5 สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนซื้อบ้าน

/
/
5 สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนซื้อบ้าน

บทความนี้รวบรวมวิธีคิดก่อนลงมือซื้อบ้านว่าควรตรวจสอบจากปัจจัยใดบ้าง เพื่อให้คุณสามารถนำไปช่วยในการตัดสินใจและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจ

สำหรับใครหลายคนที่กำลังมีแผนจะซื้อบ้านเพื่อขยับขยายที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะเมื่อมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งแล้ว ก็อยากมองหาบ้านในราคาที่เหมาะกับความสามารถในการใช้จ่ายของตนเอง แต่นอกจากปัจจัยทางการเงินที่พร้อมแล้ว ยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหลังที่ต้องการ

บทความนี้จึงรวบรวมวิธีคิดก่อนลงมือซื้อบ้านว่าควรตรวจสอบจากปัจจัยใดบ้าง เพื่อให้คุณสามารถนำไปช่วยในการตัดสินใจและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้าน เพื่อให้บ้านที่คุณได้เป็นเจ้าของนั้นไม่สร้างความลำบากใจให้กับคุณในภายหลัง

ตรวจสอบ 5 สิ่งนี้ให้ดีก่อนซื้อบ้าน

1. ความพร้อมทางการเงิน

บ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาค่อนข้างสูง การเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้าน ซึ่งต้องตรวจสอบสภาวะทางการเงินของคุณให้ดีก่อนว่าราคาบ้านที่ต้องการคุณสามารถจ่ายไหวหรือไม่ หรือว่าคุณจะหาแหล่งเงินทุนด้วยการกู้กับธนาคาร ก็ต้องตรวจสอบว่ารายได้ของคุณนั้นสามารถยื่นกู้กับธนาคารได้ตามราคาบ้านที่ต้องการซื้อหรือไม่ เพราะถ้าขาดเรื่องสภาพคล่องทางการเงินไป ก็จะทำให้โอกาสที่คุณจะได้เป็นเจ้าของบ้านนั้นหลุดลอยไปได้

เมื่อคุณตรวจสอบแล้วว่ารายได้ของคุณสามารถยื่นกู้กับธนาคารเพื่อซื้อบ้านได้ ก่อนยื่นกู้ก็ยังมีเรื่องที่ต้องตรวจสอบอีกเล็กน้อย

รูปภาพที่ 1 ภายในบทความ ซื้อบ้าน

ตรวจสอบเงินออมของคุณ

‘เงินออมสำคัญอย่างไรกับการซื้อบ้าน ทั้งที่ยื่นกู้ได้?’

ถ้ามองกันตามตรงแล้ว เงินออมจะเป็นเงินก้อนที่ใช้สำหรับเป็นเงินต้นของการซื้อบ้าน เนื่องจากการยื่นกู้ของคุณอาจจะไม่ได้วงเงินเต็มจำนวนของราคาบ้าน ดังนั้นสิ่งที่ควรมีคือเงินก้อนที่คิดเป็น 15 – 20% ของราคาบ้าน เพื่อให้คุณสามารถนำมาทบกับเงินที่กู้ได้เพื่อซื้อบ้านหลังที่ต้องการ เงินก้อนนี้ยังต้องใช้จ่ายค่าบริการโอนและค่าสัญญาต่างๆ ในขั้นตอนการซื้อบ้าน นอกจากนี้เงินออมยังเป็นเครดิตการเดินบัญชีของคุณซึ่งส่งผลต่อการยื่นกู้ให้ผ่านได้ง่ายขึ้นด้วย

รูปภาพที่ 2 ภายในบทความ ซื้อบ้าน

ตรวจสอบเครดิตของคุณ

‘ทั้งที่ตรวจสอบการเงินแล้ว แต่ทำไมถึงยังกู้ไม่ผ่าน?’

ถึงจะตรวจสอบรายได้และ Statement อย่างสม่ำเสมอแล้วพบว่าคุณยื่นกู้ได้แน่นอน แต่กลับพบว่าธนาคารไม่ปล่อยกู้ให้กับคุณ เนื่องจากคุณมีหนี้สินที่ค้างชำระจากการกู้ยืมก่อนหน้า หรือค่าบัตรเครดิตที่ยังจ่ายยอดไม่ครบ โดยคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการค้างชำระเหล่านี้ได้จาก สำนักงานเครดิตแห่งชาติ (NCB) เพื่อดูยอดค้างชำระ และจัดการให้เรียบร้อยก่อน เพื่อสร้างเครดิตกับวินัยทางการเงินที่ดีต่อสถาบันทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม การกู้เงินเพื่อซื้อบ้านนั้นสถาบันทางการเงินจะพิจารณาถึงการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้กู้ ว่ากู้สินเชื่อไปใช้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่และตัวของผู้กู้เองจะสามารถชำระหนี้ได้หรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบยอดผ่อนชำระต่อเดือนเพื่อวางแผนได้ก่อน

2. ประเภทของบ้านที่ต้องการ

การเลือกประเภทและขนาดของบ้านจะเป็นสิ่งที่กำหนดในเรื่อง ‘ราคา’ ของบ้าน ให้คุณได้ใช้ในการวางแผนค่าใช้จ่าย ทั้งราคาบ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าต่อเติม ค่าตกแต่ง ค่าเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ในปัจจุบัน คุณสามารถเลือกซื้อบ้านได้หลายประเภทตามความพอใจ เช่น บ้านเดี่ยว บ้านทาวน์โฮม ห้องชุด คอนโด ทาวน์เฮาส์ หรือเลือกซื้อบ้านมือสองซึ่งราคาถูกและมีตัวเลือกมากมายก็ยังได้ และนอกจากความพอใจแล้ว วิธีเลือกซื้อบ้านยังต้องคำนึงถึงสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วย เช่น จำนวน อายุ ความต้องการพิเศษ ฯลฯ เพื่อประเมินพื้นที่สอยใช้ และลักษณะของบ้านที่เหมาะสมกับทุกคน

ทั้งนี้ การเลือกที่อยู่อาศัย ก็ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของราคาบ้าน ภาระผ่อนต่อเดือน เพื่อที่บ้านจะได้ไม่กลายเป็นภาระหนี้ที่หนักหนาจนเกินไป

3. ทำเลที่ตั้งของบ้าน

แม้ว่าจะเจอบ้านในพื้นที่ที่ตรงกับความต้องการ ที่สะดวกสบายในเรื่องการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ แล้ว แต่ก็ต้องดูตามผังเมืองด้วยว่าทำเลที่ตั้งของบ้านนั้นอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินหรือไม่ หรือว่าตั้งอยู่ในเขตของผังเมืองประเภทพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีการสัญจรของรถบรรทุกอยู่ตลอดเวลา รวมถึงบ้านที่ติดอยู่กับถนนใหญ่ ก็ทำให้เกิดมลภาวะต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้

อีกทั้งเรื่องของการเข้าถึงของสาธารณูปโภคทั้ง น้ำประปา ไฟฟ้า การระบายน้ำ ถนน อินเทอร์เน็ต ที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่อาศัย ก็ต้องใช้ในการคำนึงในการเลือกทำเลด้วย เพราะในบางพื้นที่เอง ระบบสาธารณูปโภคก็อาจจะยังเข้าไปไม่ถึง หรือเข้าไปถึงแล้วแต่ระบบไม่มีสเถียรภาพ ทำให้ไฟดับบ่อย น้ำไม่ไหลบ่อย ก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในระยะยาวได้

4. แนวเวนคืน

พื้นที่ก่อสร้างตัวบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องของการตัดผ่านถนน ยิ่งถ้าเป็นบ้านในโครงการจัดสรรก็ต้องตรวจสอบกับผังเมืองให้ดีว่าถนนที่ตัดผ่านเป็นถนนส่วนบุคคลหรือถนนสาธารณะ เพราะสำหรับถนนสาธารณะจะมีเรื่อง “แนวเวนคืน” ที่ต้องตรวจสอบ

ไม่ว่าบ้านจะตั้งอยู่ติดถนน ทางหลวง ถนนตัดใหม่ โครงการทางด่วน รถไฟฟ้า ก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกเวนคืนได้ โดยคุณสามารถขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบบ้านหลังที่กำลังจะซื้อได้จากหลายหน่วยงาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือกลุ่มองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. เป็นต้น

5.  การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง

เมื่อคุณได้บ้านในทำเลที่ตรงตามความต้องการแล้ว ก็มาตรวจสอบดูว่าการเดินทางเข้าออก และไปกลับจากที่ทำงานในแต่ละวันนั้นคุ้มค่าต่อค่าเดินทางหรือไม่ บางทำเลอาจจะมีขนส่งสาธารณะวิ่งผ่านก็ทำให้การเดินทางประหยัดลง แต่ในบางทำเลก็อยู่ไกลเมืองออกไป ทำให้ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางที่นานขึ้นเพื่อเข้าไปทำงานหรือทำธุระ

นอกจากนี้แล้ว ตรวจสอบว่าแหล่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง เช่น ตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร โรงพยาบาล อยู่ใกล้กับบ้านของคุณหรือไม่ โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เมื่อมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถเดินทางไปรับการรักษาได้รวดเร็วแค่ไหน ก็เป็นอีกหนึ่งในการช่วยตัดสินใจก่อนซื้อบ้านเช่นเดียวกัน

สรุป

การเลือกซื้อบ้านที่ดีก็เหมือนการเลือกความสุขให้กับคุณ และครอบครัวได้ในระยะยาว ก่อนที่จะเริ่มตัดสินใจซื้อบ้านควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วนและให้มั่นใจก่อน เพื่อจะไม่ต้องพบกับปัญหาที่อาจตามมาในภายหลัง ทั้งเรื่องความพร้อมทางการเงินของคุณ ทำเล แนวเวนคืน หรือเรื่องความสะดวกสบายในการเข้า-ออกก็ถือว่าสำคัญ เพราะเราไม่ได้อาศัยอยอู่บ้านเพียงไม่กี่วันหรือเดือน ทุกคนก็คงอยากได้บ้านที่จะอยู่อาศัยไปอีกนานหลายปีหรือตลอดชีวิต

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน

หากคุณไม่อยากพลาดโอกาสความคุ้มค่าในการซื้อบ้าน และขอสินเชื่อเพื่อบ้านกับ ธอส. สามารถกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.ghbank.co.th 

ติดต่อ G H BANK Call Center : 02 645 9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

มาดูกันว่า 3 สินเชื่อบ้าน ธอส. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระล้านละ 3,300 บาท/เดือน มีอะไรบ้าง และแต่ละโครงการสินเชื่อเหมาะกับใคร
ในบทความนี้เราได้รวบรวม 10 จุดตรวจสอบบ้านมือสอง ที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญที่คนที่จะซื้อบ้านทุกคนควรรู้
ในบทความนี้ ธอส. ได้รวบรวม 10 ต้นไม้ปลูกหน้าบ้าน ที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ให้ได้นำมาปลูกกัน ช่วยเพิ่มความร่มรื่น และช่วยเพิ่มความสิริมงคล

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน