5 สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนซื้อบ้าน

/
/
5 สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนซื้อบ้าน

บทความนี้รวบรวมวิธีคิดก่อนลงมือซื้อบ้านว่าควรตรวจสอบจากปัจจัยใดบ้าง เพื่อให้คุณสามารถนำไปช่วยในการตัดสินใจและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจ

สำหรับใครหลายคนที่กำลังมีแผนจะซื้อบ้านเพื่อขยับขยายที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะเมื่อมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งแล้ว ก็อยากมองหาบ้านในราคาที่เหมาะกับความสามารถในการใช้จ่ายของตนเอง แต่นอกจากปัจจัยทางการเงินที่พร้อมแล้ว ยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหลังที่ต้องการ

บทความนี้จึงรวบรวมวิธีคิดก่อนลงมือซื้อบ้านว่าควรตรวจสอบจากปัจจัยใดบ้าง เพื่อให้คุณสามารถนำไปช่วยในการตัดสินใจและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้าน เพื่อให้บ้านที่คุณได้เป็นเจ้าของนั้นไม่สร้างความลำบากใจให้กับคุณในภายหลัง

ตรวจสอบ 5 สิ่งนี้ให้ดีก่อนซื้อบ้าน

1. ความพร้อมทางการเงิน

บ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาค่อนข้างสูง การเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้าน ซึ่งต้องตรวจสอบสภาวะทางการเงินของคุณให้ดีก่อนว่าราคาบ้านที่ต้องการคุณสามารถจ่ายไหวหรือไม่ หรือว่าคุณจะหาแหล่งเงินทุนด้วยการกู้กับธนาคาร ก็ต้องตรวจสอบว่ารายได้ของคุณนั้นสามารถยื่นกู้กับธนาคารได้ตามราคาบ้านที่ต้องการซื้อหรือไม่ เพราะถ้าขาดเรื่องสภาพคล่องทางการเงินไป ก็จะทำให้โอกาสที่คุณจะได้เป็นเจ้าของบ้านนั้นหลุดลอยไปได้

เมื่อคุณตรวจสอบแล้วว่ารายได้ของคุณสามารถยื่นกู้กับธนาคารเพื่อซื้อบ้านได้ ก่อนยื่นกู้ก็ยังมีเรื่องที่ต้องตรวจสอบอีกเล็กน้อย

รูปภาพที่ 1 ภายในบทความ ซื้อบ้าน

ตรวจสอบเงินออมของคุณ

‘เงินออมสำคัญอย่างไรกับการซื้อบ้าน ทั้งที่ยื่นกู้ได้?’

ถ้ามองกันตามตรงแล้ว เงินออมจะเป็นเงินก้อนที่ใช้สำหรับเป็นเงินต้นของการซื้อบ้าน เนื่องจากการยื่นกู้ของคุณอาจจะไม่ได้วงเงินเต็มจำนวนของราคาบ้าน ดังนั้นสิ่งที่ควรมีคือเงินก้อนที่คิดเป็น 15 – 20% ของราคาบ้าน เพื่อให้คุณสามารถนำมาทบกับเงินที่กู้ได้เพื่อซื้อบ้านหลังที่ต้องการ เงินก้อนนี้ยังต้องใช้จ่ายค่าบริการโอนและค่าสัญญาต่างๆ ในขั้นตอนการซื้อบ้าน นอกจากนี้เงินออมยังเป็นเครดิตการเดินบัญชีของคุณซึ่งส่งผลต่อการยื่นกู้ให้ผ่านได้ง่ายขึ้นด้วย

รูปภาพที่ 2 ภายในบทความ ซื้อบ้าน

ตรวจสอบเครดิตของคุณ

‘ทั้งที่ตรวจสอบการเงินแล้ว แต่ทำไมถึงยังกู้ไม่ผ่าน?’

ถึงจะตรวจสอบรายได้และ Statement อย่างสม่ำเสมอแล้วพบว่าคุณยื่นกู้ได้แน่นอน แต่กลับพบว่าธนาคารไม่ปล่อยกู้ให้กับคุณ เนื่องจากคุณมีหนี้สินที่ค้างชำระจากการกู้ยืมก่อนหน้า หรือค่าบัตรเครดิตที่ยังจ่ายยอดไม่ครบ โดยคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการค้างชำระเหล่านี้ได้จาก สำนักงานเครดิตแห่งชาติ (NCB) เพื่อดูยอดค้างชำระ และจัดการให้เรียบร้อยก่อน เพื่อสร้างเครดิตกับวินัยทางการเงินที่ดีต่อสถาบันทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม การกู้เงินเพื่อซื้อบ้านนั้นสถาบันทางการเงินจะพิจารณาถึงการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้กู้ ว่ากู้สินเชื่อไปใช้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่และตัวของผู้กู้เองจะสามารถชำระหนี้ได้หรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบยอดผ่อนชำระต่อเดือนเพื่อวางแผนได้ก่อน

