบ้านมาก่อนเลย

โชคดีที่การสร้างบ้านหลังหนึ่งสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องรอให้มีเงินเท่ามูลค่าของบ้าน เพราะสถาบันการเงินหลายแห่งก็มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้กู้ เพื่อให้ความฝันของเราเป็นจริงเร็วยิ่งขึ้น และไม่เสียโอกาสจากค่าวัสดุก่อสร้างในปัจจุบันที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นทุกปี สินเชื่อบ้านจึงถือเป็นทางออกที่ดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านแต่ไม่มีเงินเพียงพอ แต่อาจจะมีที่ดินของตัวเองอยู่แล้ว ทางเลือกนี้ ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด เพียง 3 ขั้นตอนต่อไปนี้ก็สามารถทำให้คุณสร้างบ้านได้อย่างใจ

3 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับคนอยากสร้างบ้านแต่ไม่มีเงิน

1. ตรวจสอบสภาวะการเงินและประเมินวงเงินที่สามารถกู้ได้

ขั้นตอนแรกสู่บ้านในฝัน คือ การตรวจสอบความพร้อมสถาวะการเงินของคุณและประเมินว่าคุณสามารถกู้สินเชื่อได้ในวงเงินเท่าไร แม้ว่าในการเริ่มต้นสร้างบ้านอาจจะไม่ต้องมีเงินสดมากมาย แต่ถ้าหากคุณยังมีหนี้สินอื่นๆ ที่ต้องผ่อนอยู่ การขอสินเชื่อก็จะเป็นไปได้ยากขึ้นและคุณจะมีภาระผ่อนต่อเดือนมากจนเกินไป อีกทั้ง ถ้าหากไม่มีเงินต้นสำหรับการก่อสร้างครั้งแรก การดำเนินงานจะเป็นไปได้ลำบากขึ้น

 • ตรวจสอบความสามารถในการกู้

การตรวจสอบความพร้อมทางการเงินมีความสำคัญช่วยให้คุณทราบว่าคุณมีความสามารถในการผ่อนได้มากเท่าไรขึ้นอยู่กับอาชีพและความมั่นคงของรายได้ ซึ่งโดยทั่วไป หลักการผ่อนที่ปลอดภัยต้องไม่เกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน เพราะถ้าหากต้องผ่อนมากไปกว่านี้ สภาพคล่องตัวในการใช้จ่ายจะลดลงทำให้คุณใช้จ่ายลำบาก และอย่าลืมว่าภาระผ่อน 40% ของรายได้นี้ คือ ภาระผ่อนหนี้สินทั้งหมดทั้งบัตรเครดิต รถยนต์ และอื่นๆ

ยกตัวอย่างเช่น

นาย A มีรายได้ 15,000 บาท/เดือน

ความสามารถในการผ่อนของเขาจะอยู่ที่ 15,000 x 40% = 6,000 บาท/เดือน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลองคำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนกับวงเงินที่คุณอยากกู้ดูก่อนเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับความสามารถในการกู้ของคุณว่า ควรจะยื่นกู้เท่าไร

 • ประเมินวงเงินที่สามารถกู้ได้

เมื่อคุณได้ตัวเลขสำหรับการผ่อนต่อเดือนมาแล้ว คุณก็สามารถหาวงเงินโดยประมาณที่ธนาคารสามารถให้คุณได้ ซึ่งช่วยให้คุณประเมินงบประมาณสำหรับสร้างบ้านได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น วิธีการประเมินจะคำนวณกับอัตราส่วนของเงินผ่อนชำระต่องวดของธนาคารโดยประมาณคือ เงินงวด 7,000 บาท ต่อวงเงินกู้ 1,000,000 บาท มีสูตรดังนี้

(ความสามารถในการกู้ x 1,000,000) / 7,000 = วงเงินที่กู้ได้

ยกตัวอย่างเช่น

นาย A มีรายได้ 15,000 บาท  
วงเงินที่สามารถกู้ได้ของเขา คือ (6,000 x 1,000,000) / 7,000 = 857,142 บาท

ตัวเลขวงเงินที่คุณได้มาก็คืองบประมาณที่เหมาะสมโดยประมาณสำหรับการกู้สินเชื่อสร้างบ้าน และเมื่อทราบเช่นนี้แล้ว คุณก็สามารถดำเนินการวางแผนสร้างบ้านได้ทันที โดยเริ่มหาแบบบ้านราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท และไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยดาวน์โหลดแบบบ้านฟรีได้ที่โครงการ”บ้านรักษ์โลก”ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่อยู่ในวงเงินก่อนได้

 • ตรียมเงินสำหรับสร้างบ้านงวดแรก

โดยทั่วไป ธนาคารจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้ถ้าสิ่งปลูกสร้างยังดำเนินงานไปไม่ถึง 20% เพราะธนาคารถือว่ามีความเสี่ยงที่ผู้ขอสินเชื่อจะนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือกระทั่งผู้รับเหมาจะทิ้งงาน ทำให้ธนาคารเสียผลประโยชน์ ดังนั้น จำนวนเงินที่คุณควรเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนขอกู้จึงเท่ากับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านจริง 20% หรือค่าใช้จ่ายงวดแรกซึ่งต้องปรึกษากับผู้รับเหมา

ยกตัวอย่างรายการประมาณราคาก่อสร้างที่ผู้รับเหมาประเมิน
ตัวอย่างรายการประมาณราคาก่อสร้าง01

จากตัวอย่างค่าใช้จ่ายข้างต้น คุณจะต้องมีเงินเพื่อใช้ก่อสร้างในงวดแรกเองก่อน 130,000 บาท ซึ่งหลังจากนั้นธนาคารถึงจะจ่ายเงินสำหรับงวดแรกให้เรา ทั้งนี้ ตัวอย่างนี้เป็นเพียงการประเมินโดยคร่าวๆ และการประเมินค่าใช้จ่ายจริงเป็นงวดต้องยื่นให้ธนาคารก่อนเพื่อที่ธนาคารจะได้ปรับเป็นงวดให้เหมาะสมที่สุด

* ตัวอย่างรายการประมาณราคาก่อสร้างแบบละเอียดมีเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต

2. เตรียมเอกสารยื่นกู้สินเชื่อให้พร้อม

เมื่อคุณทราบแล้วว่าคุณควรสร้างบ้านโดยใช้งบประมาณเท่าไร และได้หาผู้รับเหมาไว้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือ การเตรียมเอกสารสำหรับขอกู้สินเชื่อกับธนาคาร สิ่งที่คุณต้องเตรียม มีดังนี้

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

* เอกสารหลักประกันหลายชุดมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เช่น ค่าออกแบบแปลนบ้านคิดไม่เกิน 2-5% ของมูลค่าบ้าน เป็นต้น  

3. เลือกสถาบันการเงินที่เหมาะสม

แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้าย เป็นขั้นตอนที่เหมือนประตูบานสุดท้ายก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างบ้าน นั่นคือ การเลือกสถาบันการเงินที่คุณจะขอสินเชื่อ โดยหลักในการเลือกสถาบันการเงินก็มีข้อควรพิจารณาอยู่เล็กน้อย เพื่อว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุด

 • เลือกสถาบันการเงินที่ให้วงเงินได้ตามต้องการ

สถาบันการเงินโดยทั่วไปจะให้วงเงินสำหรับการสร้างบ้าน 100% เต็ม ของสัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง ในกรณีที่คุณมีที่ดินอยู่แล้วหรือเจ้าของที่ดินเป็นผู้กู้ร่วม แต่ถ้าหากไม่มีที่ดิน แล้วต้องการยื่นกู้ซื้อที่ดินและปลูกสร้าง ธนาคารจะให้วงเงินเพียง 70-90% ของราคาประเมินรวมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้คุณต้องสำรองเงินสำหรับซื้อที่ดินและงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก 10-30% ทั้งนี้ บางธนาคารก็ให้คุณวางหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อให้ขอวงเงินสินเชื่อได้มากขึ้น หรือบางทีธนาคารอาจทำสัญญาร่วมกับองค์กรของคุณเพื่อปล่อยสินเชื่อ 100%

 • เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย

อีกข้อที่ผู้ขอสินเชื่อทุกคนจะทำ คือ การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของแต่ละธนาคารว่าที่ไหนให้เราจ่ายน้อยที่สุด โดยหลักการเปรียบเทียบนั้นควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย 3-5 ปี ตามที่ธนาคารส่วนมากให้สามารถรีไฟแนนซ์ได้

ยกตัวอย่างเช่น ธนาคาร A มีอัตราดอกเบี้ย 3 ปี คือ 6.5 + 7 + 7.5 = 7% ส่วนธนาคาร B มีอัตราดอกเบี้ย 3 ปี คือ 7.5 + 5 + 6.5 = 6.3% จะเห็นได้ว่า ธนาคาร B ให้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก ธนาคารจะคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือดอกเบี้ยที่ไม่ปรับตัวตามตลาดการเงิน คุณสามารถเข้าไปศึกษาอัตราดอกเบี้ยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เพื่อให้การตัดสินใจของคุณคุ้มค่าขึ้น   

 • เลือกสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่แล้ว

เกณฑ์ในการเลือกสถาบันการเงินขอนี้เป็นข้อที่หลายคนมักจะไม่พิจารณา ซึ่งจริงๆ แล้วอาจให้สิทธิประโยชน์กับคุณได้มากกว่าที่อื่นๆ เช่น ลดขั้นตอนในการยื่นหลักฐานการเงิน ความคล่องตัวในการประเมินสิ่งปลูกสร้าง หรือวงเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่แล้วอาจเสนอให้คุณ

สรุป

ความฝันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อลงมือทำ แม้วันนี้จะยังไม่เห็นทาง แต่ทุกปัญหามีทางออก เช่นเดียวกับบ้านในฝันของคุณ หากคุณไม่มีเงินแต่อยากสร้างบ้าน ขั้นตอนทั้ง 3 ข้อเกี่ยวกับการกู้สินเชื่อสร้างบ้านสำหรับคนที่ไม่มีเงินออม บทความนี้ ก็น่าจะเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยให้คุณเดินตามความฝันสร้างบ้านต่อไปได้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน