รู้จักสินทรัพย์และการออมสินทรัพย์ทั้ง 3 เพื่อสร้างความมั่นคง

/
/
รู้จักสินทรัพย์และการออมสินทรัพย์ทั้ง 3 เพื่อสร้างความมั่นคง

หากอยากสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนได้จริงๆ ควรจะเริ่มต้น “ออมสินทรัพย์”เพราะปัจจุบันเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

การเก็บออม คือ การสร้างรากฐานการเงินที่มั่นคง เป็นการสร้างวินัยทางการเงินที่ช่วยให้พร้อมรับทุกสถานการณ์การเงินทุกรูปแบบ แม้ว่าการออมในความเข้าใจของหลายๆ คน ยังหมายความถึงแค่การเก็บออม “เงิน” เพียงเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว หากอยากสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนได้จริงๆ ควรจะเริ่มต้น “ออมสินทรัพย์” ไม่ใช่เพียงแค่เงินที่ปัจจุบันมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

การวางแผนออมสินทรัพย์ที่รอบคอบช่วยให้คุณสามารถสร้างความมั่นคงได้ หรือหากคุณบริหารสินทรัพย์ที่คุณมีอยู่ให้ดี ก็ทำให้สินทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

รู้จักสินทรัพย์ทั้ง 3 และความมั่งคั่งทางการเงิน

คำว่า “สินทรัพย์” ที่หลายคนเข้าใจอยู่ อาจจะหมายถึงทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เราซื้อมาและเป็นเจ้าของอยู่ เช่น รถ บ้าน เครื่องประดับ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อท่ีจะบริหารสินทรัพย์และออมสินทรัพย์อย่างเป็นระบบ เราจึงแบ่งประเภทสินทรัพย์เพื่อให้จัดการได้ง่ายขึ้น เป็น 3 ประเภท

สินทรัพย์ 3 ประเภท

 1. สินทรัพย์สภาพคล่อง

สินทรัพย์สภาพคล่อง หมายถึง เงินสด เงินฝาก หรืออื่นๆ ที่สามารถนำไปแลกเป็นเงิน และนำไปจับจ่ายได้ทันที ทั้งเพื่อเลี้ยงดูตนเอง หรือสำหรับเหตุฉุกเฉิน ผู้ที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องมากก็จะมีสภาพคล่องทางการเงินสูง มีอำนาจในการจับจ่ายสูง สินทรัพย์ประเภทนี้ก็มีข้อด้อยที่ให้อัตราผลตอบแทนต่ำ และมีความผันผวนค่อนข้างสูงจากภาวะเงินเฟ้อ หรือการปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

 1. สินทรัพย์เพื่อการลงทุน

สินทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ สินทรัพย์ประเภทผลิตภัณฑ์การเงินหรือหุ้นที่ซื้อเพื่อการลงทุน ซึ่งก็มีอยู่หลายชนิด เช่น ตราสารหนี้ กองทุน หุ้น สลากออมทรัพย์ ฯลฯ

สินทรัพย์ประเภทนี้มีข้อดีที่สามารถให้ผลตอบแทนได้มากกว่าสินทรัพย์สภาพคล่อง และบางชนิดอาจให้ผลตอบแทนที่สูงมากๆ ได้เช่นกัน แต่ในทางกลับกันก็มีความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ด้วย ซึ่งปัจจุบันคนหันมาออมสินทรัพย์ประเภทนี้กันมากขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้

 1. สินทรัพย์ส่วนตัว

สินทรัพย์ส่วนตัว หมายถึง ทรัพย์สิน สมบัติ หรือสิ่งของที่เราเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นถ้วยชาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงรถยนต์ หรือบ้าน ก็เป็นสินทรัพย์ส่วนตัวเช่นกัน สินทรัพย์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราใช้อยู่แล้ว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าสินทรัพย์ประเภทนี้จะเพิ่มมูลค่าไม่ได้ ถ้าออมสินทรัพย์เป็น ก็สามารถสร้างกำไรจากสินทรัพย์บางตัวได้ เช่น ของสะสม ทองคำ บ้าน และที่ดิน

ความมั่งคั่งทางการเงิน

เมื่อรู้จักสินทรัพย์ทั้ง 3 ประเภทแล้ว คุณก็จะเข้าใจแล้วว่า ‘เงิน’ หรือสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ใช่สิ่งเดียวที่มีมูลค่าและบอกได้ว่าใครมั่งคั่งเท่าไร เมื่อต้องการทราบความมั่งคั่งทางการเงินของตัวเอง คุณสามารถประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ทั้ง 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน รวมกันทั้งหมด จากนั้นจึงลบด้วยภาระหนี้สิน โดยคุณสามารถทำเป็นงบดุลส่วนบุคคลตามตารางข้างล่างนี้ได้

ตัวอย่างการคำนวณหาความมั่งคั่งทางการเงิน

Article 29 คำนวณหาความมั่งคั่ง บทความ ออมสินทรัพย์

เริ่มต้นออมสินทรัพย์สร้างความมั่นคง

วิธีที่จะออมสินทรัพย์นั้นไม่เหมือนกับการออมเงินโดยทั่วไป เพราะถ้าจะออมสินทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคง หรือต้องการสร้างมูลค่าให้เพิ่มพูน ต้องอาศัยการวางแผน และการบริหารจัดการที่ละเอียดรอบคอบกว่า เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเรา

คุณอาจเริ่มต้นวางเป้าหมายในการออมโดยดูจากลักษณะเด่นของสินทรัพย์แต่ละประเภท

ออมสินทรัพย์สภาพคล่อง

เชื่อว่าทุกคนคงคุ้นชินการออมสินทรัพย์ประเภทนี้กันอยู่แล้ว นั่นคือ เงินสดและเงินฝาก

 • เงินสด หมายถึง เงินที่คุณใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เป็นสินทรัพย์ที่เรา “แบ่ง” มาใช้จากเงินฝาก สัดส่วนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับแต่ละคน หรืออาจแบ่งใช้เพียงเดือนละ 55% – 60% ของรายได้ต่อเดือน (สำหรับใช้จ่ายทั่วไปและชำระภาระในแต่ละเดือน)
 • เงินฝากออมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งกระเป๋าของคุณอาจคิดรวมกันกับเงินสด อาจเป็นบัญชีที่คุณใช้รับเงินเดือน และใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วย
 • เงินฝากประจำ เงินส่วนนี้มักใช้สำหรับออมเงินแบบมีเป้าหมายเพราะเป็นการออมระยะยาว เช่น ออมเพื่อการศึกษา ออมเพื่อการท่องเที่ยว หรือออมเผื่อเกษียณ เป็นต้น

ทั้งนี้ การออมเงินเพื่อความมั่นคง ควรแบ่งออมเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นเงินเท่ารายได้ในปัจจุบันหรือสามารถใช้จ่ายได้เป็นปกติเป็นเวลา 6 เดือน

ออมสินทรัพย์เพื่อการลงทุน

สินทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอีกสิ่งที่ทุกคนควรออม หากต้องการให้เงินหรือมูลค่าสินทรัพย์เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และสู้ภาวะเงินเฟ้อที่ไล่ตามมาในทุกปีๆ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนในปัจจุบันก็มีมากมายให้เลือกลงทุนตามความต้องการหรือเป้าหมาย บางผลิตภัณฑ์มีความมั่นคงไม่ต่างจากการฝากเงินธรรมดา แต่ได้รับผลตอบแทนมากกว่า หรือบางผลิตภัณฑ์ที่ความเสี่ยงสูงก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงเช่นเดียวกัน คุณจึงควรศึกษาให้ดี

 • ตราสารหนี้ เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความมั่นคงสูงมาก สามารถใช้เป็นอีกแหล่งออมเงินเพื่อการออมระยะยาวได้ ทั้งยังได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากประจำอีกด้วย
 • กองทุน เป็นอีกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เหมาะกับทุกคน ไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญการลงทุน เพราะมีผู้เชี่ยวชาญดูแลให้ ความเสี่ยงหลายระดับและผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้เล็กน้อย มีหลายประเภทแบ่งตามการลงทุนหรือจุดประสงค์ เช่น RMF เพื่อการเกษียณ กองทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์ กองทุนหุ้นพลังงาน เป็นต้น สามารถใช้เป็นแหล่งออมเงินระยะยาวได้หลายๆ ปี เพื่อให้ได้ผลตอบแทน
 • หุ้น คือ ผลิตภัณฑ์ลงทุนยอดนิยม สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงหรือสูงมาก แต่ความเสี่ยงก็สูงมากเช่นเดียวกัน ผู้ที่จะลงทุนในหุ้นจึงต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและหมั่นติดตามข่าวด้านธุรกิจ-เศรษฐกิจ เพื่อดูว่าหุ้นตัวใดจะทำกำไรให้ได้
 • สลากออมทรัพย์ เป็นอีกทางเลือกในการออมที่รวมข้อดีของทั้งเงินฝากประจำและสลากไว้ด้วยกัน คือ มีความมั่นคงสูงมาก เงินต้นไม่มีความเสี่ยง ทั้งยังได้ลุ้นรางวัลในทุกๆ เดือน ซึ่งอาจให้ผลตอบแทนได้มากกว่าเงินฝาก

หากคุณไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการลงทุน เพียงแต่อยากให้มูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มมูลค่าขึ้นบ้าง คุณอาจแบ่งรายได้สัก 10% มาลงทุนในผลิตภัณฑ์ลงทุนที่เหมาะกับคุณได้

ออมสินทรัพย์ส่วนตัว

หลายคนอาจไม่เข้าใจว่า การที่เราเก็บสะสมของส่วนตัวจะเป็นการออมได้อย่างไร จริงๆ แล้วการออมสินทรัพย์ส่วนตัว หมายถึง เราเก็บสิ่งของที่มีมูลค่าแปลงเป็นตัวเงินได้ และสินทรัพย์ส่วนตัวบางอย่างก็เพิ่มมูลค่าของมันได้เอง สินทรัพย์ส่วนบุคคลที่หลายคนนิยมสะสม เช่น

 • บ้าน สินทรัพย์ที่มูลค่าขึ้นในทุกๆ ปี ตามอัตราความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ที่มีคนย้ายเข้ามาทำงานมาก บางคนจึงซื้อบ้านมือสองเก็บไว้เผื่อทำกำไรระยะยาวซึ่งสามารถทำกำไรได้สูงถึง 1 – 3 เท่าตัวของราคาปัจจุบัน ตามแต่ความต้องการของพื้นที่
 • ที่ดิน สินทรัพย์นี้เป็นเหมือนกับบ้านหรืออาคารพักอาศัยที่ราคามีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวที่คนต้องการสะสมไว้มากที่สุด เพราะดูแลได้ง่ายกว่าสิ่งปลูกสร้างและสามารถขายได้ง่ายมากกว่าบ้าน
 • ทองคำและเครื่องประดับ ทองคำเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนนิยมสะสมเพื่อซื้อ-ขายทำกำไร โดยยึดตามราคาทองคำ ส่วนเครื่องประดับบางคนก็สะสมไว้เพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลาน แต่ก็สามารถขายเปลี่ยนเป็นเงินได้
 • ของสะสมอื่นๆ เช่น นาฬิกา สแตมป์ ตุ๊กตา หนังสือ ของเก่า ฯลฯ โดยมากของเหล่านี้คนมักจะเริ่มต้นสะสมด้วยความรัก ทั้งนี้ เมื่อเวลาผ่านไปของเหล่านี้ก็เป็นของที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจนสามารถซื้อขายเป็นเงินได้เช่นกัน

การออมสินทรัพย์ในแต่ละประเภทให้คุณแบ่งออมตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเป้าหมายของคุณ เช่น หากยังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายมาก สามารถรับความเสี่ยงได้ อาจเน้นออมสินทรัพย์การลงทุน

หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินมากในระยะสั้นก็ให้ออมสินทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือหากต้องการลงทุนระยะยาวกับสินทรัพย์ส่วนตัว เช่น บ้าน ก็อาจต้องแบ่งรายได้สำหรับส่วนนี้ให้มากและสามารถขอสินเชื่อบ้านมาช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงแรกเพื่อสมดุลสภาพคล่องทางการเงินได้

สรุป

รากฐานในการเก็บออมที่มั่นคงในปัจจุบัน ไม่ได้หมายถึง เพียงการเก็บออมเงินเท่านั้น การรู้จักเก็บออมสินทรัพย์และบริหารสัดส่วนให้พอดีกับเงื่อนไขและเป้าหมาย จะช่วยให้มูลค่าของสินทรัพย์เติบโตไปอย่างมั่นคง ทั้งนี้ สินทรัพย์ทุกประเภทสามารถสร้างมูลค่าและให้ผลตอบแทนได้ บางคนจึงไม่ได้แค่เลือกออมสินทรัพย์เท่านั้น แต่ยังคิดสะสมเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-

บริการของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณ
อาจสนใจ

ในบทความนี้ เรามาไขข้อสงสัยกันว่า ถ้าหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ พร้อมแนะนำในการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านได้ง่าย
บทความนี้มาไขข้อสงสัย ว่าถ้าอยากซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองอยู่ จะสามารถทำได้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง และในขั้นตอนของการซื้อขายต้องทำอย่างไร
บทความนี้มาดูกันว่า ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง จะต้องตรวจเช็คในเรื่องไหนบ้าง และนอกจากเรื่องของสภาพบ้านต้องตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมอีก

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก
เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ติดตามข่าวสารจาก GH BANK

อัปเดตทุก เรื่องบ้าน

อัพเดตเรื่องบ้านก่อนใคร รู้ก่อนได้เปรียบ

ค้นหาตาม Keyword เช่น การเงิน, การลงทุน, สินเชื่อ, บ้าน