2. ประเภทของบ้านที่ต้องการ

การเลือกประเภทและขนาดของบ้านจะเป็นสิ่งที่กำหนดในเรื่อง ‘ราคา’ ของบ้าน ให้คุณได้ใช้ในการวางแผนค่าใช้จ่าย ทั้งราคาบ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าต่อเติม ค่าตกแต่ง ค่าเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ในปัจจุบัน คุณสามารถเลือกซื้อบ้านได้หลายประเภทตามความพอใจ เช่น บ้านเดี่ยว บ้านทาวน์โฮม ห้องชุด คอนโด ทาวน์เฮาส์ หรือเลือกซื้อบ้านมือสองซึ่งราคาถูกและมีตัวเลือกมากมายก็ยังได้ และนอกจากความพอใจแล้ว วิธีเลือกซื้อบ้านยังต้องคำนึงถึงสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วย เช่น จำนวน อายุ ความต้องการพิเศษ ฯลฯ เพื่อประเมินพื้นที่สอยใช้ และลักษณะของบ้านที่เหมาะสมกับทุกคน

ทั้งนี้ การเลือกที่อยู่อาศัย ก็ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของราคาบ้าน ภาระผ่อนต่อเดือน เพื่อที่บ้านจะได้ไม่กลายเป็นภาระหนี้ที่หนักหนาจนเกินไป

3. ทำเลที่ตั้งของบ้าน

แม้ว่าจะเจอบ้านในพื้นที่ที่ตรงกับความต้องการ ที่สะดวกสบายในเรื่องการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ แล้ว แต่ก็ต้องดูตามผังเมืองด้วยว่าทำเลที่ตั้งของบ้านนั้นอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินหรือไม่ หรือว่าตั้งอยู่ในเขตของผังเมืองประเภทพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีการสัญจรของรถบรรทุกอยู่ตลอดเวลา รวมถึงบ้านที่ติดอยู่กับถนนใหญ่ ก็ทำให้เกิดมลภาวะต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้

อีกทั้งเรื่องของการเข้าถึงของสาธารณูปโภคทั้ง น้ำประปา ไฟฟ้า การระบายน้ำ ถนน อินเทอร์เน็ต ที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่อาศัย ก็ต้องใช้ในการคำนึงในการเลือกทำเลด้วย เพราะในบางพื้นที่เอง ระบบสาธารณูปโภคก็อาจจะยังเข้าไปไม่ถึง หรือเข้าไปถึงแล้วแต่ระบบไม่มีสเถียรภาพ ทำให้ไฟดับบ่อย น้ำไม่ไหลบ่อย ก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในระยะยาวได้

4. แนวเวนคืน

พื้นที่ก่อสร้างตัวบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องของการตัดผ่านถนน ยิ่งถ้าเป็นบ้านในโครงการจัดสรรก็ต้องตรวจสอบกับผังเมืองให้ดีว่าถนนที่ตัดผ่านเป็นถนนส่วนบุคคลหรือถนนสาธารณะ เพราะสำหรับถนนสาธารณะจะมีเรื่อง “แนวเวนคืน” ที่ต้องตรวจสอบ

ไม่ว่าบ้านจะตั้งอยู่ติดถนน ทางหลวง ถนนตัดใหม่ โครงการทางด่วน รถไฟฟ้า ก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกเวนคืนได้ โดยคุณสามารถขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบบ้านหลังที่กำลังจะซื้อได้จากหลายหน่วยงาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือกลุ่มองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. เป็นต้น

5.  การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง

เมื่อคุณได้บ้านในทำเลที่ตรงตามความต้องการแล้ว ก็มาตรวจสอบดูว่าการเดินทางเข้าออก และไปกลับจากที่ทำงานในแต่ละวันนั้นคุ้มค่าต่อค่าเดินทางหรือไม่ บางทำเลอาจจะมีขนส่งสาธารณะวิ่งผ่านก็ทำให้การเดินทางประหยัดลง แต่ในบางทำเลก็อยู่ไกลเมืองออกไป ทำให้ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางที่นานขึ้นเพื่อเข้าไปทำงานหรือทำธุระ

นอกจากนี้แล้ว ตรวจสอบว่าแหล่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง เช่น ตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร โรงพยาบาล อยู่ใกล้กับบ้านของคุณหรือไม่ โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เมื่อมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถเดินทางไปรับการรักษาได้รวดเร็วแค่ไหน ก็เป็นอีกหนึ่งในการช่วยตัดสินใจก่อนซื้อบ้านเช่นเดียวกัน

สรุป

การเลือกซื้อบ้านที่ดีก็เหมือนการเลือกความสุขให้กับคุณ และครอบครัวได้ในระยะยาว ก่อนที่จะเริ่มตัดสินใจซื้อบ้านควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วนและให้มั่นใจก่อน เพื่อจะไม่ต้องพบกับปัญหาที่อาจตามมาในภายหลัง ทั้งเรื่องความพร้อมทางการเงินของคุณ ทำเล แนวเวนคืน หรือเรื่องความสะดวกสบายในการเข้า-ออกก็ถือว่าสำคัญ เพราะเราไม่ได้อาศัยอยอู่บ้านเพียงไม่กี่วันหรือเดือน ทุกคนก็คงอยากได้บ้านที่จะอยู่อาศัยไปอีกนานหลายปีหรือตลอดชีวิต

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน

หากคุณไม่อยากพลาดโอกาสความคุ้มค่าในการซื้อบ้าน และขอสินเชื่อเพื่อบ้านกับ ธอส. สามารถกรอกข้อมูล เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ >>> ได้ที่นี่

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมเปรียบเทียบและหยิบยื่นข้อเสนอด้านสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับคุณ ติดต่อเราได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.ghbank.co.th 

ติดต่อ G H BANK Call Center : 02 645 9000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน